Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r., od 8 stycznia 2021 roku każdy podmiot leczniczy ma obowiązek wystawiać skierowanie w postaci elektronicznej oraz ma obowiązek obsługi takich dokumentów. Poszerzenie koszyka dostępnych dokumentów elektronicznych jest szczególnie użyteczne podczas trwającej pandemii, ułatwiając codzienne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia.

Jakie korzyści płyną z wprowadzenia e-skierowania?

 1. Można je otrzymać podczas teleporady i nie ma już potrzeby, aby zgłaszać się po nie do przychodni osobiście. 
 2. Zniwelowano problem nieczytelności dokumentu — dane personalne pobiorą się automatycznie. 
 3. Zawsze można śledzić historię swojego leczenia na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) i w razie zagubienia kodu dostępowego (tzw.“pinu”), omyłkowego skasowania SMS z kodem, można zalogować się na IKP i sprawdzić potrzebne dane e-dokumentu.
 4. Istnieje możliwość zapisania się na wizytę, której dotyczy e-skierowanie, zdalnie – czy to korzystając z telefonu czy elektronicznej rejestracji.
 5. Uprawnia ono do zarejestrowania się tylko do jednej placówki- pozwoli to na oszacowanie realnych potrzeb w dostępie do lekarzy specjalistów oraz poprawi dostępność do świadczeń (brak blokowania terminów przez jedną osobę zarejestrowaną w kilku placówkach jednocześnie)
 6. Aktywowane Internetowe Konto Pacjenta sprawi, że e-skierowanie za pomocą SMS pojawia się w kilka sekund po wystawieniu go przez lekarza i tak naprawdę od razu możemy z niego skorzystać. 

Jak działa e-skierowanie i jak z niego korzystać?

Podczas konsultacji lekarskiej (bezpośredniej lub teleporadzie), lekarz wystawia dokument na podobnych zasadach, jak e-receptę, korzystając z systemu gabinetowego. To właśnie system nadaje e-skierowaniu czterocyfrowy kod dostępu. 

Pacjent otrzymuje unikatowy kod na swój telefon komórkowy (otrzymuje SMS) lub na adres poczty elektronicznej (e-mail), bądź otrzymuje wydruk informacyjny, na którym znajdują się wszystkie niezbędne informacje, łącznie z kodem dostępowym (Rys.1)

REKLAMA
REKLAMA

 

Rys.1. Jak działa e-skierowanie. Źródło: ezdrowie.gov.pl
Rys.1. Jak działa e-skierowanie. Źródło: ezdrowie.gov.pl

Jak wykorzystać wystawione e-skierowanie?

Aby zarejestrować się w wybranej placówce medycznej, pacjent:

 1. okazuje wydruk informacyjny osobiście lub telefonicznie podaje odczytany z niego 4-cyfrowy kod dostępowy oraz swój numer PESEL,
 2. okazuje na ekranie swojego telefonu dokument otrzymany na swoją pocztę elektroniczną bądź telefonicznie podaje odczytany z niego 4-cyfrowy kod dostępowy oraz swój numer PESEL,
 3. przekazuje czterocyfrowy kod e-skierowania otrzymany za pomocą SMS oraz swój numer PESEL.

Pracownik medyczny, rejestrując pacjenta na konkretny dzień i godzinę, zmienia status nadany e-skierowaniu “wystawione” na “zarejestrowane”, tym samym blokując możliwość wykorzystania go w innej placówce. Po realizacji wizyty/badania, status e-skierowania zmienia się na “zrealizowane”.

Aby otrzymywać kod dostępu e-skierowania, e-recepty oraz informację np. o pojawieniu wyniku testu w systemie na pocztę elektroniczną lub SMS, należy aktywować Internetowe Konto Pacjenta. O tym więcej tutaj: IKP – Twoja historia leczenia dostępna od ręki.

Na jakie świadczenia lekarz może wystawić e-skierowanie

E-skierowanie można wystawić na:

 • leczenie szpitalne, 
 • rezonans magnetyczny
 • badanie endoskopowe przewodu pokarmowego
 • badanie EKG płodu, 
 • leczenie oraz inne świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
 • szczepienie przeciwko COVID-19

Na jakie świadczenia lekarz nie może wystawić e-skierowania?

E-skierowanie nie można wystawić na:

 • pobyt w sanatorium, leczenie uzdrowiskowe
 • leczenie w szpitalu psychiatrycznym, 
 • rehabilitację,
 • program lekowy,
 • świadczenie w ramach poradni logopedycznej.

W wyżej wymienionych przypadkach lekarz wystawia papierowe skierowanie!

Kiedy skierowanie nie jest wymagane?

Skierowanie nie jest wymagane, jeśli planujemy wizytę u:

 • ginekologa i położnika,
 • onkologa, 
 • psychiatry,
 • wenerologa,
 • dentysty,

a także w poradni dla pacjentów chorych na gruźlicę i zakażonych wirusem HIV.

Skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19. 

E-skierowanie na szczepienie przeciwko COVID-19 zostaje wystawione automatycznie, zgodnie z harmonogramem Narodowego Programu Szczepień i jest ważne 60 dni. Od standardowego e-skierowania różni się tym, że nie posiada kodu dostępowego, co jest widoczne na Internetowym Koncie Pacjenta (otrzymuje kod 0000). Daje to natychmiastową możliwość umówienia się na termin szczepienia. Aby tego dokonać, należy wypełnić formularz i korzystając z e-rejestracji – wybrać dogodne miejsce i dostępny termin szczepienia przeciwko COVID-19. Na zakończenie e-rejestracji, otrzymasz SMS zwrotny z potwierdzonym miejscem oraz terminem szczepienia. 

Dla pacjentów, którzy nie mają aktywnego IKP, istnieją inne możliwości zarejestrowania się na szczepienie przeciwko COVID-19:

Bezpłatna całodobowa infolinia NFZ – 989

Aby umówić się na termin szczepienia, należy zadzwonić na infolinię w terminie zgodnym dla danego etapu ustalonego w Narodowym Programie Szczepień. W celu rejestracji niezbędne jest podanie numeru PESEL oraz numeru telefonu komórkowego. Możliwe jest dokonanie rejestracji za bliską osobę, a osoby starsze, nieposiadające telefonów komórkowych, mogą podać numer telefonu komórkowego członka rodziny, opiekuna. Po dokonaniu rejestracji, na wskazany numer telefonu komórkowego wysłany zostanie SMS z potwierdzeniem zapisu, datą oraz miejscem. SMS o podobnej treści zostanie również wysłany na dzień przed terminem szczepienia.

Osoby z zagranicy oraz abonenci operatorów nieobsługujących numerów specjalnych, mogą skorzystać z pomocy, dzwoniąc na infolinię  (22) 62 62 989.

Konsultanci udzielają informacji również w języku angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim.

Tutaj także, jeśli ze względów zdrowotnych nie możesz stawić się osobiście w punkcie szczepień, informację na temat  mobilnych zespoły szczepiących.

Rejestracja podczas bezpośredniej wizyty u lekarza, bądź teleporady.

Aby umówić się na termin szczepienia, należy skontaktować się z przychodnią POZ (czytaj także: Szczepionka na COVID-19. Dlaczego warto?).

Podczas rejestracji, po podaniu swojego numeru PESEL oraz numeru telefonu komórkowego, wybierzesz dokładny termin szczepienia. Następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty. SMS o podobnej treści zostanie również wysłany na dzień przed terminem szczepienia. Takiej rejestracji może dokonać również za pacjenta, upoważniona do tego bliska osoba, opiekun.

Rejestracja telefoniczna w wybranym punkcie szczepień. 

Jeśli termin szczepienia w najbliższej okolicy jest trudny do oszacowania, możliwa jest telefoniczna rejestracja na szczepienie w wybranym punkcie szczepień. Po wyszukaniu danej placówki na mapie należy skontaktować się telefonicznie z placówką, podać swój numeru PESEL (bądź numer PESEL bliskiej osoby, niemogącej dokonać rejestracji samodzielnie) oraz numer telefonu komórkowego i wybrać wskazany przez rejestratorkę termin szczepienia przeciwko COVID-19. Na potwierdzenie rejestracji, terminu oraz miejsca, wysłany zostanie SMS. Podobnie, jak w przypadku wyboru innych dróg rejestracji, na wskazany numer telefonu komórkowego zostanie wygenerowany SMS na dzień przed terminem szczepienia. 

E-skierowanie – “nie takie straszne, jak go malują”

W obecnej sytuacji epidemiologicznej e-skierowanie jest ogromnym ułatwieniem w funkcjonowaniu szeroko pojętej ochrony zdrowia. Takie rozwiązanie może przynieść realne i wymierne oszczędności, chociażby ze względu na zablokowanie tworzenia sztucznych kolejek w poradniach specjalistycznych. Czas pokaże, jakiego rzędu będą to oszczędności oraz czy skrócą się kolejki w oczekiwaniu na wizytę u specjalisty. Niemniej jednak kolejny e-dokument to z pewnością krok milowy w kierunku cyfryzacji ochrony zdrowia.

 

Bibliografia:  

 1.  “e-zdrowie. Przewodnik od A do Z. Edycja II” (dostęp 15.01.2021 r.)
 2. pacjent.gov.pl, dostęp 17.01.2021 r.
 3. cez.gov.pl, dostęp 17.01.2021 r.