Dostępne postaci leku

2-difenylol jest dostępny w postaci płynu na skórę.

Popularne połączenia

2-difenylol bywa łączony w prepatach z 2-propanolem oraz 1-propanolem.

Działanie

2-difenylol wykazuje działanie bakteriostatyczne.

Wskazania

2-difenylol jest środkiem do dezynfekcji powierzchni, stosowanym w gospodarstwach domowych, szpitalach, domach opieki, gospodarstwach rolnych, pralniach, zakładach fryzjerskich, zakładach przetwórstwa spożywczego. Stosowany jest do dezynfekcji sprzętu szpitalnego i weterynaryjnego.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem do stosowania 2-difenylolu jest nadwrażliwość na tę substnację.

Działania niepożądane

Po kontakcie z 2-difenylolem mogą wystąpić działania niepożądane w postaci podrażnienia oczu z możliwością uszkodzenia rogówki, sinicy, ogólnego osłabienia, a także nadmiernego pocenia się.

Przedawkowanie

Objawami nadmiernego narażenia na 2-difenylol są podrażnienie oczu z możliwym uszkodzeniem rogówki, bladość, sinica, osłabienie, pocenie się, ból głowy, biegunka, nudności, wymioty, biegunka, zawroty głowy, omdlenia, ciemny mocz oraz depresja ośrodkowego układu nerwowego.