Rosnąca liczba zgonów w wyniku COVID-19 powiązana jest z wiekiem oraz szeregiem chorób współistniejących m.in. nadciśnieniem, otyłością, cukrzycą. Zaobserwowano, że populacja Afroamerykanów, u której częstość występowania chorób współistniejących jest bardzo wysoka, zostali nieproporcjonalnie dotknięci pandemią COVID-19. Następstwem powyższego spostrzeżenia było przeprowadzenie badania obserwacyjnego na grupie osób u których zdiagnozowano COVID-19 w University of Alabama w Birmingham Hospital.

Metody wykorzystane podczas badań

Dobór pacjentów do badania polegał wyłącznie na uwzględnieniu osób, u których wykonano testy RT-PCR pod kątem COVID-19 w okresie od 25 lutego 2020 do 22 czerwca 2020. Pacjenci zostali sklasyfikowani jako COVID-19 dodatni i COVID-19 ujemni. Następnie weryfikowano śmiertelność oraz obecność chorób współistniejących występujących 12 miesięcy przed rozpoznaniem COVID-19.  W kontekście cukrzycy analizie poddano wpływ leczenia choroby na niekorzystny wynik COVID-19. Skupiono się na insulinie oraz metforminie jako dwóch najczęściej stosowanych lekach.

Wyniki

Wyniki badań wskazują, że stosowanie insuliny przed stwierdzeniem zakażenia COVID-19 nie wpływało na ryzyko zgonu, podczas gdy terapia metforminą istotnie zmniejszała to prawdopodobieństwo.

REKLAMA
REKLAMA

Śmiertelność związana z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 wśród chorych na cukrzycę leczonych metforminą była porównywalna z umieralnością w ogólnej populacji zakażonych COVID-19 (11 %) i znacznie niższa niż śmiertelność obserwowana u diabetyków nieleczonych metforminą (24 %).

Co ciekawe, wyższy wiek oraz płeć męska wciąż są związane z wyższą śmiertelnością w kontekście cukrzycy.

Cudowna metformina

Na czym polega fenomen metforminy? W tym momencie nie są znane mechanizmy, dzięki którym metformina może poprawić rokowanie w kontekście COVID-19. Analiza wyników sugeruje, że korzyści nie wynikają z poprawy kontroli glikemii lub otyłości, gdyż poziomy glukozy we krwi, HbA1C lub BMI nie były niższe u ozdrowieńców leczonych metforminą w porównaniu z diabetykami stosującymi terapię innymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Inne badania wykazały, że metformina ma działanie przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe. Stosowanie leku może poprawiać rokowanie ze względu na fakt, że nadmierne reakcje zapalne, jak również rozsiane zdarzenia zakrzepowo-zatorowe zostały uznane za śmiertelne powikłania zakażenia COVID-19.

Analiza danych wskazuje na potrzebę prowadzenia dalszych badań, których wyniki wskażą w jaki sposób metformina zapewnia działanie ochronne oraz czy wskazania do leczenia metforminą powinny zostać rozszerzone w obliczu trwającej pandemii COVID-19. 

Źródło:

  • Metformin Use Is Associated With Reduced Mortality in a Diverse Population With COVID-19 and Diabetes-Front. Endocrinol.- Jan 13, 2021