leki-orange

Zaburzenie stresowe pourazowe

Rozdziały

Jakie są objawy zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego?

Na syndrom pourazowy składa się szereg objawów, zarówno psychiczno-emocjonalnych, jak i fizycznych, które pojawiają się bezpośrednio po doświadczeniu traumatycznego zdarzenia lub po kilku tygodniach od niego.

Wśród najczęstszych objawów zespołu stresu pourazowego można wyróżnić:
- reminiscencje (flashbacks) – niezwykle żywe i intensywne wspomnienia dotyczące przebiegu traumatycznego zdarzenia, które pojawiają się niezależnie od woli;
- koszmary senne związane z traumatyczną sytuacją;
- anhedonię – niezdolność do odczuwania przyjemności;
- izolowanie się od otoczenia;
- przygnębienie;
- unikanie sytuacji mogących budzić wspomnienia związane z sytuacją, która spowodowała PTSD;
- myśli samobójcze;
- wybuchy gniewu;
- reakcje nieadekwatne do sytuacji.

Jakie są przyczyny zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego?

Wydarzenia, które mogą przyczynić się do rozwoju zaburzenia zwanego PTSD to m.in.:
- bycie ofiarą:
- uwięzienie;
- bycie zakładnikiem;
- bycie świadkiem traumatycznego wydarzenia;
- nagła śmierć (naturalna, morderstwo, samobójstwo) kogoś bliskiego;
- udział w walkach wojennych lub przebywanie na terenie działań wojennych.

Ryzyko wystąpienia PTSD jest większe u osób:
- płci żeńskiej – zazwyczaj wyższy niż w przypadku mężczyzn stopień emocjonalności kobiet sprawia, że częściej rozwijają one zaburzenia lękowe po przeżyciu traumy;
- bardzo młodych i w wieku 40–60 lat;
- uzależnionych od różnego typu środków psychoaktywnych;
- doświadczonych wcześniejszymi trudnymi przeżyciami;
- wychowywanych w dysfunkcyjnej rodzinie;
- słabiej wykształconych;
- cierpiących z powodu zaburzeń osobowości;
- nieotrzymujących wsparcia ze strony otoczenia.

Jak zdiagnozować zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane?

W celu jego stwierdzenia, w ciągu 6 miesięcy od traumatycznego wydarzenia, spełnione muszą zostać wszystkie poniższe kryteria:
- narażenie na traumatyczną sytuację, czyli wydarzenie, które u prawie każdego człowieka spowodowałoby duże cierpienie;
- uporczywe wspominanie traumatycznego wydarzenia pod postacią reminiscencji lub koszmarnych snów albo doświadczanie znacznie gorszego samopoczucia w przypadku sytuacji przypominających traumatyczne wydarzenie;
- unikanie sytuacji kojarzących się z traumą;
- niezdolność do przypomnienia sobie ważnych elementów stresującego zdarzenia albo występowanie przynajmniej dwóch z następujących objawów: problemy ze snem, wybuchy gniewu, problemy z koncentracją, duża czujność, wzmożona reakcja na bodźce.

Jak zapobiegać zaburzeniu depresyjnemu i lękowemu mieszanemu?

Nie ma skutecznej metody zapobiegania występowaniu PTSD. Ważną rolę odgrywa psychoterapia, wsparcie.

Leczenie zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego

Leczenie zespołu stresu pourazowego powinno opierać się na terapii ekspozycyjnej. Szczególnie dobre efekty przynosi terapia przedłużonej ekspozycji oraz terapia poznawczo-behawioralna skoncentrowana na traumie. W cięższych przypadkach lub gdy syndromowi pourazowemu towarzyszy depresja należy włączyć leki na depresję (antydepresanty) z grupy SSRI (selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny).

Leki na zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane

Sprawdź, jakie leki można stosować w leczeniu zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego.
Loading...

Koniec.

No more pages to load