Aktywacja układu odpornościowego szansą na łagodzenie objawów Alzheimera

Eksperyment oceniał bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność rekombinowanego ludzkiego czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów pochodzenia drożdżowego [rhu GM-CSF]  u pacjentów z chorobą Alzheimera.

Profesor Huntington Potter z University of Colorado Anschutz Medical Campus, jeden z członków zespołu badawczego tłumaczy, dlaczego sargramostim stał się obiektem ich zainteresowania. Zaobserwowano, że osoby z reumatoidalnym zapaleniem stawów, u których poziom GM-CSF jest naturalnie podwyższony, zwykle nie zmagają się z chorobą Alzheimera. Dodatkowo GM-CFS zmniejsza złogi amyloidu u myszy z chorobą Alzheimera i przywraca im sprawność pamięci po kilku tygodniach leczenia. Rekombinowany ludzki czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów pochodzenia drożdżowego jest aktywnym związkiem znanego leku Leukine.

Preparat Leukine bezpieczny i skuteczny

Zakwalifikowani do badania uczestnicy zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej we wstrzyknięciach Leukine w dawce 250 mcg/m2/dobę podskórnie przez pięć dni w tygodniu przez okres trzech tygodni lub placebo z solą fizjologiczną. 

REKLAMA
REKLAMA

Po analizie wyników badań stwierdzono, że preparat Leukine jest bezpieczny i dobrze tolerowany przez pacjentów. Zdarzeniami niepożądanymi występującymi najczęściej po podaniu leku były problemy dermatologiczne, ból żołądkowo-jelitowy oraz ból głowy.  Nie wystąpiły żadne poważne zdarzenia niepożądane. Zaobserwowano znaczące odwrócenie utraty funkcji poznawczych mierzone za pomocą skali MMSE (Mini-Mental State Exam). Pacjenci leczeni sargramostimem radzili sobie lepiej niż pacjenci otrzymujący placebo po trzech tygodniach leczenia. Poprawa utrzymywała się do 45 dni. Odnotowano także znaczną poprawę wyników badań biochemicznych istotnych w analizie postępu choroby.

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Alzheimer’s & Dementia: Translational Research and Clinical Interventions.

Czytaj również: Kannabinoidy w chorobie Alzheimera

Znany lek z nowymi wskazaniami w chorobie Alzheimera

„Wyniki te sugerują, że krótkotrwałe leczenie Leukine prowadzi do wrodzonej aktywacji układu odpornościowego, poprawy funkcji poznawczych i pamięci oraz częściowej normalizacji pomiarów krwi dotyczących patologii amyloidu i białka tau oraz uszkodzeń nerwów u pacjentów z łagodną i umiarkowaną chorobą Alzheimera” – powiedział prof. Potter.

Stosowanie leku Leukine może być nowym podejściem do leczenia choroby Alzheimera. Zaplanowane jest już kolejne, szersze badanie z większą liczbą uczestników oraz terapią prowadzoną przez dłuższy czas. Na ten moment preparat nie jest zatwierdzony do leczenia choroby Alzheimera.

Źródło: https://www.europeanpharmaceuticalreview.com/news/148763/leukine-is-beneficial-to-patients-with-mild-to-moderate-alzheimers-finds-study/