Wskazania:
Produkt leczniczy jest do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk. Zapobiega grzybicom skóry.
Dawkowanie:
Preparat stosuje się bez rozcieńczenia. Skórę należy dokładnie zwilżyć produktem leczniczym z atomizera lub przy pomocy jałowego gazika nasączonego produktem leczniczym. Przed zastrzykami i pobieraniem krwi: czas działania 15 sekund. Przed punkcjami: czas działania 60 sekund. Przedoperacyjna dezynfekcja skóry: jeżeli jest to konieczne należy ogolić pole operacyjne; wykąpać lub umyć pacjenta używając, np. emulsji do mycia Esemtan lub Octenisan, najlepiej na godz. przed planowanym terminem zabiegu; nanosić preparat przy pomocy jałowego gazika lub z atomizera przez 1 minutę, pamiętając o dokładnym zwilżaniu pola operacyjnego; folię operacyjną nakleić po dokładnym wyschnięciu produktu leczniczego. Dezynfekcja skóry przed zastrzykami, punkcjami: skórę w miejscu zabiegu należy zwilżyć produktem leczniczym przy pomocy jałowego gazika lub z atomizera. Pozostawić do wyschnięcia zgodnie z czasem działania. Opatrywanie ran i zdejmowanie szwów: miejsce zabiegu należy zwilżyć nasączonym produktem leczniczym jałowym gazikiem lub produktem leczniczym z atomizera. Nadmierną ilość produktu leczniczego osuszyć jałowym gazikiem. Szwy operacyjne należy osuszać nawilżonymi produktem leczniczym jałowymi gazikami.
Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol lub na którykolwiek ze składników produktu leczniczego.
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności:
Produkt leczniczy do stosowania na skórę. Unikać kontaktu produktu leczniczego z oczami i błonami śluzowymi. Produkt leczniczy łatwopalny. W przypadku stosowania produktu niezgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania, alkohole zawarte w produkcie mogą działać podrażniająco lub wchłaniać się przez skórę. Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
Interakcje:
Brak danych.
Ciąża i laktacja:
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu leczniczego u kobiet w ciąży i w okresie laktacji.
Działania niepożądane:
Może wystąpić suchość i podrażnienie skóry. Rzadko występuje uczuleniowe kontaktowe zapalenie skóry lub pokrzywka kontaktowa.
Przedawkowanie:
Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.
Działanie:
Produkt leczniczy bezbarwny zawiera 1-propanol (alkohol propylowy), 2-propanol (alkohol izopropylowy), 2-difenylol. Działa on bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo. Produkt leczniczy bezbarwny działa na takie drobnoustroje, jak bakterie Gram-dodatnie (gronkowce, w tym MRSA; paciorkowce), bakterie Gram-ujemne (w tym Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae oraz Enterobacter cloacae) i mykobakterie (w tym Mycobacterium tuberculosis). Produkt leczniczy bezbarwny działa grzybobójczo, m.in. na drożdżaki (w tym Candida albicans) i dermatofity (w tym Trichophyton mentagrophytes oraz Microsporum gypseum). Produkt działa wirusobójczo na wirusy, m.in. HIV-1, wirus zapalenia wątroby typu B, rotawirusy, adenowirus typ 2, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej.
Skład:
100 g płynu na skórę zawiera substancje czynne: 45 g 2-propanolu, 10 g 1-propanolu, 0,2 g 2-difenylolu.