leki-orange

Owrzodzenie odleżynowe

Rozdziały

Jakie są objawy owrzodzeń odleżynowych?

Objawy wystąpienia odleżyn są różne w zależności od stopnia zaawansowania procesów martwiczych. W praktyce do właściwego rozpoznania i klasyfikacji wykorzystuje się różnego rodzaju skale. Najczęściej stosowaną jest pięciostopniowa skala Torrance'a.

1. stopień I: blednące zaczerwienienie – reaktywne przekrwienie i zaczerwienienie w odpowiedzi na uraz. Po uciśnięciu palcem skóra blednie, co oznacza, że mikrokrążenie jest jeszcze nieuszkodzone.
2. stopień II: nieblednące zaczerwienienie – rumień utrzymujący się po ustaniu ucisku wskazuje na uszkodzenie mikrokrążenia, zapalenie i obrzęk tkanek. Mogą się pojawić: powierzchniowy obrzęk, uszkodzenia naskórka i pęcherze.
3. stopień III: owrzodzenie – uszkodzenie pełnej grubości skóry (naskórek i skóra właściwa) do granicy z tkanką podskórną. Brzegi rany są otoczone obrzękiem i rumieniem. Dno rany jest wypełnione czerwoną ziarniną (tkanką powstającą podczas gojenia ran) lub żółtymi masami rozpadających się tkanek.
4. stopień IV: uszkodzenie obejmuje również tkankę podskórną do granicy z powięzią. Martwica tkanki tłuszczowej jest spowodowana zapaleniem i zakrzepicą małych naczyń krwionośnych. Brzeg odleżyny jest zwykle dobrze odgraniczony, lecz martwica może także obejmować tkanki otaczające. Dno może być pokryte brunatnoczarną martwicą.
5. stopień V: zaawansowana martwica przekracza powięź i obejmuje mięśnie, niekiedy też ścięgna, stawy i kości. Występują jamy, które mogą być ze sobą połączone. W ranie są rozpadające się masy tkanek i czarnobrunatna martwica.

Jakie są przyczyny owrzodzeń odleżynowych?

Podstawowym czynnikiem powodującym odleżyny jest ucisk na tkanki miękkie z jednej strony przez podłoże, a z drugiej strony przez kościec. Na odleżyny są bardziej narażone osoby chore na cukrzycę, miażdżycę, choroby układu oddechowego oraz ze złą przemianą materii. U osób niedożywionych, u których tkanka podskórna jest bardzo cienka, a skóra prawie pokrywa kości, ryzyko powstania odleżyn jest stosunkowo duże. Także osoby otyłe, u których masa ciała wywiera duży nacisk, są bardziej narażone na odleżyny.

W grupie dużego ryzyka znajdują się osoby, które nie panują nad oddawaniem moczu i stolca. Wilgotna i zanieczyszczona skóra wyjątkowo szybko ulega maceracji.

Kolejnym istotnym czynnikiem przy powstawaniu odleżyn jest podeszły wiek chorego. Odleżyny dwa razy częściej tworzą się u osób po siedemdziesiątym roku życia niż u osób przed siedemdziesiątym rokiem. Zewnętrznym, bezpośrednim czynnikiem mającym wpływ na powstawanie odleżyn, jest właściwa opieka i pielęgnacja chorego. Zarówno skóra wysuszona, jak też jej stałe zawilgocenie (potem, moczem) sprzyja powstawaniu odleżyn. Odleżynom sprzyja też niewłaściwa bielizna oraz niewłaściwa pościel i jej nierówności (fałdy, zagniecenia).

Jak zdiagnozować owrzodzenia odleżynowe?

Odleżyny stwierdza lekarz albo pielęgniarka w wyniku oceny wizualnej. Odleżyna jest niczym innym jak ograniczoną martwicą tkanek, która powstała w wyniku zaburzeń ukrwienia spowodowanych długotrwałym lub powtarzającym się uciskiem wywieranym na ciało chorego, a w wyniku tego na naczynia żylne oraz tętnicze. Stan taki może dotyczyć naskórka, całej grubości skóry, tkanki podskórnej, jak również mięśni oraz kości.

Jak zapobiegać owrzodzeniom odleżynowym?

Profilaktyka to szereg działań, zabiegów i stosowanie sprzętu, mających zmniejszyć wpływ szkodliwych czynników i ryzyko powstania odleżyn. Po powstaniu rany dalsze stosowanie metod profilaktyki jest niezbędne do poprawy warunków gojenia.

Postępowanie ogólne obejmuje:

-dbałość o stan ogólny i stan odżywienia pacjenta,
-edukację i w miarę możliwości zwiększanie aktywności chorego,
-u chorych całkowicie niesamodzielnych – regularną zmianę pozycji, -stabilizację pozycji chorego za pomocą odpowiednich podpórek i wałków, -zapewnienie dostępu powietrza do skóry, ochrona przed nietrzymaniem moczu i stolca,
-stosowanie delikatnej bawełnianej bielizny pościelowej i osobistej.

Leczenie owrzodzeń odleżynowych

Leczenie odleżyn jest często trudne i długotrwałe, dlatego należy bardzo skrupulatnie przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących pielęgnacji i higieny odleżyny i jej okolicy. Obecnie dostępnych jest wiele gotowych opatrunków, które są przeznaczone do leczenia odleżyn, każdy materiał ma swoją specyfikę i określone działanie, dzięki czemu jest skuteczny w leczeniu odleżyn o konkretnym stopniu zaawansowania.

Leki na owrzodzenia odleżynowe

Sprawdź, jakie leki można stosować w leczeniu owrzodzeń odleżynowych.
Loading...

Koniec.

No more pages to load