, , ,

Jaka jest rola probiotyków w chorobach jelit?

Rola probiotyków w leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelit

Populacje bakteryjne wchodzące w skład mikroflory jelitowej warunkują prawidłowe funkcjonowanie nie tylko układu pokarmowego, ale również układu immunologicznego. Skład mikroflory zależy od wielu czynników takich jak wiek, nawyki żywieniowe, choroby przewlekłe, stosowanie antybiotyków czy leków przeciwzapalnych [1]. Naruszenie równowagi mikrobiologicznej w jelicie skutkuje podtrzymaniem stanu zapalnego w obrębie śluzówki i w konsekwencji nasileniem objawów chorobowych [2].

Nieswoiste zapalenia jelit

Nieswoiste zapalenia jelit (NZJ) są grupą schorzeń przewodu pokarmowego, do których zaliczamy przede wszystkim chorobę Leśniowskiego-Crohna (ChLC) i wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) [3]. Schorzenia te należą do grupy idiopatycznych, przewlekłych i nawrotowych stanów zapalnych przewodu pokarmowego, których częstość występowania w społeczeństwie systematycznie wzrasta [4]. Potwierdzonymi mechanizmami w rozwoju tych chorób są dysregulacja układu immunologicznego oraz zmiany mikroflory jelitowej. Dodatkowo przyczynia się do tego stres oksydacyjny oraz defekt bariery śluzówkowej przewodu pokarmowego. Wzajemne oddziaływanie wymienionych czynników prowadzi do powstania stanu zapalnego i rozwoju choroby [5]. Ostatnie badania wykazały, że rozwój NZJ może się wiązać ze zmianami bariery jelitowej i nieprawidłową odpowiedzią układu immunologicznego [6].

Po przebadaniu składu jakościowego i ilościowego w obrębie mikroflory jelitowej, u pacjentów z NZJ, zauważono powtarzające się zaburzenia. Obserwowano zmniejszenie się liczby i różnorodności grup bakterii typu Firmicutes i zwiększenia liczby Proteobacteria. Dodatkowo w wielu badaniach stwierdzono spadek liczby Clostridium leptum, zwłaszcza Faecalibacterium prausnitzii [7]. Dość często odnotowywano wzrost liczby bakterii tlenowych takich jak Escherichia coli oraz bakterii beztlenowych z rodzaju Bacteroides. Łączyło się to ze spadkiem liczby drobnoustrojów z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium. Mikroflora jelitowa była także inna w zależności od zróżnicowania aktywności stanu chorobowego wynikającego z zaostrzenia procesu chorobowego [7]. Tak widoczne zmiany dały sugestie, że normalizacja mikroflory jelitowej może mieć korzyści terapeutyczne w leczeniu tych chorób.

Wpływ probiotyków na układ immunologiczny jelit

Probiotyki mają bezpośredni wpływ na reakcję immunologiczną, polegający na poprawie funkcji bariery śluzówkowej oraz aktywowaniu układu odpornościowego [8-9]. Ponadto bakterie probiotyczne wykazują działanie stymulujące układ odpornościowy błon śluzowych MALT, co wiąże się z aktywacją mechanizmów odporności naturalnej oraz nabytej [10]. Bakterie probiotyczne stymulują odpowiedzi komórkowe nabłonka jelitowego oraz odtworzenie uszkodzonej bariery nabłonkowej. Pobudzają także wytwarzanie substancji przeciwbakteryjnych i białek chroniących komórki oraz blokowanie apoptozy komórek nabłonka jelit [11] (czytaj także: Probiotyki i ich liczne zastosowania).

Stosowanie probiotyków w leczeniu NZJ

Lactobacillus rhamnosus GG to bakteria występująca naturalnie w mikroflorze jelitowej człowieka. Od czasu wyizolowania LGG stał się jednym z najlepiej udokumentowanych klinicznie szczepów probiotycznych. Szczep ten zapobiega i łagodzi przebieg różnego rodzaju biegunek oraz jest korzystny w leczeniu nawracającego zapalenia jelita grubego wywołanego przez Clostridium difficile [12].

LGG wykorzystywany był w licznych badaniach klinicznych, w których potwierdzono jego wpływ na zwiększenie naturalnej odporności człowieka. Klinicznie LGG zwiększał odporność na infekcje żołądkowo-jelitowe oraz wykazywał dużą aktywność przeciwbakteryjną przeciwko takim patogenom, jak Salmonella spp. [13].

Badanie przeprowadzonych w celu określenia możliwego działania LGG u dzieci z aktywną ChLC potwierdziło poprawę wyników klinicznych u części pacjentów. Ponadto leczenie probiotykiem umożliwiło zmniejszenie dawki kortykosteroidów [14]. Szczep Lactobacillus rhamnosus GG opóźniał zapalenie zbiornika jelitowego u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego [15]. Natomiast cztery randomizowane badania kliniczne, przeprowadzone w grupie dorosłych pacjentów z ChLC w remisji, nie wykazały skuteczności szczepu w zapobieganiu nawrotom choroby [16]. W innym badaniu z udziałem pacjentów z aktywną ChLC, którzy otrzymywali antybiotyki oraz kortykosteroidy, nie wykazano wpływu propiotyków na leczenie. Powoduję to, że aktualnie nie ma wystarczających dowodów, aby wyciągnąć jakiekolwiek wnioski na temat skuteczności probiotyków w leczeniu czynnej choroby Leśniowskiego-Crohna [8].

W przypadku dorosłych pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego badania pokazały, że stosowanie niepatogennego szczepu E. Coli Nissle 1917 było równie skuteczne, w podtrzymywaniu remisji wywołanej farmakologicznie, jak mesalazyna [17]. Według niektórych wytycznych, stosowanie E. Coli Nissle może być rozważone jako opcja terapeutyczna [18]. Ten sam szczep w analizie przeprowadzonej w grupie pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna, wprowadzonych w remisję przy wykorzystaniu prednizolonu, wskazała znacznie niższą częstość nawrotów w porównaniu z grupą otrzymującą placebo [19].

Podsumowanie

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi można rozważyć stosowanie probiotyków u chorych z zespołem jelita drażliwego. Sprawdzają się również w zakażeniach Helicobacter pylori w celu zmniejszenia ryzyka objawów niepożądanych. Dorośli pacjenci mogą stosować probiotyki podczas terapii wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Co ważne należy stosować wyłącznie te szczepy probiotyczne, których skuteczność została udokumentowana wynikami badań klinicznych. Nie ma podstaw naukowych do ekstrapolacji danych o szczepach, nawet blisko spokrewnionych. Wyniki badań przeprowadzonych z określonym szczepem probiotycznym nie mogą być wykorzystywane jako dowód skuteczności innych, niepoddanych ocenie szczepów. W leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelit należy unikać stosowania produktów o nieudokumentowanym działaniu (czytaj także: Jak stosować probiotyki przy antybiotykach?).

Bibliografia

 1. Conlon MA, Bird AR. The impact of diet and lifestyle on gut microbiota and human health. Nutrients 2014;7(1):17–44. 10.3390/ nu7010017
 2. Borycka-Kiciak K, Strus M, Pietrzak P, Kiciak A, Wawiernia K, Mikołajczyk D, Gałęcka M, Heczko P, Wiesław W. Aspekty kliniczne i mikrobiologiczne zastosowania szczepów Lactobacillus rhamnosus PL1 u pacjentów z objawami zapalenia odbytnicy w przebiegu chorób dystalnego odcinka jelita grubego. Pol Przegl Chir 2017;89(3):16–22
 3. Lin Z, Poritz L, Franke A, Li TY, Ruether A, Byrnes KA, Wang Y, Gebhard AW, MacNeill C, Thomas NJ, Wu R, Schreiber S, Koltun WA. Genetic association of DLG5 R30Q with familial and sporadic inflammatory bowel disease in men. Dis Markers 2009;27(5):193–201. 10.3233/DMA-2009–0662
 4. Dudzińska E, Gryzinska M, Kocki J. Single nucleotide polymorphisms in selected genes in inflammatory bowel disease. Biomed Res Int 2018:6914346. 10.1155/2018/6914346
 5. Larussa T, Imeneo M, Luzza F. Potential role of nutraceutical compounds in inflammatory bowel disease. World J Gastroenterol 2017;23(14):2483–2492
 6. Schultz M, Sartor B. Probiotics and inflammatory bowel diseases. The American Journal of Gastroenterology. 2000;95(Suppl 1):S19–S21. 10.1016/S0002-9270(99)00812-6
 7. Matsuoka K, Kanai T. The gut microbiota and inflammatory bowel disease. Semin Immunopathol 2014;37(1):47–55. 10.1007/ s00281-014-0454-4
 8. Mack DR. Probiotics in inflammatory bowel diseases and associated conditions. Nutrients 2011;3(2):245–264. 10.3390/nu3020245
 9. Gerbitz A, Schultz M, Wilke A, Linde HJ, Schölmerich J, Andreesen R, Holler E. Probiotic effects on experimental graft-versus- -host disease: let them eat yogurt. Blood 2004;103(11):4365–4367. 10.1182/blood-2003-11-3769
 10. Tokarz-Deptuła B, Deptuła W. Probiotyki a układ odpornościowy przewodu pokarmowego ssaków. Post Mikrobiol 2017;56(2):157–162
 11. Yan F, Polk DB. Lactobacillus rhamnosus GG: An updated strategy to use microbial products to promote health. Funct Food Rev 2012;4(2):77–84
 12. Pace F, Pace M, Quartarone G. Probiotics in digestive diseases: focus on Lactobacillus GG. Minerva Gastroenterol Dietol 2015;61(4):273–292
 13. Valík L, Medveďová A, Liptáková D. Characterization of the growth of Lactobacillus rhamnosus GG in milk at suboptimal temperatures. Journal of Food and Nutrition Research 2008;47(2):60–67
 14. Bai AP, Ouyang Q. Probiotics and inflammatory bowel diseases. Postgrad Med J 2006;82(968):376–382. 10.1136/ pgmj.2005.040899
 15. Wasilewska E, Wroblewska B. Efektywność i bezpieczeństwo preparatów probiotycznych stosowanych w terapii nieswoistych zapaleń jelit. Postepy Hig Med Dosw (online) 2018;72:159–174
 16. Guandalini S. Are probiotics or prebiotics useful in pediatric irritable bowel syndrome or inflammatory bowel disease? Front Med (Lausanne) 2014;1:23. 10.3389/fmed.2014.00023
 17. Jonkers D., Penders J., Masclee A. i wsp. Probiotics in the management of inflammatory bowel disease: a systematic review of intervention studies in adult patients. Drugs 2012; 72: 803–823
 18. Dignass A., Lindsay J.O., Sturm A. i wsp. Second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of ulcerative colitis part 2: current management. J. Crohns Colitis 2012; 6: 991–1030
 19. Malchow H.A. Crohnsdisease and Escherichia coli: anew approach in therapy to maintain remission of colonic Crohnsdisease? J. Clin. Gastroenterol., 1997, 25, 653–658. 21.Kruis W., Schuts E., Fric P. iwsp.: Double-blind comparison

Omawiane substancje

 • Lactobacillus rhamnosus 573

  Lactobacillus rhamnosus 573 to bakteria probiotyczna. Substancja ta może pomóc w utrzymaniu zdrowej mikroflory jelitowej.
  brak danych

Omawiane schorzenia

 • Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego jest chorobą zapalną jelit, która charakteryzuje się powstawaniem owrzodzeń na błonie śluzowej jelita grubego. Objawy choroby to biegunki, bóle brzucha, krwawienia z odbytu oraz utrata masy ciała.
 • Zespół jelita drażliwego (IBS)

  Zespół drażliwego jelita to choroba przewodu pokarmowego, która objawia się bólami brzucha, wzdęciami, zaparciami lub biegunkami. Często występuje u osób z zaburzeniami emocjonalnymi lub stresującym stylem życia.

Więcej poradników

Wyświetlane poradniki pochodzą z kategorii czytanego artykułu: , , , .