,

Jakie są nowoczesne leki na nadciśnienie? Poznaj ich nazwy!

Data publikacji:

Ostatnia aktualizacja:

Jakie złożone leki na nadciśnienie są obecnie stosowane w terapii?

Nadciśnienie tętnicze dotyka ponad 9 mln Polaków. To ogromna liczba, która z roku na rok wzrasta. Z danych zebranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że tylko w 2018 roku zrealizowano recepty na ok. 130 mln opakowań leków o działaniu hipotensyjnym [1]. W Polsce dostępne są obecnie preparaty jednoskładnikowe (proste) lub kilkuskładnikowe (złożone). W poniższym artykule skupię się na tych ostatnich.
Nowoczesne leki na nadciśnienie - nazwy (fot. Canva).

Lek jednoskładnikowy vs lek złożony: który lepiej obniża ciśnienie?

Lekami pierwszego rzutu w terapii nadciśnienia tętniczego są najczęściej preparaty proste. Zawierają one jedną substancję czynną o udowodnionym działaniu hipotensyjnym (obniżającym ciśnienie krwi). Jednak z roku na rok obserwuje się rosnący trend związany z przepisywaniem przez lekarzy preparatów wieloskładnikowych określanych mianem SPC (ang. single pill combination). Już w 2016 roku stanowiły one ok. 12% wszystkich leków stosowanych w terapii nadciśnienia tętniczego [2,3].

Rosnąca popularność leków złożonych na nadciśnienie wynika z kilku przyczyn. Jedną z nich jest niestosowanie się pacjentów do zaleceń specjalistów. Jest ona rozumiana jako niechęć do zmiany stylu życia, pomijanie dawek leków, a nawet całkowitą (i samowolną) rezygnację z terapii. Pamiętajmy, że zaprzestanie leczenia może skutkować gwałtownymi skokami ciśnienia tętniczego, a w skrajnych przypadkach doprowadzać do zgonu [4].

Dlaczego warto stosować złożone leki na nadciśnienie?

Oczywiście nie można generalizować — zdarza się, że pomimo regularnego zażywania leków efekt hipotensyjny jest zwyczajnie zbyt słaby. W takich sytuacjach specjalista może przepisać lek złożony na nadciśnienie na receptę, czyli wspomniany wcześniej SPC. Dzięki takiemu zabiegowi osiągnięty zostanie tzw. synergizm polegający na wzmocnieniu siły działania leków, które wywołują w organizmie konkretny efekt — w tym przypadku obniżenie ciśnienia tętniczego [4].

Badania przeprowadzone na grupie 11 tys. pacjentów wykazały, że połączenie dwóch substancji czynnych pochodzących z różnych grup terapeutycznych obniża ciśnienie tętnicze 5 razy skuteczniej niż zastosowanie podwójnej dawki leku jednoskładnikowego. Wdrożenie leków złożonych na nadciśnienie pozwala zmniejszyć dawkę substancji aktywnych oraz ilości przyjmowanych tabletek (redukcja ryzyka działań niepożądanych), a także w stosunkowo krótkim czasie uzyskać kontrolę nad nieunormowanym ciśnieniem krwi [5].

Obok zalet istnieją również wady — polegają one na trudnościach w ustaleniu przyczyn ewentualnych skutków ubocznych. Ważnym aspektem jest to, że stosowanie leku złożonego pociąga za sobą konieczność ścisłego przestrzegania dawkowania, a także utrzymania stałej pory przyjmowania leku [4].

Nowoczesne leki na nadciśnienie – nazwy i popularne połączenia

Tak jak wspomnieliśmy powyżej, leki złożone na nadciśnienie stanowią obecnie dużą część terapii nadciśnienia tętniczego. Tego rodzaju leki na nadciśnienie są dostępne wyłącznie na receptę. Wśród najczęściej stosowanych połączeń wymienia się poniższe.

Inhibitor konwertazy angiotensyny + antagonista wapnia

Tabletki na nadciśnienie tego typu są wskazane dla pacjentów z wysokim, a nawet bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym (co oznacza możliwość wystąpienia zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu) [4]. Często stosuje się nastepujące leki na nadciśnienie:

 • perindopril + amlodypina (Amlessa, Co-Prestarium, Co-Prestarium Initio, Vilpin Combi);
 • ramipril + amlodypina (Egiramlon, Ramizek Combi, Rimal, Sumilar Duo);
 • ramipril + felodypina (Delmuno);
 • lisinopril + amlodypina (Dironorm);
 • enalapril + lerkanidipina (Lercaprel).

Inhibitor konwertazy angiotensyny + diuretyk tiazydowy lub tiazydopodobny

Wśród tego rodzaju połączeń wyróżnia się głównie dwa rodzaje leków na receptę:

 • perindopril + indapamid (Co-Prenessa, Indix Combi, Noliprel, Noliprel Forte, Noliprel Bi-Forte, Tertensif Kombi, Tertensif Bi-Kombi) — preparaty zawierające te substancje czynne wykazują wysoką skuteczność w przypadku współistniejącej cukrzycy, a także u pacjentów w podeszłym wieku i po przebytym udarze mózgu [6-8];
 • lizynopril + hydrochlorotiazyd (Lisiprol HCT).

Sartan + diuretyk tiazydowy

Takie połączenie sprawdza się u osób z niskim lub umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym i jest z reguły bardzo dobrze tolerowane [4]. Warto wyróżnić złożone tabletki na nadciśnienie z następującymi połączeniami:

 • walsartan + hydrochlorotiazyd (Axudan HCT, Co-Bespres, Co-Dipper, Co-Valsacor, Valtap HCT);
 • telmisartan + hydrochlorotiazyd (Actelsar HCT, Gisartan, Micardis Plus, Polsart Plus, Pritor Plus, Telmix Plus, Telmizek HCT, Tolucombi, Zanacodar Combi);
 • losartan + hydrochlorotiazyd (Hyzaar, Lorista H, Lorista HD, Lorista HL, Losacor HCT, Lozap HCT);
 • kandesartan + hydrochlorotiazyd (Candepres HCT, Carzap HCT, Karbicombi).

Sartan + antagonista wapnia

Kombinacja leków należących do tych grup terapeutycznych jest szczególnie korzystna dla pacjentów, którzy zmagają się z zaburzeniami metabolicznymi, a także chorobą wieńcową [9,10]: Stosuje się:

 • walsartan + amlodypina (Dipperam, Exforge, Wamlox);
 • telmisartan + amlodypina (Teldipin, Twynsta);
 • losartan + amlodypina (Alortia).

Beta-adrenolityk + antagonista wapnia

Tego rodzaju połączenie leków na nadciśnienie stosowane są w nadciśnieniu tętniczym u  pacjentów w młodym wieku, a także u kobiet w tzw. wieku rozrodczym [4]. Wyróżnia się:

 • bisoprolol + amlodypina (Concoram, Sobycombi).

Diuretyk tiazydopodobny + antagonista wapnia

Takie połączenie preferowane jest u pacjentów w wieku podeszłym [4]: Tabletki na obniżenie ciśnienia z takim połączeniem to np.:

 •  indapamid + amlodypina (Tertens-AM).

Beta-adrenolityk + diuretyk tiazydowy

To połączenie jest korzystne dla tych osób, które zmagają się jednocześnie z nadciśnieniem tętniczym oraz niewydolnością serca [4]. Leki na nadciśnienie z połączeniem tych dwóch substancji to między innymi:

 • nebiwolol + hydrochlorotiazyd (Nebilet HCT).

Beta-adrenolityk + inhibitor konwertazy angiotensyny

Stosunkowo nowa kombinacja leków sprawdzająca się przy nadciśnieniu tętniczym, którego powikłaniem jest choroba wieńcowa [4]. Stosuje się:

 • bisoprolol + perindopril (Prestilol).

Potrójne połączenia w nowoczesnych lekach na nadciśnienie

Bywa, że monoterapia lub preparat dwuskładnikowy okazują się nieskuteczne. W takiej sytuacji lekarz może zalecić przyjmowanie leku na nadciśnienie tętnicze, który zawiera aż trzy substancje czynne o działaniu hipotensyjnym. Obecnie stosuje się dwa rodzaje połączeń:

Inhibitor konwertazy angiotensyny + antagonista wapnia + diuretyk tiazydopodobny

Sztandarowym przykładem takie potrójnego połączenia substancji obniżających ciśnienie jest to opisane poniżej:

 • perindopril + amlodypina + indapamid (Co-Amlessa, Triplixam)

Sartan + antagonista wapnia + diuretyk tiazydowy

Ostatnią możliwością połączenia trzech substancji obniżających ciśnienie tętnicze jest poniższy przykład:

 • walsartan + amlodypina + hydrochlorotiazyd (Dipperam HCT, Exforge HCT, Valtricom) [4].

Podsumowanie

Leki złożone na nadciśnienie tętnicze, zawierające dwie lub więcej substancji aktywnych, pozwalają na bardziej kompleksowe podejście do leczenia nadciśnienia, często umożliwiając osiągnięcie docelowych wartości ciśnienia krwi przy mniejszej liczbie dawek leku. Dzięki temu pacjenci mogą doświadczać mniejszej liczby skutków ubocznych oraz lepszego przestrzegania zaleceń leczniczych, co przekłada się na większą skuteczność terapii. Kombinacja różnych mechanizmów działania leków może synergicznie obniżać ciśnienie krwi, jednocześnie minimalizując ryzyko niepożądanych efektów. Ważne jest jednak indywidualne dostosowanie terapii do potrzeb pacjenta, biorąc pod uwagę jego stan zdrowia, współistniejące choroby oraz potencjalne interakcje z innymi przyjmowanymi lekami.

Bibliografia

 1. Nadciśnienie tętnicze – raport Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia z maja 2019 roku, Departament Analiz i Strategii.
 2. Gaciong Z, Narkiewicz K, Tykarski A, et al. Miejsce gotowych połączeń lekowych w terapii nadciśnienia tętniczego – stanowisko ekspertów. Nadciśnienie Tętnicze. 2009; 13: 363–370.
 3. Wożakowska-Kapłon B, Filipiak K, Czarnecka D, et al. Miejsce leków złożonych w terapii nadciśnienia tętniczego — aktualne problemy w Polsce Stanowisko Ekspertów Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kardiologia Polska. 2013; 71(4): 433–438.
 4. A. Tykarski, K. Widecka, K. Narkiewicz, B. Wożakowska Kapłon, Z. Gaciong, S. Grajek, T. Grodzicki, A. Januszewicz, J. Wolf, A. Prejbisz, K. Kostka-Jeziorny, K. J. Filipiak; Leki złożone w terapii nadciśnienia tętniczego w Polsce. Stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK. Arterial Hypertens. 2017, vol. 21, no. 3, pages: 105–115.
 5. Wald DS, Law M, Morris JK, et al. Combination therapy versus monotherapy in reducing blood pressure: meta-analysis on 11,000 participants from 42 trials. Am J Med. 2009; 122(3): 290–300.
 6. Patel A. Effects of a fixed combination of perindopril and indapamide on macrovascular and microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus (the ADVANCE trial): a randomised controlled trial. Lancet. 2007; 370(9590): 829–840.
 7. Beckett NS, Peters R, Fletcher AE, et al. HYVET Study Group. Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older. N Engl J Med. 2008; 358(18): 1887–1898.
 8. PROGRESS Collaborative Group. Randomised trial of a perindopril-based blood-pressure-lowering regimen among 6105 individualswith previous stroke or transient ischaemic attack. Lancet. 2001; 358(9287): 1033–1041.
 9. Allemann Y, Fraile B, Lambert M, et al. Efficacy of the combination of amlodipine and valsartan in patients with hypertension uncontrolled with previous monotherapy: the Exforge in Failure after Single Therapy (EX-FAST) study. J Clin Hypertens (Greenwich). 2008; 10(3): 185–194.
 10. Littlejohn TW, Majul CR, Olvera R, et al. study investigators. Telmisartan plus amlodipine in patients with moderate or severe hypertension: results from a subgroup analysis of a randomized, placebo-controlled, parallel-group, 4 x 4 factorial study. Postgrad Med. 2009; 121(2): 5–14.

Powiązane produkty

 • Egiramlon, kapsułki twarde, 10+5 mg
  Lek na receptę
  kapsułki twarde10+5 mg
 • Lercaprel, tabletki powlekane, 10 mg+10 mg
  Lek na receptę
  tabletki powlekane10 mg+10 mg
 • Co-Prestarium Initio, tabletki, 3,5 mg + 2,5 mg
  Lek na receptę
  tabletki35 mg + 25 mg

Omawiane substancje

 • Amlodypina

  Amlodypina jest lekiem stosowanym w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz chorób serca. Substancja ta działa poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych i zmniejszenie oporu obwodowego.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne
 • Felodypina

  Felodypina jest lekiem stosowanym w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Substancja ta działa rozkurczowo na naczynia krwionośne.
  substancje syntetyczne
 • Hydrochlorotiazyd

  Hydrochlorotiazyd jest lekiem moczopędnym stosowanym w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Substancja ta działa poprzez zwiększenie wydalania wody i soli z organizmu.
  substancje syntetyczne
 • Indapamid

  Indapamid jest lekiem moczopędnym stosowanym w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Substancja ta działa poprzez zwiększenie wydalania wody z organizmu.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne
 • Lerkanidypina

  Lerkanidypina to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Substancja ta działa poprzez blokowanie kanałów wapniowych, co powoduje rozkurcz mięśni gładkich naczyń krwionośnych i obniżenie ciśnienia krwi.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne
 • Lizynopryl

  Lizynopryl to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności serca. Substancja ta działa poprzez blokowanie enzymu konwertującego angiotensynę, co prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych i obniżenia ciśnienia krwi.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne
 • Nebiwolol

  Nebiwolol jest lekiem stosowanym w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Substancja ta działa poprzez blokowanie receptorów beta-adrenergicznych w sercu i naczyniach krwionośnych.
  substancje syntetyczne
 • Ramipryl

  Ramipryl to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności serca. Substancja ta działa poprzez hamowanie enzymu konwertującego angiotensynę, co prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych i zmniejszenia oporu naczyniowego.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne
 • Telmisartan

  Telmisartan jest lekiem stosowanym w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Substancja ta działa poprzez blokowanie receptorów angiotensyny II, co prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych i obniżenia ciśnienia krwi.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne
 • Walsartan

  Walsartan jest lekiem stosowanym w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Substancja ta działa poprzez blokowanie receptorów angiotensyny II, co prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych i obniżenia ciśnienia krwi.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne

Omawiane schorzenia

 • Nadciśnienie

  Nadciśnienie to choroba, która charakteryzuje się zwiększonym ciśnieniem krwi w naczyniach tętniczych. Jest to jedno z najczęstszych schorzeń układu krążenia. Nieleczona może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak choroby serca, udar mózgu czy niewydolność nerek.

Więcej poradników

Wyświetlane poradniki pochodzą z kategorii czytanego artykułu: , .