Co to jest uzależnienie?

Uzależnienie to choroba, która sprawia, że człowiek nie może kontrolować swojego pragnienia do czynienia czegoś, mimo negatywnych skutków. Może dotyczyć narkotyków, alkoholu, gier czy jedzenia.

Przyczyny

Jakie są przyczyny uzależnienia?

Uzależnienie może być spowodowane kilkoma czynnikami. Genetyka bywa ważnym elementem — jeśli w rodzinie były osoby uzależnione, ryzyko jest większe. Środowisko również ma znaczenie. Stres, przemoc, presja rówieśników — wszystko to może prowadzić do uzależnienia. Dodatkowo im wcześniej zaczyna się używać substancji, tym większe jest ryzyko uzależnienia.

Objawy

Jakie są objawy uzależnienia?

Uzależnienie może objawiać się ciągłym myśleniem o danej substancji lub czynności, potrzebę zwiększania dawki, aby osiągnąć ten sam efekt, próby zrezygnowania, które kończą się niepowodzeniem, poświęceniem dużej ilości czasu na zdobycie substancji lub wykonywanie czynności, zaniedbywanie codziennych obowiązków i pojawienie się problemów zdrowotnych czy społecznych związanych z uzależnieniem.

Diagnoza

Jak diagnozuje się uzależnienie?

Diagnoza uzależnienia prowadzona jest przez specjalistę, np. psychologa czy psychiatrę, podczas rozmowy. Bada on obecność pewnych objawów, pytając o nawyki, styl życia, problemy w relacjach czy w pracy. Pytania mogą dotyczyć również zdrowia fizycznego, by ocenić, czy istnieje potrzeba leczenia medycznego. Poruszane są kwestie takie jak intensywność pragnienia substancji, kontrola nad jej używaniem, skutki jej braku i poświęcanie innym działaniom coraz mniej czasu.

Leczenie

Jak leczy się uzależnienie?

Leczenie uzależnienia to kompleksowy proces, który może obejmować terapię, poradnictwo i medycynę. W przypadku uzależnienia od substancji, takich jak alkohol czy narkotyki, lekarz może zalecić leki, które zmniejszają przewlekłe objawy abstynencyjne. Należy pamiętać, że leki pomagają, ale równie ważne jest wsparcie rodziny, terapia indywidualna czy grupowa. Wszystko razem daje największą szansę na trwałe wyzdrowienie.

Zapobieganie

Jaki zapobiega się uzależnieniu?

Uzależnieniu można zapobiegać poprzez zdrowy styl życia. Zaleca się regularną aktywność fizyczną, zdrową dietę i dbanie o sen. Warto nauczyć się również technik relaksacyjnych, aby radzić sobie ze stresem. Najważniejsze jednak, aby unikać używek jak alkohol, papierosy czy narkotyki.