👋 Witaj, uruchomiliśmy nową wersję strony z ogromną ilością zmian. Część treści może chwilowo działać inaczej niż powinna. Przepraszamy!
leki-orange

Jaki jest związek między stanem tarczycy i krążenia mózgowego?

Zaburzenia czynności tarczycy są coraz popularniejsze w naszej populacji. Na każdym rogu słychać, że sąsiadka, kuzyn czy mama ma problemy z tarczycą. Według badań problemy z tarczycą mogą się przekładać również na problemy z krążeniem mózgowym. To z kolei może zwiększać ryzyko wystąpienia udaru lub demencji.

Badania naukowe potwierdziły związek pomiędzy dysfunkcją tarczycy a problemami z krążeniem mózgowym. Jednak mechanizm tej zależności nie został do końca poznany.

Stan tarczycy i krążenia mózgowego-badane parametry

Nasuwa się myśl, że skoro zmiany stanu tarczycy mogą mieć udział w patogenezie udaru mózgu czy demencji to choroby te mogą być modyfikowane właśnie przez zmianę stanu tarczycy.

Dlatego holenderscy naukowcy zbadali związek między TSH, wolną tyroksyną (FT4) i przeciwciałami peroksydazy tarczycowej (TPO) a różnymi wskaźnikami krążenia mózgowego. Jako wskaźniki krążenia mózgowego wybrano perfuzje mózgu oraz zmiany średnicy naczyń siatkówki. Naukowcy zbadali również wpływ hormonów tarczycy na mózgowo-naczyniową reaktywność na CO2.

W badaniu wzięły udział 5142 osoby. Średnia wieku uczestników wynosiła 63,8 lat. Ponad 50% badanych stanowiły kobiety. Były to osoby, zamieszkujące jedną z dzielnic Rotterdamu.

Czytaj więcej: Choroby tarczycy — rozpoznanie i badania diagnostyczne

Wynik badania rotterdamskiego

W badaniu tym wykazano, że zarówno niższe, jak i wyższe poziomy FT4 były związane z niższą globalną perfuzją mózgu u osób w średnim i starszym wieku w populacji ogólnej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że osoby włączone do tych analiz reprezentowały pełen zakres funkcji tarczycy. Ponadto, wyższe poziomy TSH i TPO wiązały się z węższymi średnicami naczyń tętniczych siatkówki.

Na podstawie badania nie stwierdzono istotnego statystycznie związku pomiędzy poziomem TSH oraz TPO a perfuzją mózgu. Nie znaleziono również związku pomiędzy stanem tarczycy a mózgowo-naczyniową reaktywnością na CO2.

Autorzy badania twierdzą, że ich odkrycie związku pomiędzy FT4 a globalną perfuzją mózgu w kształcie odwróconej litery U jest nowatorskie. Uważają również, że ich badanie ma przewagę nad dotychczasowymi badaniami z dwóch powodów:

-badali pełen zakres funkcji tarczycy,

-oceniali globalną perfuzję mózgu, a nie regionalną.

W jaki sposób przewlekła ekspozycja na podwyższony poziom FT4 może być szkodliwa dla krążenia mózgowego? Autorzy  podają kilka powodów. Wyższe FT4 może prowadzić do tachykardii, migotania przedsionków, nadciśnienia tętniczego, miażdżycy oraz zwiększonej krzepliwości.

Prospektywne badania kohortowe oraz próby kliniczne są potrzebne, aby ocenić, czy funkcja tarczycy ma związek przyczynowy z perfuzją mózgu i czy interwencje dotyczące funkcji tarczycy mogą zmniejszyć częstość występowania udaru, czy demencji.

Konieczne jest także zweryfikowanie czy aby na pewno zmiany stanu tarczycy wpływają na krążenie mózgowe, a nie na odwrót.

Źródło: Fani L, Dueñas OR, Bos D, Vernooij MW, Klaver CCW, Ikram MK, Peeters R, Ikram MA, Chaker L. Thyroid status and brain circulation: The Rotterdam Study. J Clin Endocrinol Metab. 2021, 11:dgab774.

Omawiane produkty
Brak przypisanych produktów.
Podsumowanie
KategoriaUkład sercowo-naczyniowy
AutorRedakcja leki.pl
Ostatnia aktualizacja2 miesiące temu
Data publikacji14.10.2021