Co to jest demencja?

Demencja to utrata funkcji poznawczych — myślenia, zapamiętywania i rozumowania — w takim stopniu, że zakłóca ona codzienne życie i czynności danej osoby. Niektóre osoby z demencją nie potrafią kontrolować swoich emocji, a ich osobowość może ulec zmianie. Stopień nasilenia demencji waha się od najłagodniejszego stadium, kiedy zaczyna ona dopiero wpływać na funkcjonowanie danej osoby, do najcięższego stadium, kiedy osoba musi być całkowicie zależna od innych w zakresie podstawowych czynności życiowych. Demencja występuje coraz częściej wraz z wiekiem (około jedna trzecia wszystkich osób w wieku 85 lat lub starszych może mieć jakąś formę demencji), ale nie jest to normalna część starzenia się. Wiele osób żyje do 90. roku życia i dłużej bez żadnych oznak demencji.

Przyczyny

Jakie są przyczyny demencji?

Wystąpienie demencji w wieku starczym może być związane z przebiegiem jakiegoś innego zespołu chorobowego np. choroby Alzheimera lub Parkinsona, niedoczynności tarczycy, czy boreliozy. Bardzo często czynnikami, które mogą spowodować rozwój demencji, mogą być niedobory witamin z grupy B- szczególnie witaminy B12. Ryzyko demencji zwiększa się u pacjentów, którzy nadużywają alkohol, palą papierosy i prowadzą niezdrowy tryb życia, czemu towarzyszy dodatkowo np. nadciśnienie tętnicze.

Objawy

Jakie są objawy demencji?

Objawy demencji pojawiają się z biegiem czasu oraz ulegają pogłębieniu. Początkowo pacjent zapomina codziennych rzeczy (utrata pamięci świeżej), ma problemy ze skupieniem, zapomina pojedynczych słów. W późniejszym okresie dochodzi do problemów komunikacyjnych, chory ma problem z ustaleniem swojej lokalizacji- gubi się nawet na znajomym terenie, czy we własnym domu. Najcięższa postać demencji objawia się także zaburzeniem czynności ruchowych, pacjent może stać się bardziej agresywny i nie rozpoznawać swoich najbliższych.

Diagnoza

Jak diagnozuje się demencję?

W celu diagnostyki demencji podstawą jest dokładna analiza zachowań pacjenta na podstawie wywiadu przeprowadzonego z nim oraz z najbliższymi. Obecnie są dostępne testy przesiewowe umożliwiające potwierdzenie demencji, opierają się np. na rysowaniu zegara. Lekarz bardzo często kieruje pacjenta na badania dodatkowych parametrów np. poziomu witaminy B12 oraz na badania obrazowe głowy- np. tomografię komputerową.

Leczenie

Jak leczy się demencję?

Nie ma metody leczenia, która jest w stanie skutecznie zlikwidować wszystkie objawy. Obecnie terapia demencji opiera się na zahamowaniu rozwoju i postępu choroby. Najczęściej stosuję się leczenie farmakologiczne, podawane są leki stosowane także w terapii choroby Alzheimera- są to np. inhibitory actylocholinesterazy. Pacjent powinien przebywać pod opieką najbliższych osób, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom i ich skutkom.

Zapobieganie

Jaki zapobiega się demencji?

Nie ma metod umożliwiających całkowite zapobieganie demencji. Mamy wiele czynników, które wpływają na rozwój tego schorzenia i niestety, ale nie wszystkie z nich są modyfikowalne. Pacjent przez całe życie powinien prowadzić zdrowy tryb życia, stosować regularną aktywność fizyczną oraz zbilansowaną dietę bogatą w witaminy i składniki mineralne. Zalecane jest także ograniczenie do minimum używek takich jak alkohol i papierosy.