leki-orange

Poznaj leki przeciwdepresyjne nowej generacji

Jakie są nowe leki przeciwdepresyjne?

Depresja to schorzenie z którym coraz więcej pacjentów zgłasza się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Jak radzić sobie z chorobą? Jakie nowe leki zostały zarejestrowane w celu leczenia depresji? Czy wszystkie nowe leki są dostępne w Europie? Czy leczenie nimi jest refundowane czy pełnopłatne?

Co to jest depresja?

Depresja jest powszechnym zaburzeniem zdrowia psychicznego, zaliczanym do zaburzeń nastroju. Szacuje się, że około jedna trzecia pacjentów zgłasza się do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z powodu różnorodnych zaburzeń psychicznych, spośród których najczęstszymi są zaburzenia snu, depresja oraz zaburzenia lękowe. W klasyfikacji międzynarodowej ICD-10, depresja jest definiowana jako stan, w którym pacjent cierpi z powodu obniżonego nastroju, utraty zainteresowań i zdolności do cieszenia się, zmniejszenia energii prowadzącego do wzmożonej męczliwości i zmniejszonej aktywności. Najczęściej stosowanymi obecnie lekami na depresję są leki z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), jednak nie wszyscy pacjenci ze zdiagnozowaną depresją uzyskują poprawę po podawaniu leków z tej grupy [1, 2].

Jakie są nowe leki przeciwdepresyjne?

Esketamina jako lek przeciwdepresyjny nowej generacji

Ketamina to lek, który od wielu lat stosowany jest jako środek znieczulający. Jedna z jego form: S-esketamina (SPRAVATO), została zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków (EMA — European Medicines Agency) w 2019 r. do stosowania w postaci aerozolu do nosa u pacjentów z depresją lekooporną (brak odpowiedzi na leczenie przy użyciu dwóch kolejnych leków przeciwdepresyjnych należących do różnych grup) i depresją, która wymaga natychmiastowego leczenia.

Jakie są nowe leki na depresję?

Leczenie z użyciem esketaminy jest nowoczesną metodą leczenia. Mechanizm działania tego leku (w przeciwieństwie do innych leków) polega oddziaływaniu na receptor NMDA, co przyczynia się do zwiększenia uwalniania glutaminianu – najważniejszego przekaźnika chemicznego w mózgu, przez co ma wpływ na większą liczbę komórek nerwowych w tym samym czasie. Efektem tego jest poprawa funkcji obszarów mózgu odpowiedzialnych za regulację nastroju i zachowań emocjonalnych. Spravato to dozownik z areozolem do nosa. Jeden dozownik zawiera 28 mg esketaminy. Podczas każdej sesji pacjent otrzymuje od 1 do 3 dozowników, a dawka ustalana jest indywidualnie – najczęściej jest to 56 mg (2 dozowniki). O czym należy pamiętać przed podaniem leku?

  1. Unikać jedzenia 2 h przed podaniem leku;
  2. Unikać leków podawanych do nosa na 1 h przed podaniem leku;
  3. Unikać picia płynów na 30 minut przed podaniem leku.

Leczenie przy użyciu leku Spravato niestety nie jest refundowane. Na całkowity koszt leczenia składają się porady lekarskie, opieka po podaniu leku oraz sam lek.

Inne leki przeciwdepresyjne nowej generacji

W roku 2022 Agencja Żywności i Leków (FDA – Food and Drug Administration) zatwierdziła kolejny nowoczesny lek w terapii depresji. Lek zawiera dwie substancje: dekstrometorfan (antagonista receptora NMDA oraz agonista receptora sigma-1) oraz bupropion (słaby inhibitor wychwytu zwrotnego dopaminy i noradrenaliny), a jego nazwa handlowa to AUVELITY. Niestety w obecnej chwili dostępny jest tylko dla pacjentów na terenie Ameryki. Polscy pacjenci posiadają dostęp do leku WELLBUTRIN, który w swoim składzie zawiera bupropion.

Kolejnym kandydatem, który może stać się lekiem dostępnym w grupie leków przeciwdepresyjnych (szczególnie w depresjach poporodowych oraz w dużych zespołach depresyjnych) jest zuranolon – będący obecnie pod oceną. Mechanizm działania tego leku polega na przywracaniu połączeń między receptorami GABA-A, które ulegają uszkodzeniu właśnie w przebiegu depresji.

Omawiane produkty
Brak przypisanych produktów.
Omawiane schorzenia
Depresja to zespół zaburzeń nastroju i aktywności trwające przez długi czas objawiający się złym samopoczuciem, smutkiem, brakiem chęci do życia oraz pogarszaniem nastroju. Możemy mieć do czynienia z …
Omawiane substancje
Bupropion jest lekiem stosowanym w leczeniu depresji i uzależnienia od nikotyny. Substancja ta działa poprzez zwiększenie poziomu neuroprzekaźników w mózgu, takich jak dopamina i noradrenalina.
Dekstrometorfan to lek przeciwkaszlowy stosowany w leczeniu suchego kaszlu. Substancja ta działa na ośrodek kaszlu w mózgu, zmniejszając częstotliwość i intensywność kaszlu.
Ketamina jest stosowana w celu uśpienia pacjenta przed operacją oraz w celu zapobiegania bólowi i dyskomfortowi podczas niektórych badań lub zabiegów medycznych. Nie powinno się stosować ketaminy u o…
Zuranolon to syntetyczna substancja steroidowa stosowana w medycynie do leczenia stanów zapalnych i chorób autoimmunologicznych.
Podsumowanie
SubstancjeBupropion,
Dekstrometorfan,
Ketamina,
Zuranolon
SchorzeniaDepresja
KategoriaLeki na receptę,
Ośrodkowy układ nerwowy
TematyLeczenie depresji,
Leki przeciwdepresyjne
AutorAdrian Bryła
Ostatnia aktualizacja7 miesięcy temu
Data publikacji16.05.2023
Bibliografia2 źródła