leki-orange

Jakie są pierwsze objawy mukowiscydozy?

Co to jest mukowiscydoza? Poznaj bliżej tę chorobę

Mukowiscydoza jest postępującą, nieuleczalną, wieloukładową chorobą genetyczną. Jest spowodowana mutacją genu CFTR, przez co chory wytwarza śluz w nadmiernych ilościach. Jakie objawy daje ta choroba? W jaki sposób leczy się mukowiscydozę? Jak długo żyją pacjenci z mukowiscydozą?

Mukowiscydoza — co to za choroba?

Mukowiscydoza nazywana jest również zwłóknieniem wielotorbielowatym (ang. cystic fibrosis, CF). Jest ona ciężką chorobą o podłożu genetycznym, prowadzącą do zaburzeń pracy m.in. płuc, jelit, trzustki czy wątroby. Częstotliwość występowania mukowiscydozy w Polsce szacuje się na ok. 1:3500-5000 urodzonych dzieci. Wszystkie dzieci urodzone w Polsce po lipcu 2009 roku, są poddawane przesiewowym testom w kierunku mukowiscydozy [1-3].

Mukowiscydoza a dziedziczenie po rodzicach — czy istnieje taka zależność?

Mukowiscydoza jest spowodowana mutacją genu CFTR, w literaturze opisano już niespełna 2000 różnych mutacji tego genu podzielonych na 5 grup. W Polsce najczęściej spotykana jest mutacja deltaF508. Mukowiscydoza jest dziedziczona autosomalnie recesywnie, dlatego u dziecka musi wystąpić mutacja obu alleli na chromosomach 7, aby zachorowało. Gen ten jest odpowiedzialny za kodowanie białka będącego kanałem chlorkowym w błonie komórek nabłonka. Uszkodzenie tego genu powoduje zaburzenie transportu jonów chlorkowych i zwiększenie wchłaniania zwrotnego do komórki jonów sodowych i wody. W konsekwencji śluz i inne wydzieliny, które są obecne m.in. w drogach oddechowych, narządach płciowych czy trzustce, są znacznie bardziej gęste i lepkie.

Reasumując, aby dziecko mogło zachorować na mukowiscydozę, obydwoje rodzice muszą być nosicielami uszkodzonego genu i przekazać go dziecku. Oznacza to również, że nie każde dziecko takich rodziców (będących nosicielem genu) będzie chore. Warto wspomnieć, że ok. 2-5% populacji ludzkiej jest nosicielem zmutowanego genu powodującego mukowiscydozę [1,2].

Mukowiscydoza - dziedziczenie (fot. Canva).

Jak diagnozuje się mukowiscydozę?

Wczesna diagnoza mukowiscydozy umożliwia niezwłoczne wdrożenie właściwego leczenia. Na czas diagnozy największy wpływ ma obecność programów badań przesiewowych u noworodków. Spośród prawie czterech milionów dzieci urodzonych rocznie w Stanach Zjednoczonych, aż 98% z nich jest testowanych w pierwszych dwóch dniach życia pod kątem różnych zaburzeń genetycznych i metabolicznych, w tym właśnie mukowiscydozy.

Podobnie sytuacja przedstawia się w Europie. Ze względu na obecność programów przesiewowych w krajach europejskich, średni wiek diagnozowania mukowiscydozy wynosi niecały rok, a dokładniej 10 miesięcy, przy czym aż u 75% pacjentów diagnoza jest stawiana przed ukończeniem 6. miesiąca życia [4]. Co więcej, sam przesiew jest skuteczny, a znaczna część pacjentów ma zlecone dodatkowe badania potwierdzające lub wykluczające chorobę w ośrodku leczenia mukowiscydozy już na przełomie pierwszego i drugiego miesiąca życia dziecka. Warto jednak mieć na uwadze, że badania przesiewowe mogą dawać ujemny wynik, mimo obecności choroby. Sytuacja ta jest jednak marginalna, a mukowiscydoza w pierwszym teście pozostała niewykryta u około kilkunastu pacjentów na 5 milionów przebadanych na tę chorobę od 2006 roku [7].

Jakie są objawy mukowiscydozy u dzieci i dorosłych?

Najczęstsze objawy mukowiscydozy u dzieci i dorosłych to:

  • często występujące zapalenia płuc oraz nawrotowy lub wręcz stale występujący kaszel z odkrztuszaniem;
  • słyszalny świst i trudności przy oddychaniu;
  • długotrwałe i ciągle nawracające zapalenia zatok;
  • niski wzrost, wolny przyrost masy ciała, nieprawidłowy rozwój dziecka oraz nieproporcjonalnie duży obwód brzucha w stosunku do wymiarów reszty ciała;
  • częste bóle brzucha, zaparcia, biegunki oraz tłuszczowe stolce wydzielające przykrą woń;
  • zasadowica hipochloremiczna;
  • słony posmak skóry;
  • może prowadzić do niepłodności u mężczyzn [1,2]

Jak przebiega mukowiscydoza?

U różnych pacjentów choroba może mieć znaczne różnice w nasileniu objawów czy częstości ich występowania. Może mieć łagodny przebieg, kiedy choroba atakuje tylko jeden narząd albo wręcz przeciwnie – ciężki przebieg, kiedy zaatakowanych zostaje wiele narządów ciała.

Typowy przebieg mukowiscydozy objawia się narastającym upośledzeniem drożności układu oddechowego, podwyższonym poziomem chlorków w pocie oraz niewydolnością trzustki. Jeżeli chodzi o układ oddechowy, to wytwarzany w przebiegu choroby śluz blokuje drogi oddechowe, co stwarza warunki optymalne do rozwoju różnych infekcji. Powtarzające się często infekcje dróg oddechowych w konsekwencji prowadzą m.in. do zwłóknienia płuc, polipowatości nosa, częstych bólów głowy czy ropnego kataru.

W obrębie trzustki dochodzi do zatkania jej przewodów, powodując tym samym problemy z transportem enzymów trawiennych do jelit i w konsekwencji niewystarczające przyswajanie składników odżywczych z pokarmu. Dodatkowo większość mężczyzn i co piąta kobieta cierpiących na mukowiscydozę są bezpłodni. Również szansa poronienia u kobiet jest znacznie większa. Dochodzą do tego również nieregularne miesiączki.

Do innych powikłań występujących w przebiegu mukowiscydozy należą m.in.: powiększenie wątroby i śledziony, lub marskość wątroby, cukrzyca, nadciśnienie wrotne czy osteoporoza [1,2].

Leczenie mukowiscydozy — jak wygląda?

Obecnie całkowite wyleczenie mukowiscydozy jest niemożliwe. Aktualnie dostępne terapie obejmują grupę metod leczenia ukierunkowanych na opanowanie określonych objawów i powikłań (tzw. leczenie standardowe – objawowe) oraz terapie modulatorami CFTR ukierunkowanymi na przyczynę choroby, tj. defekt czynności białka CFTR. Terapie oparte na lekach z grupy modulatorów CFTR stanowią istotny postęp w terapii mukowiscydozy.

Jako że mukowiscydoza jest chorobą genetyczną, nie ma możliwości profilaktyki innej, niż wykonanie testów genetycznych, które sprawdzą, czy potencjalni rodzice planujący potomstwo są nosicielami wadliwych genów. W przypadku gdy zdiagnozowano mukowiscydozę, bardzo ważne jest szybkie rozpoczęcie terapii, rehabilitacji oddechowej i zastosowanie odpowiedniej diety. Im szybciej rozpocznie się codzienne oczyszczanie dróg oddechowych z zalegającej wydzieliny, tym lepsze rokowania.

Pacjenci chorujący na mukowiscydozę są w grupie ryzyka rozwoju niedożywienia. Odpowiednia dieta jest konieczna, ponieważ zaburzenia działania wątroby i trzustki w przebiegu tej choroby mają wpływ na trawienie i przyswajanie składników odżywczych. Przełomem w leczeniu było określenie diety pacjenta z mukowiscydozą jako wysokokalorycznej i wysokotłuszczowej, co istotnie wpływa na stan odżywienia pacjenta. Obecnie zwraca się jednak szczególną uwagę, aby dodatkowe kalorie i porcje tłuszczów pochodziły z wartościowych źródeł.

W pierwszych miesiącach życia dziecka chorego na mukowiscydozę zalecane jest wyłączne karmienie piersią; jeśli nie jest ono możliwe, należy włączyć mieszanki modyfikowane [5]. W przypadku starszych dzieci i dorosłych pacjentów, Amerykańska Akademia Żywienia i  Dietetyki opublikowała w 2020 roku zalecenia żywieniowe, w  których pojawiło się sformułowanie, że dieta w mukowiscydozie powinna opierać się na wyborze tzw. „zdrowych produktów”. Autorzy sugerują, że dla wszystkich osób z  mukowiscydozą uzasadnione jest spożywanie produktów, które wiążą się z pozytywnymi skutkami zdrowotnymi w populacji ogólnej.

Zaleca się więc włączenie do ich diety: warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych, owoców morza, jaj, roślin strączkowych, orzechów i  nasion, produktów mlecznych, mięsa i drobiu. Sam wybór zależy od indywidualnej tolerancji i preferencji pacjenta. Zalecenia żywieniowe dla chorych na mukowiscydozę stają się tym samym bliskie do tych w populacji ogólnej. Samo odżywianie chorego powinno być prowadzone pod kontrolą zespołu interdyscyplinarnego, w skład którego powinien wchodzić lekarz i dietetyk [6].

Jakie są leki na mukowiscydozę?

W leczeniu mukowiscydozy stosuje się leki rozrzedzające wydzielinę płuc, rozszerzające oskrzela, usprawniające przyswajanie i trawienie pokarmów oraz wspomagające funkcje trzustki i wątroby [1]. Te grupy leków wpływają na objawy choroby, jednak nie zwalczają jej przyczyny. Postęp medycyny i farmacji przyniósł jednak w ostatnich latach rezultat w postaci tzw. modulatorów CFTR, czyli leków wpływających na przyczynę mukowiscydozy.

Jak wspomniano, najlepsze efekty leczenia mukowiscydozy dają leki przyczynowe. Odkryciu genu CFTR w 1989 r. pozwoliło rozpocząć badania w kierunku terapii przyczynowej. Na rynku dostępne są leki zawierające elexacaftor, tezacaftor, lumacaftor i iwacaftor. Mogą być one stosowane łącznie, lub w monoterapii, jak np. iwacaftor. Ze względu na różnorodność mutacji genu CFTR na chwilę obecną nie udało się stworzyć leku, który byłby skuteczny u wszystkich pacjentów. Wymienione leki działają poprzez modulowanie uszkodzonego białka CFTR, które przez to zaczyna działać poprawnie. Jak się okazuje, część pacjentów nie ma tego białka. Z tego względu w ich przypadku takie leczenie nie będzie skuteczne [1].

Czy przyczynowe leki na mukowiscydozę mają refundację?

Od kilku lat pacjenci w Polsce mają dostęp do nowoczesnych przyczynowych leków na mukowiscydozę: Kaftrio (pacjenci powyżej 12. roku życia), Symkevi (pacjenci powyżej 6. roku życia) i Orkambi (pacjenci powyżej 2. roku życia). Niemniej sam wiek nie jest jedynym kryterium doboru leku u pacjenta. Równie istotnym czynnikiem jest występująca mutacja. Wymienione leki są dość szeroko dostępne, jednak ograniczeniem w ich stosowaniu jest występująca w Polsce refundacja na te leki, która nie jest tożsama z rejestracją europejską.

Według zaleceń EMA, lek Kaftrio jest dostępny dla pacjentów z najczęstszą mutacją del508 (około 81% europejskich chorych) powyżej 6. roku życia i drugą jakąkolwiek mutacją, w Polsce zaś lek ten jest dostępny dla pacjentów powyżej 12. roku życia z mutacją del508 i z drugą mutacją selektywnie określoną. W związku z tym, aktualnie leczeniem przyczynowym jest objęta zaledwie połowa polskich pacjentów (ok 1 tysiąc). Gdyby polska refundacja odpowiadała europejskim wytycznym, terapia przyczynowa mogłaby być dostępna dla kolejnych kilkuset pacjentów [4].

Ile kosztują leki na mukowiscydozę?

Przed wprowadzoną 1 marca 2022 r. refundacją, roczny koszt terapii pacjenta terapią skojarzoną lekami Kaftrio i Kalydeco wynosił nawet ok. miliona złotych, jednak był  to koszt nieosiągalny dla większości pacjentów. Aktualne obwieszczenie Ministra Zdrowia przedstawia kilkadziesiąt refundowanych leków przeznaczonych dla pacjentów z mukowiscydozą. Część terapii dostępna jest także w ramach programów lekowych, które są prowadzone przez specjalne ośrodki leczenia mukowiscydozy [4].

Gdzie szukać pomocy?

Fundacja Mukobohaterowie powstała, aby zapewnić wsparcie dla osób chorych na mukowiscydozę i ich rodzin. Prowadzi projekty, które mają na celu pomoc opiekunowi po diagnozie dziecka. Zapewnia wsparcie psychologa, innych rodziców, a także  duchownego, po to aby rodziny, w których pojawia się trudne wyzwanie nie były osamotnione, a chory od pierwszych chwil życia uzyskał adekwatną pomoc. Organizacja zwiększa świadomość społeczną o mukowiscydozie.

Logo fundacji Mukobohaterowie.

W 2022 roku opublikowała film Mukobohaterowie, który pokazuje oblicze choroby na tle dostępu do modulatorów CFTR dla części chorych. Fundacja prowadzi także podcasty, w których w przystępny sposób edukuje nie tylko osoby ze środowiska chorych. Dba także o interesy chorych, którzy jako osoby z często niewidoczną na zewnątrz niepełnosprawnością borykają się z licznymi wyzwaniami – nie tylko zdrowotnymi. Zabiega nie tylko o potrzebne, często bardzo drogie leczenie (w szczególności o dostęp do leków sierocych), ale także o udział chorych w życiu społecznym (ograniczony ze względu na obowiązujące regulacje prawne oraz specyfikę choroby). Fundacja Mukobohaterowie tworzy społeczność mukobohaterów – to nie tylko chorzy, opiekunowie, bliscy, ale także darczyńcy, wolontariusze i wszyscy zainteresowani wsparciem osób borykających się z rzadkimi schorzeniami.

Podsumowanie

W Polsce żyje około 2000 pacjentów z mukowiscydozą. Jest to bardzo ciężka, nieuleczalna choroba, która – dzięki wprowadzonej refundacji na leki przyczynowe – może zmienić status z choroby śmiertelnej, na przewlekłą. Leki te są szansą na znacznie dłuższe życie oraz zmniejszenie powikłań dla pacjentów z tą chorobą. Jednocześnie warto zaznaczyć, że wciąż trwa szereg badań klinicznych, których celem jest dostarczenie terapii dla tych chorych, dla których modulatory CFTR są nieskuteczne.

Omawiane produkty
Brak przypisanych produktów.
Omawiane schorzenia
Mukowiscydoza (zwłóknienie wielotorbielowate, cystic fibrosis) jest to wrodzone zaburzenie metaboliczne wpływające na gruczoły zewnątrzwydzielnicze, dziedziczone jako cecha autosomalna. Wydzieliny gru…
Omawiane substancje
Iwakaftor ma zastosowanie w leczeniu mukowiscydozy u dorosłych i dzieci w wieku co najmniej 4 miesięcy i o masie ciała co najmniej 5 kilogramów. Lek jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u pacjent…
Podsumowanie
SubstancjeIwakaftor
SchorzeniaMukowiscydoza
KategoriaLeki na receptę,
Przewód pokarmowy i metabolizm,
Układ oddechowy
TematyChoroby genetyczne,
Temat miesiąca
AutorAndrzej Polski
Ostatnia aktualizacja2 miesiące temu
Data publikacji16.11.2022
Bibliografia7 źródeł