Choroba Alzheimera to zwyrodnieniowa choroba układu nerwowego o niecałkowicie poznanej przyczynie i nie w pełni poznanym mechanizmie powstawania. W trakcie rozwoju choroby dochodzi do uszkodzenia struktur mózgu, głównie kory mózgowej. W wyniku tego ulegają zaburzeniu wyższe funkcje umysłowe, w tym pamięć, mowa i myślenie abstrakcyjne. Choroba Alzheimera rozwija się powoli, jednak z biegiem czasu jej symptomy stają się coraz bardziej nasilone, utrudniając finalnie wykonywanie codziennych prostych czynności. Czy aducanumab stanie się skutecznym narzędziem do walki z chorobą Alzheimera? [1].

Jak leczy się chorobę Alzheimera?

Pomimo nieustannego rozwoju medycyny, do tej pory nie udało się opracować leku, który hamowałby przebieg choroby Alzheimera. Farmakoterapia tego schorzenia obecnie opiera się głównie na metodach niwelujących jego objawy. Przykładem takiego postępowania jest podawanie leków zwiększających stężenie acetylocholiny w mózgu — neuroprzekaźnika, który jest konieczny do prawidłowego funkcjonowania komórek nerwowych. Taki lekami są m.in. rywastygmina i donepezil. Innym mechanizmem stosowanym w leczeniu objawowym choroby Alzheimera jest hamowanie receptora dla kwasu glutaminowego — jego nadmiar jest odpowiedzialny za objawy otępienia. Lekami działającymi w ten sposób są m.in. memantyna. Niemniej, powyższe metody nie wpływają w żaden sposób na przyczynę choroby.

Aducanumab — co to za związek?

Aducanumab to eksperymentalne ludzkie przeciwciało monoklonalne. Jest ono obecnie poddawane intensywnym badaniom pod kątem zastosowania w leczeniu wczesnego stadium choroby Alzheimera [2] (Czytaj także: Najnowsze formy leków stosowanych w terapii).

REKLAMA
REKLAMA

Aducanumab nadzieją dla pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera

Badania kliniczne dotyczące aducanumabu dowiodły, że związek ten istotnie zmniejszał liczbę szkodliwych płytek w mózgach chorych. Usuwa on lepkie złogi białka — amyloidu beta — który znajduje się w mózgach pacjentów we wczesnych stadiach choroby. Zahamowane gromadzenie się tego białka może skutkować zatrzymaniem procesów niszczenia mózgu, nie doprowadzając do objawów otępienia i zaburzeń funkcji poznawczych. Aduhelm (nazwa handlowa leku zawierającego aducanumab) miałby być pierwszym lekiem skierowanym na przyczynę choroby [3] (Czytaj także: Witamina D3. Obowiązkowa witamina dla seniorów?).

Kiedy zarejestrują aducanumab?

Aduhelm jeszcze nie jest dopuszczony do obrotu. Firma Biogen, która opracowała ten produkt leczniczy, zamierza ubiegać się o jego rejestrację. Jego wskazaniem do stosowania byłoby hamowanie choroby Alzheimera na jej wczesnych stadiach rozwoju. Gdyby próba rejestracji zakończyłaby się sukcesem, aducanumab byłby pierwszym związkiem aktywnym na rynku redukującym postęp objawów klinicznych choroby Alzheimera [3].