leki-orange

Zaburzenie stresowe pourazowe

Rozdziały

Jakie są objawy zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego?

Na syndrom pourazowy składa się szereg objawów, zarówno psychiczno-emocjonalnych, jak i fizycznych, które pojawiają się bezpośrednio po doświadczeniu traumatycznego zdarzenia lub po kilku tygodniach od niego.

Wśród najczęstszych objawów zespołu stresu pourazowego wyróżnia się:
-reminiscencje (flashbacks) – niezwykle żywe i intensywne wspomnienia dotyczące przebiegu traumatycznego zdarzenia, które pojawiają się niezależnie od woli,
-koszmary senne związane z traumatyczną sytuacją,
-anhedonię – niezdolność do odczuwania przyjemności,
-izolowanie się od otoczenia,
-przygnębienie,
-unikanie sytuacji mogących budzić wspomnienia związane z sytuacją, która spowodowała PTSD,
-myśli samobójcze,
-wybuchy gniewu,
-reakcje nieadekwatne do sytuacji.

Jakie są przyczyny zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego?

Wydarzenia, które mogą przyczynić się do rozwoju zaburzenia zwanego PTSD to m.in.:
-bycie ofiarą:
-uwięzienie;
-bycie zakładnikiem;
-bycie świadkiem traumatycznego wydarzenia;
-nagła śmierć (naturalna, morderstwo, samobójstwo) kogoś bliskiego;
-udział w walkach wojennych lub przebywanie na terenie działań wojennych.

Ryzyko wystąpienia PTSD jest większe u osób:
-płci żeńskiej – zazwyczaj wyższy niż w przypadku mężczyzn stopień emocjonalności kobiet sprawia, że częściej rozwijają one zaburzenia lękowe po przeżyciu traumy,
-bardzo młodych i w wieku 40–60 lat,
-uzależnionych od różnego typu środków psychoaktywnych,
-doświadczonych wcześniejszymi trudnymi przeżyciami,
-wychowywanych w dysfunkcyjnej rodzinie,
-słabiej wykształconych,
-cierpiących z powodu zaburzeń osobowości,
-nieotrzymujących wsparcia ze strony otoczenia.

Jak zdiagnozować zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane?

W celu jego stwierdzenia, w ciągu 6 miesięcy od traumatycznego wydarzenia, spełnione muszą zostać wszystkie poniższe kryteria:
-narażenie na traumatyczną sytuację, czyli wydarzenie, które u prawie każdego człowieka spowodowałoby duże cierpienie;
-uporczywe wspominanie traumatycznego wydarzenia pod postacią reminiscencji lub koszmarnych snów albo doświadczanie znacznie gorszego samopoczucia w przypadku sytuacji przypominających traumatyczne wydarzenie;
-unikanie sytuacji kojarzących się z traumą;
-niezdolność do przypomnienia sobie ważnych elementów stresującego zdarzenia albo występowanie przynajmniej dwóch z następujących objawów: problemy ze snem, wybuchy gniewu, problemy z koncentracją, duża czujność, wzmożona reakcja na bodźce.

Jak zapobiegać zaburzeniu depresyjnemu i lękowemu mieszanemu?

Nie ma skutecznej metody zapobiegnia występowaniu PTSD. Ważną rolę odgrywa psychoterapia, wsparcie.

Leczenie zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego

Leczenie zespołu stresu pourazowego powinno opierać się na terapii ekspozycyjnej. Szczególnie dobre efekty przynosi terapia przedłużonej ekspozycji oraz terapia poznawczo-behawioralna skoncentrowana na traumie. W cięższych przypadkach lub gdy syndromowi pourazowemu towarzyszy depresja należy włączyć leki na depresję (antydepresanty) z grupy SSRI (selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny).

Leki na zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane

Sprawdź, jakie leki można stosować w leczeniu zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego.
Loading...

Koniec.

No more pages to load