Amerykański naukowiec Steven Grundy przedstawił wyniki dotyczące zależności pomiędzy przyjęciem szczepionki mRNA na Covid-19 a zwiększonym ryzykiem rozwoju chorób serca. Wyniki zostały przedstawione podczas corocznej konferencji organizowanej przez American Heart Assosciation, która odbywała się 8 listopada 2021 roku.

Test Plus Cardiac

Naukowcy używali w swoich badanaich testu PLUS Cardiac, który mierzy  poziom biomarkerów białkowych takich jak IL-16, cytokina prozapalna, rozpuszczalny Fas, induktor apoptozy, oraz czynnik wzrostu hepatocytów (HGF). Na podstawie biomarkerów generowany jest wynik przewidujący 5-letnie ryzyko wystąpienia nowego ostrego zespołu wieńcowego (ACS). Otrzymane wyniki przedstawiają zmiany poziomu biomarkerów w odniesieniu do norm dla wybranych markerów. Podwyższenie powyżej normy podwyższa wynik PULS, natomiast obniżenie poniżej normy obniża wynik PULS.

W amerykańskiej populacji pacjentów wynik ten jest mierzony co 3-6 miesięcy od ośmiu lat. Według Stevena Grundy wraz z pojawieniem się szczepionek mRNA na Covid-19, radykalne zmiany w punktacji PULS stały się widoczne u większości pacjentów.

REKLAMA
REKLAMA

Wyniki testu PLUS osób zaszczepionych

U 566 pacjentów w wieku od 28 do 97 lat leczonych w gabinecie kardiologii prewencyjnej, wykonano nowy test PULS w okresie od 2 do 10 tygodni po drugim podaniu szczepionki na Covid-19. Wyniki testu porównano z poprzednim wynikiem PULS wykonanym od 3 do 5 miesięcy przed podaniem szczepionki.

Według otrzymanych wyników:

  • poziom wyjściowy IL-16 wzrósł z 35=/-20 powyżej normy do 82=/- 75 powyżej normy po szczepieniu,
  • sFas wzrósł z 22+/- 15 powyżej normy do 46=/-24 powyżej normy post-vac,
  • HGF wzrósł z 42+/-12 powyżej normy do 86+/-31 powyżej normy post-vac.

Zmiany te zwiększyły punktację PULS z 11% 5-letniego ryzyka ACS do 25% 5-letniego ryzyka ACS. Naukowcy podają, że w chwili obecnej zmiany te utrzymują się przez co najmniej 2,5 miesiąca po podaniu drugiej dawki szczepionki mRNA.

Wątpliwości dotyczące opublikowanych wyników

Pojawiły się istotne zastrzeżenia w stosunku do rzetelności powyższych doniesień. Artykuł jest aktualnie przedmiotem redakcyjnego postępowania prowadzonego po publikacji. Naukowcy zwracają uwagę, że jest to streszczenie doniesienia konferencyjnego, które nie podlega ocenie niezależnych ekspertów przed publikacją.

W artykule zaobserwowano również kilka nieścisłości:

  • brak informacji czy pacjenci chorowali wcześniej na Covid-19,
  • nie wiadomo czy zmiany występowały do 2,5 miesiąca po szczepieniu czy dłużej,
  • brak jednostek dla badanych parametrów.

Źródło: [1] https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712, [2] https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C90410%2Cjest-doniesienie-ze-szczepionki-mrna-moga-nasilac-zapalenia-w-naczyniach