Przegląd systematyczny

Zespół badaczy z Uniwersytetu McMaster i Instytutu Badawczego St. Joe’s Hamilton opublikował na łamach Journal of the American Medical Association (JAMA) swoje ustalenia dotyczące efektywności i bezpieczeństwa stosowania terapii trójskładnikowej w leczeniu astmy. Badania dokonane były na podstawie przeglądu systematycznego i metaanalizy. W badaniu przeanalizowano dane z 20 randomizowanych, kontrolowanych badań. Wzięło w nich udział łącznie prawie 12 tysięcy pacjentów.

W skład inhalatorów dwulekowych stosowanych w leczeniu astmy wchodzi zazwyczaj wziewny kortykosteroid (GKSw). Jest stosowany w celu zmniejszenia stanu zapalnego. Ponadto, długo działający agonista receptora beta-adrenergicznego (LABA), który działa rozszerzająco na oskrzela. Dowody o dużej pewności wykazały, że włączenie trzeciego leku do terapii skojarzonej zmniejszyło ciężkie zaostrzenia astmy. Trzecią składową był długo działającego antagonisty muskarynowego (LAMA). Nieznacznie poprawiło kontrolę astmy bez nasilenia działań niepożądanych. Wcześniej rezultaty dodania LAMA do terapii GKSw-LABA w leczeniu astmy były niejasne. Opierały się na badaniach obejmujących jedynie 1300 pacjentów. Prowadziło to do słabych zaleceń w wytycznych dotyczących leczenia tej choroby.

Czytaj również: Astma oskrzelowa — objawy i leczenie

REKLAMA
REKLAMA

Terapia trójlekowa – nowe wytyczne leczenia astmy?

Nasze odkrycia dostarczają jasnych, wysokiej jakości dowodów na korzyści i szkody terapii trójlekowej, które będą przydatne w opiece nad chorymi na astmę. Powinny skłonić do rewizji aktualnych wytycznych dotyczących astmy” – powiedział dr Derek Chu, główny autor badania.

Jeśli uda nam się osiągnąć optymalną kontrolę astmy u pacjentów i zmniejszyć częstość zaostrzeń astmy, dzięki terapii uzupełniającej LAMA, pacjenci mogą być w stanie uniknąć innych metod leczenia, które niosą ze sobą większe ryzyko działań niepożądanych. Doustne kortykosteroidy lub terapie, które są znacznie droższe, na przykład leki biologiczne” – zauważa Lisa Kim, współautorka badania.

Czytaj również: Astma aspirynowa a leki przeciwbólowe

Wziewne LAMA są obecnie dostępne w oddzielnych inhalatorach lub jako składnik inhalatorów trójskładnikowych.  Zawierają również wziewne glikokortykosteroidy i LABA. Jak wynika z badania, oba podejścia do podania trzeciego leku działają podobnie.

Źródło: 

https://medicalxpress.com/news/2021-05-triple-drug-therapy-safely-asthma-flares.html