Co to jest nadciśnienie?

Nadciśnienie tętnicze (hypertonia arterialis) jest chorobą układu krążenia, objawiającą się stale lub powtarzającym się podwyższonym ciśnieniem krwi. Jest definiowane, gdy ciśnienie skurczowe jest wyższe lub równe 140 mm Hg oraz gdy ciśnienie rozkurczowe jest wyższe, lub równe 90 mm Hg.

Występuje klasyfikacja nadciśnienia tętniczego:

Stopień 1 – 140-159/90-99 – łagodne

Stopień 2 – 160-179/100-109 – umiarkowane

Stopień 3 – powyżej 180/110 – ciężkie

Przyczyny

Jakie są przyczyny nadciśnienia?

Wyróżnia się nadciśnienie pierwotne i wtórne. Nadciśnienie pierwotne oznacza, że przyczyna jest złożona i nie do końca poznana, np. dieta, stres, nieodpowiedni styl życia lub czynniki genetyczne. Za chorobą nadciśnieniową wtórną odpowiadają: choroby tarczycy, nadnerczy, przytarczyc, choroby tętnic i nerek, obturacyjny bezdech senny. U tych pacjentów nadciśnienie jest objawem innej choroby.

Objawy

Jakie są objawy nadciśnienia?

Większość osób z wysokim ciśnieniem krwi nie ma żadnych objawów, nawet jeśli ciśnienie krwi osiąga niebezpiecznie wysoki poziom. U niektórych osób mogą wystąpić objawy, ale niespecyficzne, takie jak: bóle głowy, duszności, krwawienia z nosa. Zbyt wysokie ciśnienie krwi może uszkadzać tętnice i powodować wzrost ryzyka udaru mózgu, ataku serca, niewydolności nerek czy ślepoty.

Diagnoza

Jak diagnozuje się nadciśnienie?

Diagnoza nadciśnienia polega głównie na systematycznym pomiarze ciśnienia tętniczego. W przypadku podejrzenia nadciśnienia, ważne są samodzielne pomiary ciśnienia tętniczego w domu. Czasami zlecony jest 24-godzinny automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego (holter).

Leczenie

Jak leczy się nadciśnienie?

Leczenie pacjentów z nadciśnieniem polega głównie na przyjmowaniu leków obniżających wartości ciśnienia tętniczego, np. inhibitorów ACE, leków moczopędnych, blokerów kanałów wapniowych czy blokerów receptora angiotensyny. Osoby chore oprócz przyjmowania leków przeciwnadciśnieniowych przepisanych przez lekarza powinny także prowadzić zdrowy tryb życia i rutynowo kontrolować ciśnienie krwi.

Zapobieganie

Jaki zapobiega się nadciśnieniu?

Profilaktyka wystąpienia nadciśnienia polega głównie na prowadzeniu zdrowego stylu życia. Zaleca się zmianę sposobu odżywania (np. ograniczenie ilości soli, alkoholi i nasyconych kwasów tłuszczowych w pożywieniu, wzbogacenie diety w nienasycone kwasy tłuszczowe, warzywa i owoce), prowadzenie aktywnego trybu życia i rzucenie nałogów. Istotne jest również, aby unikać sytuacji stresowych.