leki-orange

Jak alkohol wpływa na wątrobę?

Alkohol a choroby wątroby

Powszechnie wiadomo, że alkohol szkodzi zdrowiu. Jego spożywanie jest przyczyną wielu ostrych i przewlekłych schorzeń przewodu pokarmowego. Co więcej, w przebiegu wielu chorób alkohol może nasilać ich objawy, w związku z czym wskazana jest całkowita abstynencja. Czy można pić alkohol, cierpiąc na choroby wątroby?

Alkohol to najczęściej używany środek psychoaktywny. Jego popularność wynika m.in. z łatwej dostępności i względnie niskiej ceny. Przeciętny Europejczyk spożywa około 11 litrów alkoholu rocznie. Wśród konsumentów, którzy nadużywają tego środka, zdecydowanie dominują mężczyźni. Spożywanie alkoholu jest przyczyną wielu ostrych i przewlekłych schorzeń przewodu pokarmowego, a sam etanol stanowi czynnik ryzyka rozwoju wielu nowotworów. Jego nadmierne spożycie odpowiada za niemal 30% zgonów młodych ludzi (15-29 lat) [1].

Metabolizm etanolu

Wypity alkohol wchłania się w niezmienionej formie w żołądku i jelicie cienkim. Stamtąd dociera do wszystkich tkanek oraz płynów ustrojowych. Niespełna 10% przyjętego etanolu jest wydalana w niezmienionej postaci wraz z moczem, potem i wydychanym powietrzem. Tymczasem reszta alkoholu podlega metabolizmowi w komórkach wątroby. W wyniku różnych przemian biochemicznych etanol  utlenia się do aldehydu octowego, a ten następnie przechodzi w kwas octowy. Nadmierne spożywanie etanolu powoduje, że w organizmie gromadzi się aldehyd octowy, który wykazuje szkodliwe działanie na organizm, w tym na wątrobę [1].

Jak alkohol wpływa na wątrobę?

Według statystyk większość osób nadmiernie spożywających alkohol nie choruje na poważne zaburzenia wątroby. Jedynie u ok. 25% przypadków rozwija się objawowa postać alkoholowej choroby wątroby (ALD). Ryzyko zachorowania wzrasta z długością picia — osoby spożywające etanol regularnie przez co najmniej 3-5 lat są istotnie bardziej narażeni. W sytuacji, gdy pacjent nie wdroży odpowiedniego leczenia, alkoholowa choroba wątroby może rozwinąć się w stłuszczenie proste, stłuszczeniowe zapalenie oraz w marskość wątroby [1].

Przewlekła choroba wątroby — czy można pić alkohol?

Uzasadnionym wskazaniem do abstynencji alkoholowej jest marskość wątroby — niezależnie od jest przyczyny. Chociaż początkowe fazy tej choroby nie wymagają całkowitego odstawienia etanolu, to niezwykle istotna jest jego całkowita podaż. Chory nie powinien spożywać więcej niż 20 g etanolu dziennie. Dla zobrazowania, w jednym dużym piwie znajduje się około 18 g etanolu, w jednym kieliszku wódki 16 g, zaś w jednym kieliszku wina około 17 g. Niemniej, w przebiegu marskości wątroby idealnym scenariuszem byłaby całkowita rezygnacja z napojów alkoholowych.

Szczególną ostrożność w spożywaniu alkoholu powinni zachować także pacjenci z zaawansowaną chorobą wątroby, wynikającą z zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV), a także chorzy na niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby lub hemochromatozę dziedziczną [2].

Kto jest najbardziej narażony?

Specjaliści sugerują, że nie ma korelacji między rodzajem napoju alkoholowego a rozwojem choroby wątroby. Oznacza to, że stany chorobowe tego narządu mogą wystąpić nie tylko w efekcie regularnego spożywania czystej wódki, ale również np. wina czy piwa. Tymczasem istotnym czynnikiem jest z kolei ilość wypitego alkoholu w jednostce czasu. Wysokie spożycie w krótkim czasie ma istotnie większe znaczenie zdrowotne niż wypicie tej samej ilości alkoholu przez dłuższy czas.

Istotna jest również zależność między dawką czystego etanolu, płcią i działaniem hepatotoksycznym. Przyjmuje się, że maksymalna bezpieczna dawka dla kobiet wynosi około 20-40 g etanolu dziennie, zaś u mężczyzn około 60-80 g. Kobiety, które wypiły tę samą ilość alkoholu co mężczyźni, mają wyższe stężenie etanolu we krwi. Co za tym idzie — doświadczają większych szkód zdrowotnych spowodowanych piciem. Przyczyny tych różnic między płciami nie są wciąż do końca poznane, niemniej przypuszcza się, że mogą być uwarunkowane różnicami w farmakokinetyce i metabolizmie alkoholu etylowego [1].

Nadmierne spożywanie alkoholu jest źródłem wielu chorób, często nieodwracalnych i zagrażających życiu. Da się ich uniknąć — fundamentem ich profilaktyki powinna być odpowiednia edukacja społeczeństwa i szerokie omówienie problemu nadużywania alkoholu. Wszyscy wiemy, że jest on szkodliwy, jednak ta wiedza rzadko przekłada się na realne czyny.

Omawiane produkty
Brak przypisanych produktów.
Omawiane schorzenia
Choroba spowodowana uszkodzeniem miąższu wątroby w wyniku spożywania alkoholu. Może mieć ostry początek lub przebieg przewlekły, prowadzący do marskości wątroby. Zwykle odnosi się do współistnienia dw…
Alkoholowa marskość wątroby polega na zniszczeniu prawidłowej tkanki wątroby w wyniku przewlekłego spożywania alkoholu. W miejsce sprawnej tkanki wątroby pozostawia tkankę bliznowatą.
Alkoholowe zapalenie wątroby jest stanem zapalnym wątroby spowodowanym nadmiernym spożyciem alkoholu. Zwykle występuje w połączeniu ze stłuszczeniem wątroby i może przyczynić się do postępu zwłóknieni…
Omawiane substancje
Podsumowanie
SchorzeniaAlkoholowa choroba wątroby,
Alkoholowa marskość wątroby,
Alkoholowe zapalenie wątroby
KategoriaUkład pokarmowy,
Wątroba
TematyAlkohol,
Choroby wątroby
AutorMaria Bialik
Ostatnia aktualizacja9 miesięcy temu
Data publikacji09.11.2022
Bibliografia2 źródła