Lek na receptę.

Cardura

tabletki4 mg

Cardura to lek, w którym rolę substancji czynnej pełni doksazosyna. Rozszerza naczynia krwionośne, zmniejszając tym samym opór obwodowy. Ułatwia również przepływ i oddawanie moczu. Lek Cardura jest stosowany w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego oraz objawów klinicznych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Spis treści

  Opis leku

  Cardura – co to?

  Cardura to lek, w którym rolę substancji czynnej pełni doksazosyna. Rozszerza naczynia krwionośne, zmniejszając tym samym opór obwodowy. Ułatwia również przepływ i oddawanie moczu. Lek Cardura jest stosowany w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego oraz objawów klinicznych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

  Dawkowanie

  Jak dawkować Cardura?

  W przypadku leczenia łagodnego rozrostu gruczołu krokowego dawka początkowa wynosi 1 mg raz na dobę. W razie potrzeby po tygodniu do 2 tygodni lekarz może zwiększyć dawkę do 2 mg raz na dobę, a następnie do 4 mg raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka wynosi 8 mg raz na dobę.
  W przypadku leczenia samoistnego nadciśnienia tętniczego dawka początkowa wynosi 1 mg raz na dobę. Zależnie od skuteczności po 1–2 tygodniach lekarz może zwiększyć dawkę do 2 mg raz na dobę, następnie do 4 mg raz na dobę, wreszcie do 8 mg raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka wynosi 16 mg na dobę.

  Przechowywanie

  Jak przechowywać Cardura?

  Przechowuj lek Cardura w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek powinien być przechowywany w suchym miejscu oraz w temperaturze poniżej 30ºC. Nie używaj go po upływie terminu ważności. Nie wyrzucaj leku do kanalizacji ani kosza na śmieci.

  Forma podania

  Lek Cardura to tabletki o mocy 4 mg. Lek ten jest przeznaczony do przyjmowania doustnego. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

  Działania niepożądane

  Jakie skutki uboczne może powodować Cardura?

  Cardura może powodować różne skutki uboczne, ale nie u każdego pacjenta one występują. Częste działania niepożądane to infekcje dróg oddechowych i moczowych, senność, zawroty głowy, ból głowy, kołatanie serca, niskie ciśnienie krwi, obrzęki, kaszel, duszność, ból brzucha, suchość w ustach, nudności, ból pleców i mięśni.
  Mniej częste objawy to reakcje alergiczne, anoreksja, pragnienie, niepokój, bezsenność, depresja, omdlenia, ból stawów, wymioty, biegunka, wysypka, impotencja, gorączka, dreszcze oraz obrzęk twarzy. Rzadko występują zaburzenia mózgowo-naczyniowe i obrzęk krtani. Bardzo rzadko zgłaszane skutki uboczne to leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość, koszmary nocne, utrata pamięci oraz zapalenie wątroby.

  Przeciwwskazania

  Jakie są przeciwwskazania do stosowania leku Cardura?

  Przeciwwskazania:
  − jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub na pochodne chinazoliny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
  − u pacjentów z niedociśnieniem ortostatycznym w wywiadzie,
  − u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego z jednoczesnym przekrwieniem górnych dróg moczowych, przewlekłymi infekcjami dróg moczowych lub kamicą pęcherza moczowego,
  − u pacjentów z niedociśnieniem tętniczym.

  Przedawkowanie

  Jakie są objawy przedawkowania leku Cardura?

  Objawem przedawkowania może być niedociśnienie tętnicze. Lekarz, w zależności od stanu pacjenta, zastosuje odpowiednie leczenie. Ponieważ doksazosyna wiąże się z białkami w 98%, dializa jako metoda leczenia przedawkowania nie jest wskazana.

  Wygląd

  Cardura (4 mg) to białe, obustronnie wypukłe tabletki o kształcie rombu z linią podziału i wytłoczeniem „CN 4” na jednej stronie i logo „Pfizer” na drugiej stronie tabletki.

  Pytania i odpowiedzi

  Pytanie Odpowiedź
  Czy Cardura dostępny jest w formie tabletek?Cardura dostępny jest w formie tabletek.
  Ile kosztuje Cardura?Cardura kosztuje od 24,74 zł w różnych punktach sprzedaży.
  Gdzie znajdę ulotkę leku Cardura?Ulotka została dołączona do opakowania produktu.
  Kiedy stosuje się lek Cardura?Wskazaniami do stosowania tego leku są: leczenie objawów wywołanych łagodnym przerostem gruczołu krokowego (lek można stosować u pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym krwi i z nadciśnieniem); leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego.
  Jak stosować lek Cardura?Doustnie, o tej samej porze dnia. Tabletki należy przyjmować w całości przed lub po posiłku, popijając niewielką ilością płynu. Dawkę i częstotliwość stosowania preparatu ustala lekarz.
  Jakie są skutki uboczne stosowania leku Cardura?Spadek ciśnienia podczas zmiany pozycji leżącej na stojącą (rzadko w połączeniu z omdleniem).

  Ulotka

  Ulotka leku Cardura dla pacjenta

  Pobierz ulotkę PDF

  Skład leku

  Składniki i substancje czynne zawarte w leku Cardura to:

  Zalecenia stosowania

  Lek Cardura zaleca się stosować w przypadku:

  Producent

  Producentem leku Cardura jest Pfizer.

  Kategorie

  Postać

  tabletki

  Moc

  4 mg

  Tablica pytań o Cardura

  Brak pytań.

  Zamienniki i produkty podobne

  Zamieniki i produkty podobne do Cardura to: Apo-Doxan 4, Adadox, Doxazosin Aurovitas, Doxanorm, Doxar, Doxonex, Kamiren, Zoxon 4, Dozox.

  Poradniki

  Wyświetlane poradniki pochodzą z działów: , .