Jak wygląda łuszczyca skóry głowy?

Rekomendacje dotyczące leczenia łuszczycy na głowie są uzależnione od jej ciężkości. Łuszczycę głowy dzieli się na łagodną, do której leczenia zalecane jest stosowanie głównie preparatów miejscowych, oraz umiarkowaną do ciężkiej, w których do leczenia należy włączyć fototerapię i leki ogólne. Podstawą podziału ciężkości choroby jest wliczona wartość PASI (Psoriasis Area and Severity Index), BSA (Body Surface Area) oraz poziom jakości życia oceniony za pomocą kwestionariusza DLQI (Dermatology Life Quality Index).

Łuszczycę na głowie o charakterze łagodnym traktuje się przypadki, w których powierzchnia zmian chorobowych zajmuje mniej niż 50% całej powierzchni skóry owłosionej głowy, stwierdza się niewielki rumień, niewielkie złuszczenie oraz niewielki naciek w obrębie zmian, a zmianom towarzyszy niewielki świąd. W średnio nasilonej łuszczycy na głowie powierzchnia nadal nie powinna przekraczać połowy całej powierzchni skóry pokrytej włosami na głowie, natomiast rumień, naciek i łuszczenie się są średnio nasilone, a zmianom zazwyczaj towarzyszy  średnio nasilony świąd. W przypadku ciężkiej łuszczycy skóry owłosionej głowy zajęte jest ponad 50% powierzchni, a zmiany chorobowe cechują się nasilonym rumieniem i złuszczeniem oraz grubym naciekiem. Możliwa jest także utrata włosów z łysieniem włącznie. Zazwyczaj obecny jest silny świąd, a zmiany nie są tylko ograniczone do owłosionej skóry głowy, ale pojawiają się niżej na czole i karku. 

Jak leczyć łuszczycę skóry głowy?

Skuteczne leki na łuszczycę głowy

Wytyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego podają, że, nie ma jednego skutecznego leku na łuszczycę. Do najskuteczniejszych i najważniejszych zaliczane są płynne postacie kortykosteridów (dipropionian betametazonu, walerian betametazonu, propionian klobetazolu. Alternatywę stanowią analogi witaminy D3, preparaty dziegciowe oraz keratolityczne. Wybór preparatów powinien być uzależniony od stopnia ciężkości choroby: czyli- korykosteroidy u chorych ze średnio nasiloną i ciężką postacią, natomiast analogi witaminy D3 u chorych z łagodną postacią schorzenia.

REKLAMA
REKLAMA

Skutecznymi lekami na łuszczycę  w postaci płynnej są: pirośluzan mometazonu (Elocom – 0,1% lotion), maślan hydrokortyzonu (Laticort – 0,1% lotion), pivalat flumetazonu (Loriden lotion), prednizolon z kwasem salicylowym (Alpicort).

Kolejne grupy preparatów stanowią złożone preparaty keratolityczne w postaci płynnej, żelowej oraz maści: betametason z kwasem salicylowym (Diprosalic), trimetylooctan flumetazonu z kwasem salicylowym (Loriden A).

Skuteczny lek na łuszczycę to także (Enstilar) – w postaci piany na skórę, zawiera kalcypotriol i betametazon.

Najnowsze leki na łuszczycę

Najnowsze leki na łuszczycę głowy to tak zwane leki biologiczne. Stanowią grupę czynnych biologicznie substancji (najczęściej peptydów lub białek) uzyskanych dzięki zastosowaniu technik molekularnych. Leki biologiczne dzięki swojemu celowanemu działaniu na wybrany element reakcji immunologicznej są wysoce selektywne. Pozwala to na uzyskanie wysokiej skuteczności przy stosunkowo niewielkim ryzyku wystąpienia działań niepożądanych. Jednakże wysoki koszt terapii jest podstawową wadą leków biologicznych, co znacząco ogranicza szersze wykorzystywanie leków biologicznych. 

Obecnie na krajowym rynku farmaceutycznym dostępne są 4 leki biologiczne do leczenia łuszczycy, które dzielone są na dwie grupy cechujące się odmiennym mechanizmem działania.

  • Do pierwszej grupy najnowszych leków na łuszcycę należą inhibitory czynnika martwicy nowotoworu α (ang. tumor necrosis factor α- TNF-α), cytokiny odpowiedzialnej za pobudzanie neutrofili, komórek dendrytycznych i makrofagów- zaliczmy tu entanercept, infliksymab oraz adalimumab.
  • Grupę drugą reprezentowaną przez jeden lek – ustekinumab, stanowią leki blokujące szlak interleukiny 12/23 i hamujące w ten sposób dojrzewanie dziewiczych limfocytów w limfocyty Th17.

W dobie leków biologicznych leczenie miejscowe nadal stanowi istotny element terapii pacjentów z łuszczycą na głowie. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów z mniej nasiloną chorobą, ale również w przypadku konieczności wdrożenia leczenia ogólnoustrojowego łuszczycy, leki miejscowe pozwalają skrócić czas niezbędny do uzyskania poprawy klinicznej oraz przyczyniają się do zmniejszenia dawki kumulacyjnej leków ogólnych.

Szampon na łuszczycę głowy

Clobex ® szampon z propionianem klobetazolu jest skutecznym lekiem na łuszczycę głowy. U pacjentów stosujących ten preparat zaobserwowano poprawę wszystkich parametrów składających się na nasilenie procesu chorobowego, czyli złuszczania, rumienia i grubości nacieku. Korzystne efekty kliniczne obserwowano już po 1 i 2 tyg. stosowania. W przypadku stosowania szamponu na łuszczycę głowy Clobex ® wyraźnie złagodzeniu ulega także jeden z najistotniejszych objawów, który  w dużym stopniu wpływa na jakość życia pacjenta, mianowicie świąd skóry. Szampon z klobetazolem, charakteryzuje się bardzo dobrą tolerancją. w porównawczych badaniach klinicznych podkreśla się, że preparat ten jest bardzo bezpieczny i lepiej tolerowany niż szampon z dziegciami czy kalcypotriolem. Ponadto nie zaobserwowano żadnych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem kortykosteroidów, ani nie wywołuje żadnych skutków ubocznych, takich jak teleangiektazje lub atrofia skóry. Szampon Clobex ® okazał się również bardzo dobrze akceptowanym ze względu na walory kosmetyczne, a ocena właściwości kosmetycznych szamponu przez pacjentów jest bardzo wysoka. 

W chwili obecnej dostępny jest szeroki wachlarz możliwości terapeutycznych łuszczycy skóry owłosionej głowy. Jednak mimo dużego wyboru i coraz szerszej wiedzy na temat mechanizmów działania leków zmiany łuszczycowe zlokalizowane na skórze owłosionej głowy nadal stanowią istotny problem kliniczny. Ze względu na wpływ tej postaci łuszczycy na jakość życia ważne jest, aby przy doborze terapii uwzględnić indywidualne potrzeby chorych. Leczenie powinno jak najlepiej oczekiwania pacjentów związane ze skutecznością, bezpieczeństwa długotrwałego stosowania, kosztem terapii, a także być odpowiednio dobrane pod względem właściwości kosmetycznych proponowanych preparatów.