Jak wygląda e-recepta?

E-recepta jest dokumentem elektronicznym, co oznacza, że nie musisz mieć wydruku do realizacji w aptece. Do wykupienia leków wystarczy czterocyfrowy kod oraz PESEL pacjenta. 

Kod e-recepty można otrzymać w trakcie teleporady lub wizyty u lekarza. Dla pacjentów posiadających aktywne Internetowe Konto Pacjenta, kod recepty można odebrać mailem lub sms-em. 

Czasem możesz otrzymać wydruk informacyjny z receptą lub pakietem recept, dzięki którym również wykupisz swoje leki w aptece.

REKLAMA
REKLAMA

Trzeba pamiętać o zasadzie, że jeden lek to jedna e-recepta. Różne leki, czyli różne recepty, można realizować w różnych aptekach. Natomiast jeśli zaczniesz kupować jeden lek w jednej aptece, musisz wykupić go do końca właśnie tam.

Okres ważności e-recepty  

Zazwyczaj e-recepta jest ważna 30 dni od daty wystawienia, lub “daty realizacji od” wskazanej przez osobę wystawiającą receptę. 

Wyjątkiem są e-recepty na antybiotyki (ważne 7 dni od daty wystawienia) oraz preparaty immunologiczne (ważne 120 dni od daty wystawienia). 

W przypadku pacjentów przewlekle chorych lekarz może wystawić receptę ważną 365 dni. Uwaga: taką receptę trzeba zacząć realizować w ciągu 30 dni od daty wystawienia – inaczej farmaceuta będzie musiał odliczyć niewykorzystaną część opakowań leku. W praktyce dochodzi do sytuacji, gdy pacjent ma ważną e-receptę, ale już nic nie może z niej wykupić.

Ponadto zawsze sprawdzaj, czy Twoja e-recepta wystawiona na 365 dni zawiera dawkowanie. Jeśli nie, możesz otrzymać jedynie 2 najmniejsze opakowania leku i to w ciągu 30 dni od daty wystawienia dokumentu.

Każdy lek należy traktować osobno. Zdarza się bowiem, że w jednym pakiecie recept na 5 leków, znajdują się e-recepty z różnymi terminami ważności. 

Ilość leku na jednej e-recepcie

Lekarz na jednej e-recepcie może wypisać ilość leku do 360-dniowego okresu stosowania. Jednorazowo można wykupić leki na 180 dni. Wyjątkiem są leki narkotyczne i odurzające; tutaj można przepisać środek na maksymalnie 90 dni stosowania.

Farmaceuta wylicza okres stosowania leku na podstawie ilości opakowań oraz sposobu dawkowania umieszczonego na e-recepcie. Tu istotna uwaga: dawkowanie musi być precyzyjne i możliwe do policzenia.  

Czy można poprawić e-receptę?

Żaden system nie jest doskonały, zatem i w przypadku e-recepty pojawiają się błędy i wątpliwości co do dawkowania, wielkości opakowania leku, czy sposobu zapisu. E-recepty nie można poprawić. W przypadku błędu czy nieścisłości można ją jedynie wycofać, a na jej miejsce wystawić nową e-receptę. Warto zapoznać się także z innymi funkcjonalnościami z zakresu e-zdrowia. Od nowego roku obowiązkową pozycją stało się e-skierowanie (czytaj więcej: E-skierowanie — co to jest i jak korzystać?).

Realizacja e-recepty w praktyce

  1. Najpierw podajemy cztery cyfry kodu e-recepty.
  2. Potem podajemy cały numer PESEL pacjenta, na którego jest wystawiona e-recepta (ważne, jeśli wykupujemy leki dla kogoś).
  3. Na podstawie fragmentów numeru PESEL farmaceuta mimo najszczerszych chęci nie jest w stanie zrealizować e-recepty. Sama data urodzenia nie wystarczy.
  4. Poprawki lekarskie na wydruku informacyjnym e-recepty nie mają znaczenia: błędną e-receptę trzeba wycofać z systemu i wystawić ponownie.
  5. Lekarze nadal mogą wystawiać recepty papierowe według obowiązujących wzorów.