aleric

Aleric deslo USP

floradix

Floradix Żelazo i witaminy

nisita

Nisita

Biotilac Biotic

hascovir

Hascovir Control Max

kerabione

Kerabione

raphaholin C

Raphacholin C

ecomer

Ecomer Odporność + witamina E

chitosan

Olimp Chitosan+chrom

Czy można zwrócić leki do apteki?

Jednak nie chcę tych tabletek, czyli zwrot leków do apteki

W dobie powszechnych zakupów zarówno stacjonarnych jak i internetowych klienci są przyzwyczajeni, że mogą zwrócić towar, który nie spełnił naszych oczekiwań. W zależności od formy zakupów można odesłać spodnie, które nie leżą idealnie lub oddać do sklepu buty, które jednak nie pasują do naszej sukienki. Takie sytuacje zazwyczaj nie stanowią problemu dla kupującego ani sprzedawcy, zwłaszcza kiedy zawierana jest tzw. umowa zakupu na odległość.

Zwrot leków do apteki – czy prawo to reguluje?

W aptekach niestety rzecz się ma znacząco inaczej. Należy pamiętać, że apteka nie jest sklepem, mimo że często tak właśnie można się w niej poczuć. Apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w którym wykwalifikowany personel świadczy między innymi usługi farmaceutyczne. Pomimo że zachodzi tu niewątpliwie transakcja kupna i sprzedaży, to należy pamiętać, że ten rodzaj działalności reguluje przede wszystkim Ustawa Prawo Farmaceutyczne. W kwestii zwrotu towaru zakupionego w aptece dokument ten stanowi jednoznacznie:

„7. Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi.

  1. Przepis ust. 7 nie dotyczy produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego aptece z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.

(Art. 96 ust. 7 i 8 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne)”

Przytoczony przepis wskazuje jasno, że istnieją tylko trzy wyjątkowe sytuacje, w których leki, wyroby medyczne bądź środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego mogą zostać zwrócone ponownie do apteki i są to:

Czy można zwrócić lek z wadą jakościową?

Może nią być przykładowo zanieczyszczenie produktu, pomylone opakowanie lub niepokojący wygląd odbiegający od opisu zawartego w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Warto pamiętać, że odnotowaną wadę jakościową apteka ma obowiązek zgłosić do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego. Ta instytucja kolejno wdraża odpowiednie postępowanie wyjaśniające.

Błędne wydanie leki, czyli czy można zwrócić lek na receptę?

Kiedy pacjent lub farmaceuta zauważy pomyłkę w realizacji recepty, lub zapotrzebowania, pacjent ma prawo zwrócić błędnie wydany produkt i otrzymać odpowiedni lek.

Sfałszowanie produktu leczniczego

W obliczu najnowszych przepisów nakładających na apteki obowiązek weryfikacji każdego opakowania leku pod kątem autentyczności, ryzyko, że pacjent otrzyma lek, który sfałszowano, jest praktycznie zerowe. Niemniej, taki incydent byłby powodem do zwrotu leku do apteki.

https://leki.pl/poradnik/przeterminowane-leki-przygotowanie-i-utylizacja/

Czy można zwrócić lek bez recepty, suplement diety lub dermokosmetyk?

Warto zauważyć, że przytoczona wyżej ustawa odnosi się wyłącznie do leków, wyrobów medycznych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Na aptecznych półkach znaleźć można jednak dużo więcej kategorii produktów, o których Ustawa w tym kontekście nie wspomina. W aptece możemy zaopatrzyć się w różnorodne suplementy diety i kosmetyki. Znajdziemy tam również inne sprzęty i produkty służące higienie i utrzymaniu naszego ciała w dobrej kondycji. Czy możemy zatem liczyć na to, że bez problemu oddamy do apteki suplement lub kosmetyk, który okazał się nietrafionym zakupem?

W tym wypadku należy odwołać się do Kodeksu Cywilnego i praw konsumenta obowiązujących w Polsce. Wspomniane prawo stanowi, że sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia od klienta towaru, który jest pełnowartościowy, a którego zakup nieprzemyślano. Przyjęcie takiego produktu z rąk pacjenta będzie każdorazowo przejawem dobrej woli farmaceuty.

Należy zwrócić uwagę, że asortyment apteki ma szczególny charakter, gdyż służy zachowaniu zdrowia osób, które go nabywają. Kluczowe zatem jest dbanie o prawidłowe przechowywanie tych produktów, zapewniając odpowiednie warunki temperatury i wilgotności. W związku z tym odmowa przyjęcia towaru od pacjenta jest najczęściej spowodowana brakiem wiedzy na temat warunków przechowywania danego leku, czy suplementu w czasie, kiedy znajdował się on poza apteką. Nikt bowiem nie chciałby kupić leku, który wcześniej wydano innemu pacjentowi. Taki produkt mógł kilka godzin spędzić w nagrzanym samochodzie lub siatce z zakupami z mięsnego…

Bibliografia

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 Nr 126 poz.1381)

Omawiane substancje

W tym poradniku nie omawiamy konkretnych substancji.

Omawiane schorzenia

W tym poradniku nie omawiamy konkretnych schorzeń.

Więcej poradników

Wyświetlane poradniki pochodzą z kategorii czytanego artykułu: .