Autorzy przeglądu klinicznego opublikowanego online w American Journal of Geriatric Psychiatry dostrzegają szansę na terapię nadmiernego pobudzenia u osób z chorobą Alzheimera poprzez modulację endogennych receptorów kannabinoidowych. Rozwiązanie poszukiwane jest w zastosowaniu takich związków, jak kannabidiol (CBD) oraz tetrahydrokannabinol (THC).

Zaburzenia nie tylko poznawcze

Jak podkreśla współautor badania, dr Paul B. Rosenberg z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore, choroba Alzheimera to znacznie więcej niż zaburzenia poznawcze. Nie mniej istotną część choroby stanowią objawy neuropsychiatryczne, takie jak apatia, depresja lub właśnie nadmierne pobudzenie, które występuje nawet u 50% pacjentów. Wiąże się ono z nadmierną aktywnością motoryczną oraz agresją słowną lub fizyczną – nawracającą i nietypową dla osobowości chorego.

Ze względu na brak leków zatwierdzonych do terapii objawów neuropsychiatrycznych w tej grupie chorych, lekarze często uciekają się do leków przeciwpsychotycznych przepisywanych off-label. Ich zastosowanie budzi jednak kontrowersje z powodu mieszanej skuteczności i ryzyka działań niepożądanych, a nawet śmierci.

REKLAMA
REKLAMA

Potencjał kannabinoidów

W swoim artykule dr Rosenberg i jego wspólnicy analizują dostępne dane dotyczące zastosowania kannabinoidów i rozważają możliwe mechanizmy ich działania w chorobie Alzheimera, takie jak regulacja neuroprzekaźników, poprawa rytmu okołodobowego czy zwiększenie mózgowego przepływu krwi.

Aktualnie prowadzą oni również randomizowane badanie kliniczne oceniające działanie różnych dawek dronabinolu (syntetycznej formy THC stosowanej m.in. w anoreksji) na pobudzenie pacjentów z chorobą Alzheimera.

Wnioski

Według obecnych danych, kannabinoidy przejawiają potencjał terapeutyczny u pacjentów z chorobą Alzheimera, jednak konieczne są dalsze badania w tym kierunku. Jak zaznacza dr Rosenberg, lekarze powinni zachować ostrożność w doborze dawki. Dodaje też, że choć względnie bezpieczne, kannabinoidy stwarzają ryzyko interakcji z lekami oraz pewnych działań niepożądanych, takich jak drgawki czy sedacja.

Źródła:

  • Cannabinoids ‘Worth a Try’ for Agitation in Alzheimer’s – Medscape – Feb 02, 2021.
  • Outen, J. D., et al. (2021). Cannabinoids for Agitation in Alzheimer’s Disease. The American Journal of Geriatric Psychiatry.