Od 2016 w Polsce funkcjonuje rządowy projekt zapewniający bezpłatny dostęp do leków dla osób powyżej 75 roku życia, czyli tzw. „Leki 75+”. Jest to program, dzięki któremu Polscy Seniorzy mogą zmniejszyć wydatki przeznaczane na swoje leczenie, które niejednokrotnie pochłaniają znaczną część domowego budżetu. Zasady refundacji leków dla najstarszych pacjentów są jednak często zawiłe i niezrozumiałe, co często prowadzi do napięć w relacji z aptekarzem.

O czym zatem każdy Senior powinien wiedzieć na temat bezpłatnych leków 75+?

Po pierwsze – recepta!

Dla większości to sprawa oczywista… Warto jednak przypomnieć, że aby otrzymać refundowane leki w aptece, należy posiadać prawidłowo wystawioną i ważną receptę. Musi ją wystawić osoba do tego uprawniona, czyli lekarz lub pielęgniarka. Recepta może być papierowa bądź elektroniczna. Każda z nich ma określony termin ważności, którego należy pilnować! W przypadku recepty papierowej jest to 30 dni. E-recepta może być czasami wystawiona na dłuższy czas kuracji. Recepta powinna posiadać oznaczenie „S” w polu „uprawnień dodatkowych” pacjenta.

E-recepta w pigułce — zasady realizacji, okres ważności

REKLAMA
REKLAMA

Kto może wystawić receptę z uprawnieniem „S”?

Refundowane leki dla Seniorów 75+ może zaordynować lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarka pracująca w przychodni, do której zapisany jest pacjent. Jeszcze do niedawna była to jedyna opcja uzyskania recepty z uprawnieniem „S”.

Od niedawna lekarz specjalista lub pielęgniarka z poradni specjalistycznej również mogą zaopatrzyć pacjenta w receptę uprawniającą do bezpłatnego zaopatrzenia się w leki. Co więcej, taką receptę można otrzymać także od lekarza specjalisty podczas wypisu ze szpitala, w przypadku hospitalizacji.  Należy jednak pamiętać, że lekarz ma obowiązek każdorazowo zweryfikować konieczność wystawienia takiej recepty. Musi wziąć pod uwagę dokumenty wystawione przez innych pracowników medycznych i status ich realizacji. Te informacje są dostępne dla medyka w Internetowym Koncie Pacjenta.

IKP — Twoja historia leczenia dostępna od ręki

Innymi słowami: kiedy pacjent posiada ważne recepty wystawione przez innych lekarzy lub wykupiony zapas leku, nie otrzyma świeżej preskrypcji na kolejną porcję refundowanych leków.

Które leki przysługują bezpłatnie Seniorowi powyżej 75 roku życia?

Niestety wbrew oczekiwaniom polskich Seniorów, nie wszystkie leki mogą otrzymać nieodpłatnie. Wykaz leków refundowanych zmienia się co dwa miesiące i publikowany jest w odpowiednim Obwieszczeniu Ministra Zdrowia. Ostatnia taka zmiana nastąpiła 1 maja 2021 roku. Każdorazowo do wspomnianego obwieszczenia jest dołączona tzw. lista „S” – czyli spis leków przysługujących bezpłatnie dla najstarszych pacjentów. Są to najczęściej preparaty mające zastosowanie w leczeniu schorzeń charakterystycznych dla wieku podeszłego. Wśród nich znajdziemy leki na choroby serca, jaskrę, nadciśnienie czy cukrzycę.

Dlaczego zmieniają się ceny leków refundowanych?

Należy pamiętać, że wiek nie jest jedynym kryterium gwarantującym nieodpłatność leku, nawet jeśli stosowany preparat znajduje się na liście „S”. Najważniejszym czynnikiem decydującym o możliwości refundacji jest wskazanie medyczne – czyli choroba, na którą dany produkt został zaordynowany. Te same leki często stosuje się w leczeniu różnych schorzeń. Jednak tylko w przypadku niektórych z nich uzyskały możliwość refundacji. Jako przykład można przytoczyć lek Eliquis, zawierający substancję czynną Apixaban. Jest to nowoczesny lek przeciwzakrzepowy, który coraz powszechniej stosuje się w wielu schorzeniach układu sercowo-naczyniowego. Od 1 maja lek ten został objęty refundacją oraz pojawił się na liście bezpłatnych leków dla osób 75+, jednak tylko przy jednym wskazaniu:

„leczenie zakrzepicy żył głębokich lub zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucne”.

Wielu pacjentów zażywa ten lek ze względu na migotanie przedsionków lub zapobieganie udarowi mózgu bądź też po operacjach protezoplastyki stawów. Niestety te osoby,  nie mogą liczyć na refundację tego, skądinąd drogiego, produktu leczniczego, nawet jeśli skończyły 75 lat (czytaj także: Od czego zależy cena leku refundowanego?).

Od czego zależy cena leku refundowanego?

Co jeszcze należy wiedzieć o lekach 75+?

  • Jeżeli zabraknie symbolu „S” na recepcie senioralnej – farmaceuta nie może go uzupełnić, nawet pacjent przedstawi mu stosowne dokumenty. O prawidłowo wystawioną receptę należy ubiegać się u lekarza lub pielęgniarki.
  • Pacjent otrzymuje tylko taką ilość bezpłatnych leków, jaką lekarz przepisał na recepcie!
  • Jeżeli przy danym leku na recepcie lekarz zapisał „X” bądź „100%” – oznacza to, że preparat  zapisano poza wskazaniami refundacyjnymi. Pomimo stosownego wieku, pacjent otrzyma go pełnopłatnie.