Uzależnienie od gier video stało się zagrożeniem cywilizacyjnym. Nie jest powiedziane, że rozwój cywilizacyjny i nowe technologie są złe same w sobie, ale tam samo jak w przypadku innych uzależnień, należy zachować daleko idącą ostrożność (czytaj także: 5 popularnych leków OTC, które powodują uzależnienie).

Uzależnienie od gier video

Komputer czy telefon komórkowy sam w sobie nie powoduje uzależnienia i trudno winić maszyny za ten proces. Szczególnie że nie są one wykorzystywane tylko i wyłącznie do zabawy. Oprócz relaksu mogą być również wykorzystywane do pracy czy nauki. Problem pojawia się wtedy, gdy zaczynają one zajmować zbyt ważne miejsce w życiu człowieka, który potrafi spędzić kilka czy kilkanaście godzin dziennie np. grając w gry video. Uzależnienie występuje, gdy taka osoba odczuwa silną i nieprzerwaną potrzebę grania w gry video. Dodatkowo mają one ogromny wpływ na jej samopoczucie. Nie jest ona również w stanie kontrolować ilości spędzonego czasu podczas tej czynności. Kolejnym etapem jest stopniowe porzucanie wcześniejszych zainteresowań oraz wycofywanie się z życia społecznego, aby mieć czas na granie [1,2].

5 popularnych leków na receptę, które uzależniają

REKLAMA
REKLAMA

Objawy i skutki uzależnienia od gier video

U osób uzależnionych często pojawiają się fantazje czy intensywne myśli na temat gier komputerowych. W skrajnych przypadkach może dojść do napadów lękowych czy wręcz agresji w przypadku braku dostępu do gier w danym momencie. Najczęściej jednak obserwuje się trudności w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi, problemy z koncentracją czy pamięcią oraz trudności z odróżnieniem rzeczywistości od świata wirtualnego. Przekłada się to w konsekwencji na zaniedbywanie swoich obowiązków (w tym i zawodowych), zanik więzi emocjonalnych z innymi ludźmi czy nawet depresję. Ze względu na długie przesiadywanie w jednej pozycji wpatrzonej w ekran cierpi również zdrowie fizyczne. Najczęściej są to bóle i wady postawy kręgosłupa, pogorszenie wzroku, a w niektórych przypadkach nawet migrena czy padaczka ekranowa. Jeżeli dojdzie do tego również niezdrowe lub bardzo ograniczone odżywianie, to pojawić się może szereg innych chorób oraz wycieńczenie organizmu (na świecie były odnotowywane nawet przypadki śmierci z wycieńczenia!) [1,3].

Uzależnienie od alkoholu — jak wyjść z nałogu?

Leczenie uzależnienia od gier video

Leczenie jest analogiczne jak w przypadku leczenia innych uzależnień np. od hazardu czy alkoholu. Pierwszym etapem jest uświadomienie sobie przez osobę uzależnioną, że ma tego typu problem. Dopóki gracz nie przyzna, że jest uzależniony, trudno mu będzie pomóc. Najczęściej przez długi czas to wypiera, ale odpowiednia terapia z psychologiem daje duże szanse powodzenia. Kolejnym etapem terapii jest nauka odpowiedzialnego korzystania z komputera czy telefonu komórkowego. Nie powinno się robić tego za pomocą radykalnych metod!

Początkowo należy ograniczyć korzystanie z komputera do określonych godzin w ciągu dnia oraz zapewnienie takiej osobie innych obowiązków i rozrywek. Najlepiej, żeby odbywało się to pod opieką wykwalifikowanego terapeuty. Zbyt radykalne podejście bliskich, np. odcięcie całkowite takiej osoby od komputera łatwo może doprowadzić do depresji! Warto też poszukać przyczyny problemu. Szczęśliwi i spełnieni ludzie rzadko zamykają się w wirtualnym świecie. Ważna jest zmiana stylu życia — warto wprowadzić aktywności na świeżym powietrzu takie jak bieganie, jazda na rowerze czy nawet zwykłe spacery [2,4].

5 popularnych leków OTC, które powodują uzależnienie

Profilaktyka

Zawsze łatwiej zapobiegać niż leczyć. Co można zrobić, żeby zminimalizować szansę uzależnienia się od gier komputerowych lub uchronić naszych bliskich? Najłatwiej zrobić to w przypadku dzieci, kiedy rodzic ma pewną kontrolę nad tym, co robi dziecko. Należy w takim przypadku odpowiedzieć sobie na kilka pytań.

  • Czy nie zaniedbuje swoich obowiązków (praca, szkoła)?;
  • Czy gra w gry nieprzerwanie przez kilka godzin?;
  • Ile czas dziennie przeznacza na granie w gry video?
  • Czy ogranicza spotkania towarzyskie z przyjaciółmi, żeby mieć czas na granie?
  • Czy siedzi długo w nocy przy komputerze zaniedbując sen?
  • Jak zachowuje się kiedy nie może skorzystać z komputera czy telefonu komórkowego (brak prądu, rozładowany telefon, itd.)?;
  • Czy na pytanie o gry video reaguje agresywnie lub prześmiewczo?

Odpowiedź na te pytania może dać pewien obraz, czy problem uzależnienia już występuje, czy da się go w jakiś sposób jeszcze uniknąć. Im szybciej zauważy się problem, tym łatwiej sobie z nim poradzić [1,3]!