leki-orange

Wpływ statyn na miażdżycę aorty wstępującej

Miażdżyca to przewlekły proces zapalny charakteryzujący się pogrubieniem i twardnieniem ścian naczyń krwionośnych, miejscowym uszkodzeniem naczyń potęgujący się poprzez wzmożony stres oksydacyjny. Ponadto adhezja płytek krwi i kumulacja lipidów przyczynia się do dalszego rozwoju patologii.

Informacje o badaczach 

Praca badawcza powstała przy współpracy ośmiu naukowców z Turcji. Konsultantów z Oddziału Chirurgii Sercowo-naczyniowej  – Mehmeta Ali Yesiltas, profesora nadzwyczajnego Ismail Haberal, Ahmet Ozan Koyuncu , Sadiye Deniz Ozsoy, konsultanta Şebnem Batur oraz profesora  Ayşim Büge z  katedry Patologii, adiunkta katedry Anestezjiologii i Intensywnej Terapii Hülya Yılmaz Ak oraz konsultanta Dyrekcji Zdrowia Ugurcan Sayili. Celem pracy było zbadanie wpływu statyn na ochronę przed przewlekłym procesem zapalnym, jakim jest miażdżyca zlokalizowana w aorcie wstępującej. 

Czytaj również: Statyny i obawa przed działaniami niepożądanymi

 

Badania i metodyka

W wielu badaniach stwierdzono wpływ statyn na rozwój miażdżycy jako leków zmniejszających poziom lipoprotein o niskiej gęstości (LDL – C). Celem badania było zrozumienie roli statyn na miążdżycę w dwóch grupach pacjentów – przyjmujących lek z grupy statyn bądź placebo.

Badania prowadzono na grupie składającej się z 43 mężczyzn i 5 kobiet w wieku od 39 do 81 lat, będących w grupie wysokiego ryzyka zgodnie z ESC 2019. Pobrane próbki tkanki aorty podczas CABG badano histopatologicznie kwalifikując obecność zewnątrzkomórkowych komórek tłuszczowych w jej tkankach jako miażdżycę. Ponadto pobierano próbki krwi do analizy laboratoryjnej pod kątem wartości LDL – C. Statystycznie nie było istotnej różnicy między ocenami ryzyka sercowo-naczyniowego w okresie przedoperacyjnym oraz w zakresie miażdżycy między dwiema grupami. Łącznie 14 pacjentów miało płytkę miażdżycową w tym 6 będących w grupie statyn i 8 w grupie niestosującej statyn.  W badaniu uwzględniono wyłącznie pacjentów, u których wartość LDL-C nie przekraczała wartości 100 mg/dl. Grupie pacjentów przyjmujących statyny podawano przez okres 6 miesięcy wystandaryzowaną dawkę rosuwastatyny w ilości 40 mg. 

Wnioski 

Inne badania wykazały, że statyny zmniejszają śmiertelność z przyczyn sercowych, jednak naukowcy postanowili zaobserwować wpływ statyn poprzez ocenę histopatologiczną miażdżycy tętnic wielkoskalowych takich jak aorta wstępująca. Nie zaobserwowano znaczącej różnicy między grupą pacjentów ze stanem przedmiażdżycowym i miażdżycowym oraz między profilami lipidowymi tych pacjentów.  Chociaż nie było różnicy w miażdżycy tętnic w dużych strukturach naczyniowych z wyższymi prędkościami przepływu, takimi jak aorta wstępująca, badacze uważają, że statyna zmniejsza możliwe patologie aorty poprzez stabilizację blaszki miażdżycowej i zmniejszenie naprężenia ścinającego oraz zalecają przeprowadzanie dalszych badań na małych i średniej wielkości tętnicach.

 

Źródło newsu: https://www.nepjol.info/index.php/AJMS/article/view/33178

Omawiane produkty
Brak przypisanych produktów.
Podsumowanie
KategoriaUkład sercowo-naczyniowy
TematyStatyny
AutorRedakcja leki.pl
Ostatnia aktualizacja11 miesięcy temu
Data publikacji04.05.2021