Dostępne postaci leku

Cyklosporyna jest dostępna w postaci kapsułek doustnych, roztworu doustnego, kropli do oczu oraz koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji.

Działanie

Cyklosporyna jest inhibitorem kalcyneuryny, który hamuje aktywację komórek T. Jej wiązanie z receptorem cyklofiliny-1 wewnątrz komórek powoduje powstanie kompleksu znanego jako cyklosporyna-cyklofilina. Kompleks ten następnie hamuje kalcyneurynę, co z kolei zatrzymuje deposforylację, a także aktywację czynnika jądrowego aktywowanych komórek T (NF-AT), które normalnie wywołują reakcje zapalne. NF-AT jest czynnikiem transkrypcyjnym, który promuje produkcję cytokin takich jak IL-2, IL-4, interferon-gamma i TNF-alfa, z których wszystkie są zaangażowane w proces zapalny. Uważa się, że hamowanie IL-2, która jest niezbędna do aktywacji lub proliferacji komórek T, jest odpowiedzialne za immunosupresyjne działanie cyklosporyny.

Wskazania

Cyklosporyna jest wskazana do stosowania w:
-zapobieganiu odrzucaniu przeszczepu po przeszczepieniu narządów miąższowych oraz szpiku,
-leczeniu endogennego zapalenia błony naczyniowej oka,
-leczeniu zespołu nerczycowego,
-leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów,
-leczeniu łuszczycy,
-leczeniu atopowego zapalenia skóry.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniami do stosowania cyklosporyny są:
-nadwrażliwość na substancję czynną,
-leczenie skojarzone z preparatami zawierającymi ziele dziurawca,
-jednoczesne stosowanie bozentanu, eteksylanu dabigatranu i aliskirenu.

Działania niepożądane

Niezwłocznie poinformuj lekarza w przypadku wystąpienia następujących działań niepożądanych:
-objawy reakcji alergicznej: pokrzywka, utrudnione oddychanie, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła
-problemy z mową, myśleniem, widzeniem lub ruchami mięśni
-napadu drgawek
-silny ból głowy, niewyraźne widzenie
-bladość skóry, łatwe powstawanie siniaków, nietypowe krwawienie
-wysoki poziom potasu — nudności, osłabienie, uczucie mrowienia, ból w klatce piersiowej, nieregularne bicie serca, utrata ruchów
-problemy z nerkami — rzadsze oddawanie moczu, obrzęk stóp lub kostek, uczucie zmęczenia lub brak tchu
-problemy z wątrobą — utrata apetytu, ból brzucha (w prawej górnej części brzucha), żółtaczka (zażółcenie skóry lub oczu)
-gorączka, dreszcze, objawy grypy, owrzodzenia jamy ustnej, owrzodzenia skóry, ból gardła, kaszel, trudności w oddychaniu
-trądzik, zwiększony porost włosów na twarzy lub ciele
-podwyższone ciśnienie krwi
-mdłości, biegunka
-opuchnięte lub bolesne dziąsła.

Przedawkowanie

Objawami przedawkowania cyklosporyny są wymioty, senność, bóle głowy, tachykardia oraz odwracalne zaburzenie czynności nerek.

Środki ostrożności

Należy poinformować lekarza w przypadku
-choroby wątroby lub nerek
-wysokiego ciśnienia krwi
-jeśli planujesz otrzymać jakąkolwiek szczepionkę
-ciąży (nie należy stosować tego leku w ciąży, ze względu na brak potwierdzonego bezpieczeństwa dla zdrowia i życia dziecka)
-karmienia piersią (cyklosporyna przenika do mleka matki, stanowiąc ryzyko działań niepożądanych u dziecka)