leki-orange

Zespół serotoninowy - objawy i leczenie

Zespół serotoninowy, czyli „przedawkowanie” hormonu szczęścia

Zespół serotoninowy (ZS) to objaw niepożądany, który może rozwinąć się podczas stosowania leków zwiększających stężenie serotoniny w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Ten związek to bardzo ważny neuroprzekaźnik wpływający na nastrój, apetyt, ciśnienie krwi, a nawet temperaturę ciała. Nic więc dziwnego, że serotonina jest określana mianem hormonu szczęścia. Jednak co za dużo, to niezdrowo, ponieważ nieprawidłowe przyjmowanie leków mających wpływ na gospodarkę serotoninergiczną może zagrażać życiu i tym samym wywołać efekt odwrotny do zamierzonego [1,2].

Na czym polega zespół serotoninowy?

Zespół serotoninowy — jak sama nazwa wskazuje, stanowi gamę różnego rodzaju symptomów. Bardzo charakterystyczna jest tzw. triada objawów, wśród których można wymienić:

  • zaburzenia wegetatywne (gorączka, przyspieszenie akcji serca, wzrost ciśnienia tętniczego, rozszerzenie źrenic, biegunka, nudności i wymioty);
  • zmianę stanu psychicznego (nadmierne pobudzenie, niepokój);
  • dolegliwości nerwowo-mięśniowe (mimowolne skurcze, napięcie mięśniowe).

Wiele informacji na temat stanu zdrowia pacjenta mogą dostarczyć również badania laboratoryjne. W przypadku zespołu serotoninowego obserwuje się leukocytozę (podwyższoną ilość białych krwinek) oraz wzrost stężenia kinazy kreatynowej (CPK) wskazującego na uszkodzenie komórek mięśniowych. W ciężkim stanie może dojść do podniesienia poziomu aminotransferaz (prób wątrobowych) i rozwoju zasadowicy metabolicznej. Zaawansowany zespół serotoninowy jest realnym zagrożeniem dla życia pacjenta [1,2].

Jakie są przyczyny zespołu serotoninergicznego?

Do wykształcenia zespołu serotoninowego dochodzi zwykle z kilku powodów. Jednym z nich jest nieświadome lub świadome przedawkowanie leków zwiększających stężenie serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym. Drugą przyczynę stanowi polifarmakoterapia oraz tzw. interakcje farmakodynamiczne, czyli np. jednoczesne zażywanie leków wykazujących ten sam lub podobny mechanizm działania, wiążący się z nasileniem przekaźnictwa serotoninergicznego. 

Innym powodem są interakcje farmakokinetyczne powiązane z oddziaływaniem na specyficzne izoenzymy, które mają niebagatelny wpływ na proces przekształcania leków w ustroju (interakcje leków przeciwdepresyjnych z różnych grup – np. SSRI: fluoksetyna (np. Seronil), sertralina (np. Zoloft), paroksetyna (np. ParoGen) z SNRI: wenlafaksyną (np. Faxolet ER) lub duloksetyną (Dulsevia) [2].

Przedawkowanie antydepresantów, czyli skąd się bierze nadmiar serotoniny?

W literaturze można znaleźć szereg przypadków pacjentów, u których doszło do wykształcenia zespołu serotoninowego. Wszystkie te osoby łączy wspólny mianownik — zażywanie leków podwyższających stężenie serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym. Ryzyko wystąpienia dolegliwości zwiększa się w momencie przyjmowania środków z kilku różnych grup, np. selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (m.in. Bioxetin, Citabax, Citronil, Mozarin) wraz z trazodonem (Trittico) lub inhibitorami monoaminooksydazy (Segan, Aurorix) [1].

Wysoki poziom serotoniny — co jeszcze może go wywołać?

Jednak jak wynika z opracowań naukowych, zespół serotoninowy może wystąpić również podczas łącznego przyjmowania leków przeciwbólowych (np. Tramal) oraz środków przeciwwymiotnych (np. Metoclopramidum, Setronon) [2]. Co ciekawe, znany jest przypadek pacjentki leczonej fluoksetyną i trazodonem (leki przeciwdepresyjne), która z powodu infekcji dróg oddechowych przyjmowała preparat Gripex Max. Już po kilku godzinach wystąpiły u niej pierwsze objawy zatrucia serotoniną, a mianowicie: silny ból głowy, gorączka, zlewne poty, wymioty oraz biegunka. Przyczyną takiego stanu było niebezpieczne połączenie leków przeciwdepresyjnych z działającym przeciwkaszlowo dekstrometorfanem (który również zwiększa stężenie serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym) [3,4].

Wśród leków nasilających przekaźnictwo serotoninergiczne można wyróżnić również: trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. amitryptylina: Alventa, Faxolet, duloksetyna: Depratal), leki przeciwdrgawkowe (np. kwas walproinowy: Convulex, kwas walproinowy i walproinian sodu: Depakine Chrono), a także leki przeciwmigrenowe (alkaloidy sporyszu, np. ergotamina: Ergotaminum Filofarm oraz tryptany, np. sumatryptan: Cinie, almotryptan: Almozen, zolmitryptan: Zolmiles) [2].

Zespół serotoninowy — co robić?

Podczas przyjmowania wymienionych substancji leczniczych warto zachować szczególną ostrożność. W przypadku podejrzenia zatrucia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, który podejmie decyzję odnośnie dalszego przebiegu terapii.

Omawiane produkty
Brak przypisanych produktów.
Omawiane schorzenia
Depresja to zespół zaburzeń nastroju i aktywności trwające przez długi czas objawiający się złym samopoczuciem, smutkiem, brakiem chęci do życia oraz pogarszaniem nastroju. Możemy mieć do czynienia z …
Migrena jest to choroba neuronalna charakteryzująca się silnym, nawracającym, naczyniowym bólem głowy, zwykle po jednej stronie głowy, któremu często towarzyszą nudności, wymioty i światłowstręt, czas…
Omawiane substancje
Ergotamina jest lekiem, należącym do grupy alkaloidów sporyszu, który jest stosowany w leczeniu lub zapobieganiu naczyniowym bólom głowy (takim jak migrena lub klasterowy ból głowy). Substancja ta nie…
Fluoksetyna jest lekiem przeciwdepresyjnym z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), stosowanym w depresji, napadach paniki, stanach lękowych lub objawach obsesyjno-kompul…
Paroksetyna należy do leków przeciwdepresyjnym należących do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Efektem jej działania jest ogólna poprawa nastroju. Wskazaniem do stosowania tego leku jes…
Sertralina jest lekiem przeciwdepresyjnym, który należy do grupy leków zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Lek ten wpływa na substancje chemiczne w mózgu, które mog…
Tramadol jest lekiem przeciwbólowym podobnym do opioidów i jest klasyfikowany jako syntetyczny opioid. Działa on w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) w celu złagodzenia bólu. Tramadol jest stosowany …
Wenlafaksyna to lek przeciwdepresyjny należący do grupy leków zwanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Lek ten wpływa na substancje chemiczne w mózgu, które mog…
Podsumowanie
SubstancjeErgotamina,
Fluoksetyna,
Paroksetyna,
Sertralina,
Tramadol,
Wenlafaksyna
SchorzeniaDepresja,
Migrena
KategoriaLeki na receptę,
Ośrodkowy układ nerwowy
TematyInterakcje,
Leki przeciwdepresyjne
AutorKinga Bednarczyk
Ostatnia aktualizacja8 miesięcy temu
Data publikacji08.07.2021
Bibliografia4 źródła