Co to jest krzywica?

Krzywica jest to zmiękczenie i osłabienie kości zwykle spowodowane niedoborem lub zaburzonym metabolizmem witaminy D. Choroba dotyka głównie dzieci, które cierpią z powodu ciężkiego niedożywienia. Występuje najczęściej pomiędzy 3 miesiącem a drugim rokiem życia. Zdiagnozowanie tej choroby zwykle nie sprawia większych problemów.

Przyczyny

Jakie są przyczyny krzywicy?

Krzywica jest zazwyczaj spowodowana niedoborem lub zaburzonym metabolizmem witaminy D, która usprawnia wchłanianie wapnia i fosforu. Pierwiastki te wchodzą w skład kości i zębów. Niedobór witaminy D może być spowodowany niewłaściwą dietą lub niedostateczną ekspozycją na słońce. Niedobór wapnia, magnezu lub fosforu może również powodować krzywicę.

Objawy

Jakie są objawy krzywicy?

Objawy krzywicy można podzielić na objawy zwiastunowe, kostne i ogólnoustrojowe. Wśród objawów zwiastunowych są: zaparcia, drażliwość i niepokój, silny zapach moczu, pocenie się główki u dziecka. Do objawów kostnych należą między innymi: miękka i spłaszczona potylica, deformacje czaszki, powiększenie ciemiączek i opóźnienie ich zarastania, skrzywienia kręgosłupa, skrzywienia kończyn dolnych, deformacje klatki piersiowej, płaskostopie. Objawami ogólnoustrojowymi są: opóźniony wzrost, opóźnione wyrzynanie się zębów i ich podatność na próchnicę, tężyczka, niedokrwistość, obniżona odporność na zakażenia.

Diagnoza

Jak diagnozuje się kwasicę?

W przypadku zaobserwowania typowych objawów krzywicy należy zgłosić się do lekarza. Lekarz zazwyczaj stawia wstępną diagnozę po przeprowadzeniu dokładnego wywiadu, ponieważ krzywica posiada charakterystyczne objawy. W celu potwierdzenia rozpoznania zazwyczaj zaleca się przeprowadzenie badań laboratoryjnych. Główne znaczenie ma tu ocena gospodarki wapniowo-fosforanowej. Oprócz badań krwi lekarz czasami dodatkowo zleca badania obrazowe, głównie RTG.

Leczenie

Jak leczy się kwasicę?

Leczenie krzywicy powinno być prowadzone po konsultacji z lekarzem. Polega ono zazwyczaj na podawaniu dziecku ustalonej przez lekarza dawki witaminy D. Bardzo ważne jest w trakcie terapii, aby zadbać o prawidłową dietę, np. dostarczanie tłuszczów, które umożliwiają jej rozpuszczanie i wchłanianie.

Zapobieganie

Jaki zapobiega się krzywicy?

W celu zapobiegania wystąpienia krzywicy ważne jest przestrzeganie odpowiedniej diety, w której powinny znaleźć się pokarmy bogate w witaminę D i tłuszcze. Warto czasami pomyśleć o suplementacji witaminy D. Dodatkowo zaleca się przebywać na słońcu, ponieważ ono jest konieczne do syntezy tej witaminy w skórze.