,

Poznaj najnowsze leki na migotanie przedsionków

Data publikacji:

Ostatnia aktualizacja:

Jakie są najnowsze leki na arytmię?

Arytmia to zaburzenia w funkcjonowaniu serca o różnej postaci. Schorzenie to bywa groźne dla życia i zdrowia, dlatego ważna jest szybka diagnostyka i wdrożenie terapii. Z artykułu poznasz najnowsze leki na arytmię, które stosuje się do leczenia zaburzeń serca.
Jakie są najnowsze leki na arytmię?

Co to jest arytmia?

Najogólniej pisząc, arytmia określa wszelkie odstępstwa od fizjologicznego funkcjonowania serca. Jeśli serce bije za wolno, to mamy do czynienia z bradykardią. Zbyt szybkie bicie serca określa się mianem tachykardii. Oprócz tego pacjenci mogą doświadczać niebezpiecznych zaburzeń rytmu serca określanych mianem niemiarowości. Tutaj najczęściej diagnozuje się migotanie przedsionków. Jak leczyć takie schorzenia? Jakie są najnowsze leki na arytmię w Polsce?

Jak leczyć arytmię?

Przed rozpoczęciem farmakoterapii niezbędne jest wykonanie badań. Pracę serca ocenia się poprzez wykonanie EKG, Holtera EKG i badania Echo serca. Po otrzymanych wynikach lekarz może stwierdzić, z jakim problemem się zmagamy.

Bardzo często pacjentów diagnozuje się z tachykardią. Tachykardia to schorzenie, w którym serce pacjenta bije szybko – powyżej 100 uderzeń na minutę. Najczęściej do terapii włącza się beta-blokery, takie jak metoprolol, karwedilol, bisoprolol lub nebiwolol. Leki te zmniejszają szybkość skurczu mięśnia sercowego [1].

Natomiast w dzisiejszym artykule skupimy się na nowych lekach przeciwarytmicznych.

Jakie są najnowsze leki na migotanie przedsionków?

Spośród najnowszych leków na arytmię bardzo ważne są leki na migotanie przedsionków. Ta jednostka chorobowa diagnozowana jest coraz częściej na świecie i niestety coraz częściej wśród młodych osób. Migotanie przedsionków zwiększa ryzyko udaru pięciokrotnie, niewydolności serca trzykrotnie, a nawet pojawienia się demencji dwukrotnie względem zdrowej osoby [1].

Leki na migotanie przedsionków.
fot. Canva

Terapia flekainidem w Polsce

Flekainid należy do grupy IC leków stosowanych w leczeniu arytmii. Jest lekiem I wyboru w przypadku migotania przedsionków u osób bez zaburzeń anatomiczych serca [1,2].

Dawkowanie flekainidu jest trudne do ustalenia i zależy od stanu pacjenta. Stosuje się dawki od 100 mg do 400 mg na dobę. Lek powinien być wprowadzany do terapii pod kontrolą EKG i z monitorowanie stężenia w osoczu, dlatego często niezbędna jest hospitalizacja pacjenta [3].

Co ciekawe, u niektórych pacjentów istnieje możliwość “doraźnego” leczenia migotania przedsionków. Do tego celu również stosuje się flekainid. Chory nie stosuje leku ciągle, a przyjmuje jedynie większą dawkę, jeśli czuje, że rozpoczął się u niego epizod migotania przedsionków [2,4].

Flekainid w Polsce dostępny jest pod nazwą Flecainide acetate Holsten. Występuje w formie tabletek, które zawierają 50 mg lub 100 mg substancji. Lek jest pełnopłatny. Jego cena waha się w okolicach około 100 zł za 30 tabletek.

Ranolazyna

Nowym lekiem przeciwarytmicznym jest ranolazyna (np. Ranexa, Ranozek). Pierwotnie stosowało się ją jako lek przeciwdławicowy. Dopiero później odkryto właściwości antyarytmiczne. Ranolazyna znajduje zastosowanie u osób z arytmią – szczególnie migotaniem przedsionków. Może być stosowana z amiodaronem oraz dronedaronem [5,6].

Pochodne amiodaronu

Dronedaron – nowość w oparciu o tradycję

Ciekawym lekiem jest dronedaron. To pochodna leku, który bardzo często stosuje się w leczeniu arytmii, tj. amiodaronu (np. Cordarone, Opacorden).

Dronedaron to jeden z najnowszych leków na migotanie przedsionków. Stosuje się go także w innych schorzeniach, np. częstoskurczu komorowym, migotaniu komór lub zespole Wolffa-Parkinsona-White’a [7].

Dronedaron jest lekiem o bezpieczniejszym profilu niż klasyczny amiodaron. Ten nowy lek przeciwarytmiczny stosuje się najczęściej w połączeniu z ranolazyną (np. Ranozek, Ranexa). Dzięki temu można zastosować mniejsze dawki leku, co jeszcze bardziej zwiększa jego bezpieczeństwo, a redukcja epizodów migotania przedsionków spada o ponad 50% względem placebo [1].

Jak jest cena dronaderonu? Niestety to bardzo drogi lek, który jest tylko pełnopłatny. Cena dronaderonu w Polsce wynosi około 500 zł. To zwykle koszt miesięcznej terapii.

Celiwaron i budiodaron

Oprócz dronedaronu w badaniach uczestniczył celiwaron i budiodaron. W przypadku celiwaronu nie potwierdzono jego skuteczności. Badania nad budiodaronem potwierdziły jego bezpieczeństwo i skuteczność, natomiast nie jest on dostępny w terapii i wymaga dalszych badań [8,9].

Wernakalant

Do najnowszych leków na migotanie przedsionków należy grupa ARDA (leki wydłużające repolaryzację przedsionków). Należy do nich wernakalant (Brinavess). Badania porównywały go do amiodaronu i wykazał lepsze od niego działanie. Wernakalant stosuje się u chorych bez strukturalnych zaburzeń serca (lub umiarkowanych z innymi obostrzeniami). Używa się go do farmakologicznej kardiowersji. Lek podawany jest pozajelitowo [10,11].

Nowe leki przeciwarytmiczne w trakcie badań

Na rynkach zagranicznych lub w trakcie badań jest jeszcze wiele nowych leków przeciwarytmicznych. Poniżej omówimy wybrane substancje.

Doksapram i jego nowe zastosowanie

Pierwotnie doksapram stosowało się u pacjentów z poważnymi zaburzeniami oddychania i Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc jako lek stymulujący wzrost objętości oddechowej i częstości oddechów. Nie jest co prawda lek uznawany jako terapia I rzutu, ale aktualnie trwa jego badanie w leczeniu przetrwałego, niezastawkowego migotania przedsionków (DOCTOS-Trial) [12].

Kanakinumab

Istnieje teoria, że u podstawy migotania przedsionków leży rozwój stanu zapalnego, co potwierdza, np. wzrost występowania migotania przedsionków po przebyciu COVID-19. Kanakinumab to przeciwciało monoklonalne, które skuteczność potwierdzono w badaniu klinicznych CONVERT-AF. Badano tam występowanie migotania przedsionków 6 miesięcy po zabiegu kardiowersji. Stwierdzono, że nawrót migotania w próbie z kanakinumabem występował w 36% względem 77% w placebo [12].

Bibliografia

 1. M. Geng, A. Lin, i T. P. Nguyen, „Revisiting Antiarrhythmic Drug Therapy for Atrial Fibrillation: Reviewing Lessons Learned and Redefining Therapeutic Paradigms”, Front. Pharmacol., t. 11, 2020, Dostęp: 10 październik 2023. [Online]. Dostępne na: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2020.581837
 2. A. Saljic, J. Heijman, i D. Dobrev, „Emerging Antiarrhythmic Drugs for Atrial Fibrillation”, Int. J. Mol. Sci., t. 23, nr 8, s. 4096, kwi. 2022, doi: 10.3390/ijms23084096.
 3. Flecainide acetate Holsten – Charakterystyka Produktu Leczniczego.
 4. G. S. King, A. Goyal, Y. Grigorova, i M. F. Hashmi, „Antiarrhythmic Medications”, w StatPearls, Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2023. Dostęp: 10 październik 2023. [Online]. Dostępne na: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482322/
 5. M. Lei, L. Wu, D. A. Terrar, i C. L.-H. Huang, „Modernized Classification of Cardiac Antiarrhythmic Drugs”, Circulation, t. 138, nr 17, s. 1879–1896, paź. 2018, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.035455.
 6. Sossalla S., Kallmeyer B., Wagner S. i wsp.: Altered Na currents in atrial fibrillation: effects of ranolazine on arrhythmias and contractility in human atrial myocardium. J. Am. Coll. Cardiol., 201; 55: 2330–2234.
 7. MULTAQ – Charakterystyka Produktu Leczniczego.
 8. Ezekowitz M.D., Nagarakanti R., Lubinski A. i wsp.: A randomized trial of budiodarone in paroxysmal atrial fibrillation. J. Interv. Card. Electrophysiol., 2012; 34: 1–9.
 9. Burashnikov A., Antzelevitch C.: New developments in atrial antiarrhythmic drug therapy. Nat. Rev. Cardiol., 2010; 7: 139 148.
 10. Camm A.J., Capucci A., Hohnloser S.H. i wsp.: A randomized active‑controlled study comparing the efficacy and safety of vernakalant to amioderone in recent‑onset atrial fibrillation. J. Am. Coll. Cardiol., 2011; 57: 313–321.
 11. Camm A.J., Lip G.Y.H., De Caterina R. i wsp.: 2012 focused update of the ESC guidelines for the management of atrial fibrillation. Eur. Heart J., 2012; 33: 2719–1747.
 12. A. Saljic, J. Heijman, i D. Dobrev, „Recent Advances in Antiarrhythmic Drug Therapy”, Drugs, t. 83, nr 13, s. 1147–1160, wrz. 2023, doi: 10.1007/s40265-023-01923-3.

Powiązane produkty

Omawiane substancje

 • Amiodaron

  Amiodaron jest lekiem stosowanym w leczeniu zaburzeń rytmu serca. Substancja ta może powodować poważne skutki uboczne, takie jak problemy z tarczycą czy płucami.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne
 • Bisoprolol

  Bisoprolol jest lekiem stosowanym w leczeniu chorób serca, takich jak nadciśnienie tętnicze i niewydolność serca. Substancja ta działa poprzez blokowanie receptorów beta-adrenergicznych, co zmniejsza częstość i siłę skurczów serca.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne
 • Budiodaron

  Brak danych
 • Celiwaron

  Brak danych
 • Doksapram

  Brak danych
 • Dronedaron

  Dronedaron jest lekiem stosowanym w leczeniu arytmii serca. Substancja ta działa poprzez hamowanie kanałów potasowych w komórkach serca.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne
 • Flekainid

  Brak danych
 • Kanakinumab

  Kanakinumab to lek przeciwzapalny stosowany w leczeniu chorób autoimmunologicznych. Substancja ta hamuje działanie interleukiny-1, która jest odpowiedzialna za procesy zapalne w organizmie.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne
 • Karwedilol

  Karwedilol to substancja lecznicza stosowana w leczeniu chorób serca i nadciśnienia tętniczego, która działa na receptory beta-adrenergiczne i alfa-adrenergiczne.
  substancje syntetyczne
 • Metoprolol

  Metoprolol jest lekiem stosowanym w leczeniu chorób serca, takich jak nadciśnienie tętnicze i arytmia. Metoprolol należy do grupy beta-blokerów, które zmniejszają częstotliwość i siłę skurczów serca, co pomaga w regulacji ciśnienia krwi i zapobieganiu arytmii.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne
 • Nebiwolol

  Nebiwolol jest lekiem stosowanym w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Substancja ta działa poprzez blokowanie receptorów beta-adrenergicznych w sercu i naczyniach krwionośnych.
  substancje syntetyczne
 • Ranolazyna

  Ranolazyna to lek stosowany w leczeniu chorób serca. Substancja ta działa poprzez zwiększenie przepływu krwi do serca i zmniejszenie bólu w klatce piersiowej.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne
 • Wernakalant

  Wernakalant jest lekiem stosowanym w leczeniu arytmii serca. Substancja ta działa poprzez blokowanie kanałów potasowych w komórkach mięśnia sercowego.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne

Omawiane schorzenia

 • Migotanie i trzepotanie komór

  Migotanie i trzepotanie komór to zaburzenia rytmu serca, które mogą prowadzić do poważnych powikłań, takich jak zawał serca czy udar mózgu. Wymagają one szybkiej diagnozy i leczenia, aby minimalizować ryzyko powikłań.
 • Migotanie i trzepotanie przedsionków

  Migotanie i trzepotanie przedsionków to zaburzenia rytmu serca, które mogą prowadzić do poważnych powikłań, takich jak udar mózgu czy niewydolność serca. Wymagają one odpowiedniego leczenia farmakologicznego lub interwencji chirurgicznej.
 • Tachykardia

  Tachykardia to stan, w którym serce bije szybciej niż normalnie. Może być objawem różnych schorzeń lub stanów emocjonalnych.

Więcej poradników

Wyświetlane poradniki pochodzą z kategorii czytanego artykułu: , .