Co to jest zanokcica?

Zanokcica to najczęstsza choroba bakteryjna wału paznokciowego. Wywołują ją różne bakterie, takie jak gronkowiec złocisty lub paciorkowiec ropny. Towarzyszy jej ból, zaczerwienie oraz obrzęk. Może występować zarówno na palcach u rąk jak i stóp. Wyróżniamy dwa typy zanokcicy: ostrą i przewlekłą. Głównym czynnikiem powodującym zanokcicę ostrą jest uraz naskórka lub wału paznokciowego, np. podczas obcinania paznokci. Zanokcica przewlekła powstaje w wyniku długotrwałego narażenia na alergeny i czynniki drażniące. Sposób leczenia zanokcicy zależy od stopnia jej zaawansowania.

Przyczyny

Jakie są przyczyny zanokcicy?

Zanokcicy sprzyjają przede wszystkim urazy naskórka i wału paznokciowego, które powstają przy obcinaniu paznokci, tzw. wycinaniu skórek, przy pracach domowych czy remontowych. Zanokcica może być prowokowana także przez obgryzanie paznokci. Zdarza się ona też u osób, które za względu na wykonywaną pracę, stale mają mokre ręce. Chorobie sprzyja również brak higieny oraz wrastające paznokcie. Przy wszystkich tych czynnościach dochodzi do mikrourazów skóry i powstania niewidocznych ranek, przez które z łatwością mogą wnikać drobnoustroje chorobotwórcze.

Objawy

Jakie są objawy zanokcicy?

Zanokcica objawia się żywoczerwonym zabarwieniem, obrzękiem oraz pogrubieniem skóry w okolicy okołopaznokciowej. Bolesność wału paznokciowego powoduje dyskomfort podczas wykonywania codziennych czynności. Naruszenie ciągłości skóry powoduje, że obrąbek oddziela się od płytki paznokciowej, dając wolną drogę do wnikania bakterii w ranę.

W zanokcicy przewlekłej objawy są bardzo podobne jak w przebiegu ostrym choroby, lecz trwają znacznie dłużej, nawet ponad 6 tygodni i może dojść do zakażenia pozostałych części wału paznokcia. W zaawansowanym przebiegu choroby spod wału paznokcia może wydobywać się treść ropna, która powoduje zaburzenia we wzroście płytki paznokciowej.

Diagnoza

Jak diagnozuje się zanokcicę?

Lekarz rozpoznaje zanokcicę na podstawie typowego dla tej jednostki chorobowej obrazu klinicznego. W niejasnych sytuacjach wykonuje się badania laboratoryjne, które określają rodzaj zakażenia oraz wrażliwość drobnoustroju na leki.

Leczenie

Jak leczy się zanokcicę?

W przypadku ostrej zanokcicy konieczne jest chirurgiczne oczyszczenie ropnia. Jeżeli jest on duży, chirurg zakłada sączek, aby rana mogła się dokładnie oczyścić. Konieczne jest również przyjmowanie antybiotyku. Gdy sprawcą kłopotu jest wirus, nie jest potrzebne nacinanie ropnia. Konieczne jest natomiast szybkie podanie leków przeciwwirusowych. Zanokcica przewlekła wymaga przyjmowania antybiotyków oraz leków przeciwgrzybiczych. Kuracja jest uciążliwa dla pacjenta i zwykle ciągnie się wiele tygodni, czasem nawet kilka miesięcy.

Zapobieganie

Jaki zapobiega się zanokcicy?

Aby zapobiec zanokcicy, ważne jest utrzymanie higieny dłoni i paznokci. Należy regularnie myć ręce, unikać obgryzania paznokci i utrzymywać paznokcie krótkie i czyste.