Co oznacza ból w klatce piersiowej?

Ból w klatce piersiowej zazwyczaj jest związany z narządami klatki piersiowej (jak np. serce, płuca) lub urazami ściany klatki piersiowej. Może on jednak pochodzić także z narządów jamy brzusznej (np. z pęcherzyka żółciowego lub żołądka).

W różnicowaniu przyczyny bólu w klatce piersiowej należy wziąć pod uwagę jego cechy charakterystyczne, czyli:

  • siłę bólu,
  • lokalizację,
  • ewentualne promieniowanie (np. do kończyn),
  • sytuację, w której występuje (np. podczas wysiłku lub w spoczynku).

Te cechy opisujące ból w klatce pozwalają często ustalić jego przyczynę [1].

REKLAMA
REKLAMA

Przyczyny bólu w klatce piersiowej

Ból w klatce może mieć różnorodne podłoże, w zależności od konkretnego przypadku mogą to być bardziej lub mniej poważne schorzenia. Oto najczęstsze przyczyny bólu w klatce piersiowej.

Choroba niedokrwienna serca/ zawał serca

Najważniejszym schorzeniem wywołującym ból w klatce jest choroba niedokrwienna serca. Ból ten określa się wtedy mianem stenokardii lub dławicy piersiowej. Może on wystąpić przy znacznym wysiłku w przypadku stabilnej postaci choroby wieńcowej (inna nazwa choroby niedokrwiennej serca). Wtedy wymaga rutynowej kontroli kardiologicznej i interwencji farmakologicznej. Gorszą sytuacją jest tzw. niestabilna postać choroby niedokrwiennej serca<span style=”font-weight: 400;”> (m.in zawał serca). W tym przypadku ból może wystąpić w spoczynku. Jego patofizjologią jest zatrzymanie przepływu krwi przez jedną z tętnic wieńcowych. Pacjenci zazwyczaj odczuwają pieczenie bądź duszenie za mostkiem. Często ból ten promieniuje do lewego ramienia lub żuchwy,  a jego natężenie może być duże.

Diagnostyka zawału serca polega na wykonaniu badania elektrokardiograficznego (EKG) i pomiaru poziomu troponin sercowych we krwi. Przy wystąpieniu jawnych zmian w EKG należy rozważyć pilną interwencję wieńcową (koronarografia z udrożnieniem niedrożnej tętnicy). Przy podwyższonym poziomie troponin bez zmian w EKG, kardiolog indywidualnie podejmuje decyzję co do przeprowadzenia koronarografii. 

Koronarografia jest rodzajem badania angiograficznego, które polega na podaniu kontrastu do tętnic wieńcowych przy równoczesnym obserwowaniu ich kontrasowaniu się w badaniu rentgenograficznym. Przy braku zachowanego przepływu można wykonać interwencję wieńcową, która zazwyczaj polega na wszczepieniu stentu  w krytycznie zwężone miejsce.

Leczenie farmakologiczne polega na stosowaniu leków przeciwpłytkowych (np. kwas acetylosalicylowy, klopidogrel, tikagrelor).

Czytaj także: Acard, Polocard czy Aspirin Cardio-zastosowanie niskich dawek ASA w prewencji zawału serca.

Tętniak aorty

Inną bardzo groźną przyczyną bólu w klatce piersiowej, która jest rzadsza, jest rozwarstwienie tętniaka aorty. Schorzenie to charakteryzuje się wystąpieniem nagłego rozdzierającego bólu w klatce piersiowej (najczęściej występuje on na plecach). Diagnostyka tutaj jest trudniejsza i najlepszym potwierdzającym badaniem jest tomografia komputerowa z użyciem kontrastu. Leczenie wymaga interwencji kardiochirurga.

Zapalenie płuc

Kolejną przyczyną bólu w klatce piersiowej może być zapalenie płuc. Ból zlokalizowany wtedy będzie po prawej lub lewej stronie klatki piersiowej. Nasilać będzie się on przy głębokim oddychaniu. Zapaleniu płuc zazwyczaj towarzyszy kaszel, gorączka i dreszcze. W rozpoznaniu pomoże badanie fizykalne — osłuchiwanie płuc i zdjęcie rentgenowskie. Leczeniem w tej sytuacji będzie stosowanie antybiotyku.

Schorzenia narządów jamy brzusznej

Ból w klatce piersiowej mogą powodować także schorzenia narządów jamy brzusznej. Najczęściej będzie to zapalenie błony śluzowej żołądka lub choroba refluksowa. Wtedy odczujemy piekący ból za mostkiem, podobny do tego w chorobie niedokrwiennej serca. Diagnostyką w tym przypadku będzie gastroskopia w trybie planowym, a rozpoznanie stawia się zazwyczaj na podstawie wywiadu i wykluczenia innych poważniejszych przyczyn. W leczeniu farmakologicznym wykorzystuje się leki obniżające pH soku żołądkowego np. omeprazol, famotydynę. 

Innym brzusznym schorzeniem objawiającym się bólem w klatce piersiowej może być ostre zapalenie trzustki lub choroby pęcherzyka żółciowego.

Inne przyczyny bólu w klatce piersiowej

Częstą przyczyną bólu w klatce piersiowej są problemy kostno-mięśniowe. Może być to np. ból mięśni po urazie klatki piersiowej. Ból w klatce mogą powodować także nerwobóle, pochodzące ze schorzeń związanych z piersiowym odcinkiem kręgosłupa. Leczeniem w tym przypadku są leki przeciwbólowe jak paracetamol i niesteroidowe leki przeciwzapalne [1,2,3].

Co zrobić gdy boli w klatce piersiowej? Jak złagodzić ból w klatce piersiowej?

Objawu tego z pewnością nie można lekceważyć. Przy wystąpieniu silnego nagłego bólu w klatce, niezwiązanego z urazem, należy natychmiast wezwać pogotowie lub zgłosić się na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR). Przy bólu łagodnym i nasilającym się stopniowo lub związanym z urazem, także należy zasięgnąć porady lekarza, jednak w tej sytuacji może być to lekarz POZ, który po zbadaniu pacjenta zaproponuje odpowiednią ścieżkę diagnostyczną. 

Jak zostało wspomniane wyżej, leczenie przeciwbólowe jako jedyny sposób terapii stosujemy tylko w bólach kostno-mięśniowych, natomiast inne poważniejsze przyczyny tego bólu wymagają indywidualnego leczenia. Leczenie przeciwbólowe pełni tylko funkcję wspomagającą [2,3].