Dostępne postaci leku

Cyklofosfamid jest dostępny w postaci drażetek oraz proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Działanie

Cyklofosfamid działa poprzez trzy różne mechanizmy:
1) przyłączanie grup alkilowych do zasad DNA, co powoduje fragmentację DNA przez enzymy naprawcze w ich próbach zastąpienia alkilowanych zasad, uniemożliwiając syntezę DNA i transkrypcję RNA z uszkodzonego DNA,
2) uszkodzenie DNA poprzez tworzenie wiązań krzyżowych, co uniemożliwia rozdzielenie DNA w celu syntezy lub transkrypcji,
3) indukowanie błędnych par nukleotydów prowadzących do mutacji.

W ten sposób cyklofosfamid wykazuje działanie przeciwnowotworowe.

Wskazania

Cyklofosfamid jest wskazany do stosowania w leczeniu:
-przewlekłej białaczki limfocytowej,
-ostrej białaczki limfocytowej,
-ziarnicy złośliwej (choroba Hodgkina),
-chłoniaka nieziarniczego,
-szpiczaka mnogiego
-raka jajnika z przerzutami,
-raka piersi,
-mięsaka Ewinga,
-drobnokomórkowego raka płuc,
-zaawansowanego lub tworzącego przerzuty nerwiaka niedojrzałego (neuroblastoma),
-nefropatii toczniowej i ziarniniaka Wegenera.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniami do stosowania cyklofosfamidu są:
-nadwrażliwość na substancję czynną,
-ostre zakażenia,
-zahamowanie czynności szpiku przed rozpoczęciem leczenia,
-zakażenie dróg moczowych,
-obturacja odpływu moczu,
-karmienie piersią.

Działania niepożądane

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta pojawi się:
-nowy pogarszający się kaszel, duszność, trudności z oddychaniem w pozycji leżącej;
-uczucie lekkiego zawrotu głowy, jakbyś miał zemdleć;
-różowy lub czerwony mocz, ból lub pieczenie przy oddawaniu moczu;
-krwawe lub smoliste stolce, kaszel krwią lub wymioty przypominające fusy z kawy;
-wszelkie rany, które nie chcą się goić;
-problemy z sercem — obrzęki, szybki przyrost masy ciała, przyspieszone bicie serca lub trzepotanie w klatce piersiowej;
-problemy z wątrobą — utrata apetytu, ból brzucha (w prawej górnej części), wzdęcia, ciemny mocz, żółtaczka (zażółcenie skóry lub oczu);
-niski poziom sodu — ból głowy, dezorientacja, niewyraźna mowa, poważne osłabienie, wymioty, utrata koordynacji, uczucie niestabilności;
-niska liczba krwinek — gorączka, dreszcze, zmęczenie, pęcherze lub owrzodzenia w jamie ustnej, owrzodzenia skóry, łatwe powstawanie siniaków, nietypowe krwawienia, bladość skóry, zimne dłonie i stopy, uczucie zawrotu głowy lub brak tchu.

Częste działania niepożądane mogą obejmować:
-gorączkę, niską liczbę krwinek;
-owrzodzenia jamy ustnej;
-mdłości, wymioty, biegunkę;
-wypadanie włosów;
-brak miesiączki.

Przedawkowanie

Do objawów przedawkowania cyklofosfamidu należą zahamowanie czynności szpiku kostnego, urotoksyczność, kardiotoksyczność oraz zapalenie błony śluzowej jamy ustnej.

Środki ostrożności

Nie powinieneś stosować cyklofosfamidu, jeśli jesteś na niego uczulony lub jeśli masz niedrożność pęcherza moczowego.

Poinformuj lekarza, jeśli kiedykolwiek miałeś:
-słaby układ odpornościowy (spowodowany chorobą lub stosowaniem niektórych leków);
-czynne lub przewlekłe zakażenie (w tym zakażenie pęcherza moczowego);
-problemy z pęcherzem moczowym;
-chorobę nerek (lub jeśli jesteś dializowany);
-choroby płuc;
-chorobę serca;
-chorobę wątroby;
-jeśli pacjent jest poddawany innym metodom leczenia raka lub napromienianiu.

Stosowanie cyklofosfamidu może zwiększyć ryzyko rozwoju innych rodzajów nowotworów, takich jak rak pęcherza moczowego, rak tarczycy lub białaczka. Porozmawiaj z lekarzem o swoim szczególnym ryzyku.

Cyklofosfamid może zaszkodzić nienarodzonemu dziecku, jeśli matka lub ojciec stosują cyklofosfamid.

Jeśli jesteś kobietą, nie należy stosować cyklofosfamidu, jeśli jesteś w ciąży. Nie powinnaś karmić piersią podczas stosowania tego leku.

Jeśli jesteś mężczyzną, stosuj skuteczną kontrolę urodzeń, jeśli Twoja partnerka seksualna jest w stanie zajść w ciążę. Należy zachować kontrolę urodzeń przez co najmniej 4 miesiące po ostatniej dawce.