leki-orange

FDA zatwierdza kolejny lek immunosupresyjny

Wsparcie leczenia powikłań tocznia rumieniowatego?

22 stycznia 2021 roku FDA zatwierdziła nowy lek immunosupresyjny – woklosporynę, wprowadzoną przez amerykańską firmę farmaceutyczną Aurinia Pharmaceuticals jako preparat o nazwie Lupkynis. Wskazaniem do zastosowania woklosporyny jest aktywna postać nefropatii toczniowej (LN) u osób dorosłych. Lek stosowany jest w połączeniu z podstawowym schematem leczenia immunosupresyjnego – mykofelanem mofetylu i niskimi dawkami sterydów. Nefropatia toczniowa jest jednym z najpoważniejszych i najczęściej występujących powikłań tocznia rumieniowatego układowego. Powoduje nieodwracalne uszkodzenie nerek i znacznie zwiększa ryzyko niewydolności nerek,  incydentów sercowo-naczyniowych i zgonu. 

II i III faza badania klinicznego

W fazie III badania AURORA i fazie II badania AURA-LV wzięło udział 533 pacjentów z nefropatią toczniową. Losowo przydzielonych do dwóch grup – w pierwszej z nich pacjenci otrzymywali woklosporynę w dawce 23,7 mg w połączeniu z mykofelanem mofetylu w dobowej dawce 2 g, natomiast w drugiej – sam mykofelan mofetylu i placebo. Przez pierwsze dwa dni prowadzono leczenie dożylnym metyloprednizolonem o łącznej dawce 1 g. Następnie wszyscy pacjenci otrzymywali stopniowo zmniejszaną dawkę doustnych kortykosteroidów – początkowa dawka doustnego prednizonu wynosiła 20 mg/dobę dla pacjentów o masie ciała <45 kg i 25 mg/dobę dla pacjentów o masie ciała ≥45 kg. Dawkę doustnego kortykosteroidu zmniejszano tak, aby osiągnąć docelową dawkę 2,5 mg/dobę do 16 tygodnia. Do badań włączono pacjentów z LN klasy III, IV (samodzielnie lub w skojarzeniu z klasą V) lub V. Wyjściowy eGFR pacjentów musiał wynosić powyżej 45 ml/min/1,73 m2. W badaniu III fazy woklosporyna w skojarzeniu z mykofenalem mofetylu wykazała ponad dwukrotnie wyższą skuteczność w osiąganiu całkowitej odpowiedzi nerek niż terapia standardowa, a spadek wskaźnika białko/kreatynina w moczu (uPCR) był dwukrotnie szybszy niż u pacjentów otrzymujących tylko typowy schemat leczenia. Leczeni Lupkynisem wykazywali lepsze wskaźniki odpowiedzi we wszystkich parametrach we wszystkich badanych immunologicznie aktywnych klasach nefropatii toczniowej.

Wnioski

 „Od lat leczenie pacjentów z nefropatią toczniową było wyzwaniem. Mieliśmy bardzo ograniczoną liczbę opcji terapeutycznych, które były jedynie umiarkowanie skuteczne, ale wysoce toksyczne. Zatwierdzenie Lupkynisa przez FDA pozwala nam leczyć pacjentów w sposób bezpieczny i skuteczny dzięki szybkodziałającej terapii, która wymaga znacznie mniej sterydów” – powiedział Brad H. Rovin, profesor medycyny, dyrektor Oddziału Nefrologii Ohio State University Wexler Medical Center i jeden z prowadzących badanie kliniczne.

Źródło:

FDA Approves Lupkynis – Drugs.com  – 22.01.2021

Omawiane produkty
Brak przypisanych produktów.
Podsumowanie
KategoriaLeki przeciwnowotworowe i immunomodulujące
AutorRedakcja leki.pl
Ostatnia aktualizacja8 miesięcy temu
Data publikacji08.02.2021