Dostępne postaci leku

Allopurinol jest dostępny w doustnych postaciach leku – tabletkach, a także w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Działanie

Allopurinol jest lekiem hamującym wytwarzanie kwasu moczowego. Jest on inhibitorem oksydazy ksantynowej – hamuje przekształcanie ksantyny i hipoksantyny do kwasu moczowego. Allopurinol zapobiega odkładaniu się moczanów w drogach moczowych oraz tkankach.

Wskazania

Allopurinol jest stosowany w leczeniu podagry lub kamicy nerkowej.

Allopurinol jest również stosowany w celu zmniejszenia stężenia kwasu moczowego u osób poddawanych leczeniu przeciwnowotworowemu.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować tego leku, jeśli pacjent  kiedykolwiek miał poważną reakcję alergiczną na allopurinol. Należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy wysypki skórnej (niezależnie od tego jak łagodne), bolesne oddawanie moczu, krew w moczu, pieczenie oczu lub obrzęk twarzy lub gardła.

Działania niepożądane

Częste działania niepożądane allopurinolu mogą obejmować: wzrost ataków podagry; wysypkę; senność; gorączkę, dreszcze; nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby; mdłości, biegunkę; ból stawów.

Przedawkowanie

Dotychczas opisano wyłącznie jeden przypadek przedawkowania allopurinolu, w którym pacjent przyjął ponad 20 g tego leku.

W przypadku przedawkowania mogą wystąpić objawy takie jak: nudności, wymioty, biegunka, zawroty głowy oraz zmniejszenie aktywności oksydazy ksantynowej (jeżeli pacjent jednocześnie stosuje 6-merkaptopurynę lub azatioprynę).

Środki ostrożności

Allopurinol może zmniejszać liczbę krwinek, które pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Może to sprzyjać krwawieniom powstającym w wyniku urazu lub sprzyjać zachorowaniom w wyniku przebywania w pobliżu osób chorych. Konieczne może być częste badanie krwi. Regularnie odwiedzanie swojego lekarza jest niezbędne.

Należy unikać picia alkoholu. Może on pogorszyć stan zdrowia pacjenta. Allopurinol może upośledzać myślenie lub reakcje. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia samochodu lub wykonywania czynności wymagających czujności.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Nie należy podawać tego leku dziecku bez porady lekarza.

Aby upewnić się, że stosowanie allopurinolu jest bezpieczne dla pacjenta, należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały:

-choroba nerek;

-choroba wątroby;

-cukrzyca;

-zastoinowa niewydolność serca;

-wysokie ciśnienie krwi;

-jeśli pacjent jest poddawany chemioterapii;