,

Wysoki poziom ochrony po podaniu szczepionki Oxford w odstępie 12 tygodni

Data publikacji:

Ostatnia aktualizacja:

Naukowcy z Uniwersytetu Oxfordzkiego razem z AstraZeneca wyprodukowali szczepionkę wektorową ChAdOx1 Covid-19. Została zatwierdzona do stosowania w Wielkiej Brytanii według schematu podawania dwóch dawek w odstępie czasowym obejmującym od 4 do 12 tygodni.
szczepionka na covid.

Wstęp

Bezpieczeństwo samej szczepionki zostało potwierdzone w niezależnych od siebie 4 badaniach kontrolnych. Opierając się na pierwszych doniesieniach naukowych, zakładano podanie tylko 1 dawki. Dalsze badania wykazały, że dawka przypominająca znacząco zwiększa poziom wytwarzanych przeciwciał przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Ponadto część osób, które przyjęło pierwszą dawkę szczepionki, nie zamierzało przyjąć drugiej. Pozwoliło to na przeanalizowaniu skuteczności pojedynczej dawki szczepionki. 

Wyniki badań

Dalsze badania zostały przeprowadzone na podstawie kombinacji podanych dawek. Część pacjentów otrzymała pierwszą dawkę szczepionki niższą niż standardową i drugą wyższą niż standardową. Badanie końcowe polegało na potwierdzeniu objawowej choroby COVID-19 na podstawie testu wymazowego (kwalifikowani byli pacjenci wykazujący co najmniej jeden z objawów takich jak gorączka > 37.8 stopni Celsjusza, kaszel, duszności, brak węchu lub/i smaku). Włączono również pacjentów z pozytywnym wynikiem testu, którzy przechodzili chorobę bezobjawowo. Wszystkich pacjentów zakwalifikowano do badań po okresie 14 dni po otrzymaniu drugiej dawki. 

W wyniku 4 badań zostało zaszczepionych 24 422 uczestników, a do oceny skuteczności szczepionki zakwalifikowano 17 178 osób. W wyniku badań skuteczność szczepionki oceniono na 66,7%.  8 597 osób otrzymało szczepionkę ChAdOx1, natomiast 8 597 szczepionkę kontrolną. 

W grupie uczestników, którzy otrzymali dwie standardowe dawki szczepionki zaobserwowano 332 przypadki choroby COVID-19, w grupie otrzymującej ChAdOx1 84 osoby co daje 1% oraz 248 osób w grupie kontrolnej (2,9%). 

Wnioski

Okazało się, że u osób, które dostały pierwszą dawkę mniejszą od standardowej i drugą dawkę większą od standardowej, skuteczność szczepionki oceniono na 80,7%. Niestety, u pacjentów z pozytywnym wynikiem, którzy przechodzili chorobę bezobjawowo skuteczność szczepionki po podaniu dwóch standardowych dawek wynosiła tylko 22,2%. 

Istotnym odkryciem naukowców był fakt, że skuteczność szczepionki wzrasta wraz z długością okresu czasu pomiędzy podaniem pierwszej i drugiej dawki. Przy podaniu standardowych dawek w okresie krótszym niż 6 tygodni, skuteczność szczepionki oceniono na 55,1%. Natomiast przy podaniu drugiej dawki po okresie czasu dłuższym niż 12 tygodni od pierwszej skuteczność oceniono na 81,3%. Co więcej, stwierdzono, że po podaniu tylko jednej dawki, lecz większej niż standardowa, po okresie 3 miesięcy skuteczność szczepionki była wyższa niż przy podaniu dwóch standardowych dawkach i wynosiła 76%.

Podsumowując, najnowsze doniesienia naukowców opublikowane przez „The Lancet” ukazują, że podanie pierwszej dawki mniejszej niż standardowa i podanie drugiej, przypominającej większą od standardowej wykazuje lepszą skuteczność, niż podanie 2 dawek standardowych.

Źródła:

  • Rod Tucker 23. 02. 21; Study shows high level of protection with Oxford vaccine given 12-weeks apart; Hospital Pharmacy life
  • Voysey M et al. Single-dose administration and the influence of the timing of the booster dose on immunogenicity and efficacy of ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) vaccine: a pooled analysis of four randomised trials. Lancet 2021

Bibliografia

Powiązane produkty

Omawiane substancje

W tym poradniku nie omawiamy konkretnych substancji.

Omawiane schorzenia

  • COVID-19

    COVID-19 to choroba zakaźna wywołana przez wirusa SARS-CoV-2, która może prowadzić do poważnych powikłań i zgonów. Objawy COVID-19 obejmują gorączkę, kaszel, duszność, bóle mięśniowe i zmęczenie.

Więcej poradników

Wyświetlane poradniki pochodzą z kategorii czytanego artykułu: , .