leki-orange

Czy przed zabiegiem chirurgicznym należy odstawić leki rozrzedzające krew?

Leki przeciwpłytkowe/przeciwzakrzepowe — czy trzeba je odstawiać przed zabiegiem?

Przygotowując się do planowego zabiegu operacyjnego pacjenci, którzy przyjmują leki przeciwzakrzepowe lub przeciwpłytkowe muszą przejść obowiązkową konsultację lekarską. Jest to procedura niezbędna, która ma zapewnić im bezpieczeństwo. Podczas operacji osoby przyjmujące leki z tych grup są szczególnie narażone na wystąpienie obfitych krwawień, które niekontrolowane mogłyby stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Jak wygląda postępowanie w przypadku tej grupy pacjentów?

Odstawianie tylko po konsultacji z lekarzem

Na wstępie należy zaznaczyć, że leków przeciwzakrzepowych i przeciwpłytkowych nigdy nie należy odstawiać bez konsultacji z lekarzem. Decyzja czy leczenie wpływające na krzepnięcie krwi trzeba przerwać, czy nie, zależy m.in. od rodzaju zabiegu. Przy niedużych zabiegach np. usunięcie znamienia, zaćma, bądź ekstrakcja zęba, zaprzestanie leczenia może nie być konieczne. Dalsza część artykułu dotyczyć będzie średnich i dużych zabiegów operacyjnych, które odbywają się w trybie planowym. Artykuł ma jedynie charakter informacyjny. 

Leki przeciwpłytkowe przed zabiegiem

 • Kwas acetylosalicylowy powszechnie stosowany lek przeciwpłytkowy (np. Acard, Polocard), zalecany m.in. w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych, w tym także zawału serca. W większości przypadków nie ma konieczności odstawiania preparatów, które go zawierają przed planowanym zabiegiem chirurgicznym (czytaj także: Aspiryna i zastosowanie niskich dawek w prewencji zawału serca)
 • Inhibitory receptorów P2Y12 do leków z tej grupy zaliczamy:
  • klopidogrel — Areplex, Plavix,
  • prasugrel — Bewim,
  • tikagrelor — Brilique,
  • tiklopidyna — Aclotin.

Leki te zazwyczaj należy odstawić na 7-10 dni przed planowaną datą zabiegu, gdyż tyle średnio wynosi czas życia płytki krwi w naszym organizmie [1,2].

Leki przeciwzakrzepowe przed zabiegiem

 • Heparyny drobnocząsteczkowe (Clexane, Neoparin, Fraxiparine) w przypadku dawki profilaktycznej, zazwyczaj nie ma konieczności odstawiania ich przed zabiegiem. Jednak w sytuacji gdy istnieje ryzyko krwawienia, w wyniku którego może dojść do poważnych powikłań np. podczas zabiegów w obrębie mózgu bądź rdzenia kręgowego, odstęp pomiędzy ostatnią dawką a zabiegiem musi wynosić 12 h. W przypadku stosowania dawek leczniczych jest to 24 h [1,4].
 • Antagoniści witaminy K — do najczęściej stosowanych leków z tej grupy należą:
  • warfaryna (Warfin),
  • acenokumarol (Acenocumarol WZF).

W przypadku leczenia antagonistami witaminy K kurację zaprzestajemy zazwyczaj 5 dni przed spodziewaną operacją, a po 4 dobach (czyli 1 dzień przed zabiegiem) kontrolujemy wskaźnik INR. Najczęściej zabieg możliwy jest przy INR mniejszym niż 1,5. W wyjątkowych sytuacjach istnieją wskazania do tzw. terapii pomostowej. Polega ona na podawaniu heparyn drobnocząsteczkowych w momencie odstawienia antagonisty witaminy K. Terapię heparyną drobnocząsteczkową należy zaprzestać zgodnie z tym, co wspomniano powyżej w przypadku ich stosowania [3].

Nowe doustne leki przeciwzakrzepowe (NOAC)

 Do leków z tej grupy dostępnych na polskim rynku zaliczamy:

 • rywaroksaban (Xarelto), 
 • apiksaban (Eliquis), 
 • dabigatran (Pradaxa).

Wymagają odstawienia zazwyczaj 2-3 dni przed planowanym zabiegiem. Okres ten jest uzależniony od funkcji nerek danego pacjenta (którą określa m.in. wskaźnik GFR filtracja kłębuszkowa, obliczany na podstawie poziomu kreatyniny w surowicy krwi) [1].

Co w przypadku zabiegów nagłych?

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku zabiegów nagłych np. gdy istnieje  konieczność wykonania pilnego zabiegu neurochirurgicznego po wypadku samochodowym. Co zrobić, gdy pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe lub przeciwpłytkowe i musi zostać poddany natychmiastowej operacji?

Wtedy lekarze dysponują specyficznymi odtrutkami, czyli lekami, które odwracają działanie przyjętych środków przeciwzakrzepowych lub przeciwpłytkowych [5,6].

Tabela 1. Leki przeciwzakrzepowe/przeciwpłytkowe i specyficzne dla nich odtrutki [5,6].

Stosowany lek Antidotum 
Rywaroksaban (Xarelto), apiksaban (Eliquis) Andeksanet alfa (Ondexxya)
Dabigatran (Pradaxa) Idarucizumab (Praxbind)
Heparyna niefrakcjonowana i heparyny drobnocząsteczkowe (Clexane, Neoparin, Fraxiparine) Siarczan protaminy
Antagoniści witaminy K (Warfin, Acenocumarol WZF) witamina K lub koncentrat czynników zespołu protrombinowego (PCC)
Leki przeciwpłytkowe desmopresyna, koncentrat krwinek płytkowych

Jeśli pacjenta nie można pozostawić bez antykoagulacji (terapii przeciwzakrzepowej), zmienia się dotychczas stosowany lek na wlew heparyny niefrakcjonowanej, której działanie jest odwracalne i kończy się po 4 h od zaprzestania wlewu [3].

Omawiane produkty
Brak przypisanych produktów.
Omawiane schorzenia
Skrzeplina w tętnicy wieńcowej powstaje w wyniku pęknięcia lub erozji istniejącej wcześniej blaszki miażdżycowej, co prowadzi do całkowitego zamknięcia tętnicy. Objawia się klinicznie jako ostry zespó…
Zator płucny to zamknięcie lub zwężenie tętnicy płucnej, który powstaje zazwyczaj, gdy skrzep z innej części ciała (często nogi lub ręki) przemieszcza się w krwiobiegu i zalega w naczyniach krwionośny…
Omawiane substancje
Acenokumarol jest lekiem przeciwzakrzepowym stosowanym w terapii chorób serca. Substancja ta hamuje krzepliwość krwi poprzez blokowanie działania witaminy K.
Apiksaban jest lekiem przeciwzakrzepowym stosowanym w profilaktyce udarów i zatorów. Substancja ta hamuje działanie czynnika Xa, który bierze udział w procesie krzepnięcia krwi.
Heparyna jest lekiem przeciwzakrzepowym (rozrzedzającym krew), który zapobiega tworzeniu się zakrzepów krwi. Heparyna jest stosowana w leczeniu i zapobieganiu zakrzepów krwi spowodowanych pewnymi sta…
Rywaroksaban jest stosowany w leczeniu lub zapobieganiu zakrzepów krwi. Zakrzepy krwi mogą wystąpić w nogach (zakrzepica żył głębokich) lub w płucach (zatorowość płucna). Lek ma czasami zastosowanie w…
Warfaryna jest lekiem przeciwzakrzepowym (rozrzedzającym krew). Lek ten ogranicza powstawanie zakrzepów krwi. Warfaryna jest stosowana do leczenia lub zapobiegania zakrzepom krwi w żyłach lub tętnica…
Podsumowanie
SubstancjeAcenokumarol,
Apiksaban,
Heparyna,
Rywaroksaban,
Warfaryna
SchorzeniaZakrzepica tętnicy wieńcowej,
Zator płucny
KategoriaKrew i układ krwiotwórczy,
Leki na receptę,
Leki przeciwzakrzepowe,
Serce i krążenie
TematyLeki przeciwzakrzepowe,
Profilaktyka
AutorAneta Pacławska-Jaśkiewicz
Ostatnia aktualizacja11 miesięcy temu
Data publikacji14.09.2021
Bibliografia6 źródeł