,

Czy bumetanid pomoże w leczeniu Alzheimera?

Data publikacji:

Ostatnia aktualizacja:

Lek moczopędny zawierający bumetanid może być potencjalnym kandydatem do leczenia choroby Alzheimera u osób, u których występuje ryzyko genetyczne. Doniesienia takie zostały niedawno opublikowane w czasopiśmie Nature Aging. Badanie wykazało, że osoby przyjmujące bumetanid znacznie rzadziej chorowały na chorobę Alzheimera niż osoby, które nie przyjmowały tego leku.
Czy bumetanid pomoże w leczeniu Alzheimera?

Big data w medycynie

Zespół badaczy przeprowadził analizę danych zawartych w bazie próbek tkanki mózgowej oraz leków zatwierdzonych przez FDA. Ponadto przeprowadził eksperymenty na myszach i komórkach ludzkich. Przeprowadzono również analizę populacji ludzkiej. W swoich badaniach wykorzystali analizę dużych zbiorów danych nazywanych „big data”.

„Chociaż potrzebne są dalsze testy i badania kliniczne, badania te podkreślają wartość taktyki opartej na big data w połączeniu z bardziej tradycyjnymi podejściami naukowymi w celu zidentyfikowania istniejących leków zatwierdzonych przez FDA jako kandydatów do zmiany przeznaczenia leków w leczeniu choroby Alzheimera”, powiedział dyrektor NIA Richard J. Hodes.

Czytaj więcej: Kannabinoidy w chorobie Alzheimera

Metodyka badania

Jednym z najbardziej istotnych czynników genetycznych podnoszących ryzyko wystąpienia późnej postaci choroby Alzheimera jest posiadanie genotypu ApoE e4. Przebadano 213 próbek tkanki mózgowej i zidentyfikowano sygnatury ekspresji genów Alzheimera typowe dla nosicieli ApoE e4. Następnie porównano te sygnatury z sygnaturami 1300 leków zatwierdzonych przez FDA. Na tej podstawie wyłoniono 5 leków, które zdaniem badaczy mogą pomóc w leczeniu choroby. Najlepszym kandydatem był właśnie butemanid. Butemanid jest stosowany w leczeniu zatrzymania wody w organizmie spowodowanego chorobami serca, nerek czy wątroby.

Naukowcy potwierdzili wyniki oparte na big data, testując bumetanid w modelu mysim oraz na ludzkich neuronach. U leczonych myszy zaobserwowano zmniejszenie deficytu pamięci i uczenia się. Badanie na komórkach ludzkich również potwierdziło pozytywny wpływ bumetanidu na rozwój Alzheimera.

Aby to zweryfikować, zespół naukowy podzielił zbiory danych z elektronicznych kart zdrowia ponad 5 milionów osób na dwie grupy:

-dorośli powyżej 65 roku życia przyjmujący bumetanid

-dorośli powyżej 65 roku życia nieprzyjmujący bumetanidu.

Czytaj więcej: Aducanumab — lek zwalczający przyczynę choroby Alzheimera

Wyniki badania

Analiza wykazała, że przyjmowanie bumetanidu u osób obciążonych genetycznie wiązało się z istotnie niższą częstością występowania choroby Alzheimera w porównaniu z tymi, którzy leku nie przyjmowali.

„Wiemy, że choroba Alzheimera będzie prawdopodobnie wymagała specyficznych rodzajów terapii, być może wielu terapii, w tym takich, które mogą być ukierunkowane na unikalne cechy genetyczne i chorobowe danej osoby-podobnie jak dostępne obecnie terapie nowotworowe” – powiedział Jean Yuan dyrektor programu rozwoju leków w NIA Division of Neuroscience. „Dane zawarte w tej pracy stanowią dobry argument za przeprowadzeniem dowodu słuszności koncepcji stosowania bumetanidu u osób z ryzykiem genetycznym”.

Źródło: https://medicalxpress.com/news/2021-10-precision-medicine-pill-viable-alzheimer.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter; Taubes, A., Nova, P., Zalocusky, K.A. et al. Experimental and real-world evidence supporting the computational repurposing of bumetanide for APOE4-related Alzheimer’s disease. Nat Aging, 2021; 1:932–947.

Bibliografia

Powiązane produkty

Omawiane substancje

W tym poradniku nie omawiamy konkretnych substancji.

Omawiane schorzenia

  • Choroba Alzheimera

    Choroba Alzheimera to postępujące schorzenie neurologiczne, które powoduje stopniową utratę funkcji poznawczych i pamięci. Jest to choroba przewlekła, która dotyka głównie osoby starsze.

Więcej poradników

Wyświetlane poradniki pochodzą z kategorii czytanego artykułu: , .