,

Wpływ statyn na miażdżycę aorty wstępującej

Data publikacji:

Ostatnia aktualizacja:

Miażdżyca to przewlekły proces zapalny charakteryzujący się pogrubieniem i twardnieniem ścian naczyń krwionośnych, miejscowym uszkodzeniem naczyń potęgujący się poprzez wzmożony stres oksydacyjny. Ponadto adhezja płytek krwi i kumulacja lipidów przyczynia się do dalszego rozwoju patologii.
Wpływ statyn na miażdżycę aorty wstępującej

Informacje o badaczach 

Praca badawcza powstała przy współpracy ośmiu naukowców z Turcji. Konsultantów z Oddziału Chirurgii Sercowo-naczyniowej  – Mehmeta Ali Yesiltas, profesora nadzwyczajnego Ismail Haberal, Ahmet Ozan Koyuncu , Sadiye Deniz Ozsoy, konsultanta Şebnem Batur oraz profesora  Ayşim Büge z  katedry Patologii, adiunkta katedry Anestezjiologii i Intensywnej Terapii Hülya Yılmaz Ak oraz konsultanta Dyrekcji Zdrowia Ugurcan Sayili. Celem pracy było zbadanie wpływu statyn na ochronę przed przewlekłym procesem zapalnym, jakim jest miażdżyca zlokalizowana w aorcie wstępującej. 

Czytaj również: Statyny i obawa przed działaniami niepożądanymi

Badania i metodyka

W wielu badaniach stwierdzono wpływ statyn na rozwój miażdżycy jako leków zmniejszających poziom lipoprotein o niskiej gęstości (LDL – C). Celem badania było zrozumienie roli statyn na miażdżycę w dwóch grupach pacjentów – przyjmujących lek z grupy statyn bądź placebo.

Badania prowadzono na grupie składającej się z 43 mężczyzn i 5 kobiet w wieku od 39 do 81 lat, będących w grupie wysokiego ryzyka zgodnie z ESC 2019. Pobrane próbki tkanki aorty podczas CABG badano histopatologicznie kwalifikując obecność zewnątrzkomórkowych komórek tłuszczowych w jej tkankach jako miażdżycę. Ponadto pobierano próbki krwi do analizy laboratoryjnej pod kątem wartości LDL – C. Statystycznie nie było istotnej różnicy między ocenami ryzyka sercowo-naczyniowego w okresie przedoperacyjnym oraz w zakresie miażdżycy między dwiema grupami. Łącznie 14 pacjentów miało płytkę miażdżycową w tym 6 będących w grupie statyn i 8 w grupie niestosującej statyn.  W badaniu uwzględniono wyłącznie pacjentów, u których wartość LDL-C nie przekraczała wartości 100 mg/dl. Grupie pacjentów przyjmujących statyny podawano przez okres 6 miesięcy wystandaryzowaną dawkę rosuwastatyny w ilości 40 mg. 

Wnioski 

Inne badania wykazały, że statyny zmniejszają śmiertelność z przyczyn sercowych, jednak naukowcy postanowili zaobserwować wpływ statyn poprzez ocenę histopatologiczną miażdżycy tętnic wielkoskalowych takich jak aorta wstępująca. Nie zaobserwowano znaczącej różnicy między grupą pacjentów ze stanem przedmiażdżycowym i miażdżycowym oraz między profilami lipidowymi tych pacjentów.  Chociaż nie było różnicy w miażdżycy tętnic w dużych strukturach naczyniowych z wyższymi prędkościami przepływu, takimi jak aorta wstępująca, badacze uważają, że statyna zmniejsza możliwe patologie aorty poprzez stabilizację blaszki miażdżycowej i zmniejszenie naprężenia ścinającego oraz zalecają przeprowadzanie dalszych badań na małych i średniej wielkości tętnicach.

Źródło newsu: https://www.nepjol.info/index.php/AJMS/article/view/33178

Bibliografia

Powiązane produkty

Omawiane substancje

 • Atorwastatyna

  Atorwastatyna jest lekiem stosowanym w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego. Substancja ta działa poprzez obniżanie poziomu cholesterolu we krwi.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne
 • Pitawastatyna

  Pitawastatyna to lek stosowany w leczeniu chorób serca i naczyń krwionośnych. Substancja ta działa poprzez hamowanie produkcji cholesterolu w organizmie.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne
 • Rozuwastatyna

  Rozuwastatyna to lek stosowany w leczeniu chorób serca i naczyń krwionośnych. Substancja ta działa poprzez hamowanie produkcji cholesterolu w organizmie.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne

Omawiane schorzenia

 • Miażdżyca

  Miażdżyca to choroba, która polega na odkładaniu się tłuszczów i innych substancji na ścianach naczyń krwionośnych, co prowadzi do ich zwężenia i utrudnienia przepływu krwi. Jest to choroba przewlekła, która może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak zawał serca czy udar mózgu.

Więcej poradników

Wyświetlane poradniki pochodzą z kategorii czytanego artykułu: , .