Dostępne postaci leku

Bromazepam występuje w postaci kapsułek doustnych oraz tabletek doustnych.

Działanie

Bromazepam wiąże się z  tzw. receptorem benzodiazepinowym, który jest częścią receptora GABA-A, powodując zmianę konformacji i nasilając jego działanie hamujące. Dzięki temu działa przeciwlękowo, nasennie, uspokajająco i przeciwdrgawkowo.

Wskazania

Wskazaniami do stosowania bromazepamu są:
-zaburzenie lękowe uogólnione,
-stany lękowe związane z przewlekłymi chorobami ośrodkowego układu nerwowego,
-zaburzenie stresowe pourazowe z objawami lęku,
-zaburzenia adaptacyjne.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania do stosowania bromazepamu obejmują:
-nadwrażliwość na substancję czynną lub inne benzodiazepiny,
-ciężką niewydolność oddechową,
-ciężką niewydolność wątroby,
-miastenię,
-zespół bezdechu sennego.

Działania niepożądane

Jednym z działań niepożądanych bromazepamu jest następczą niepamięć (niemożność uczenia się i zapamiętywania nowych informacji), ponadto mogą wystąpić: upadki, złamania (szczególnie u osób starszych), wysypki, świąd, reakcje paradoksalne (niepokój ruchowy), zachowania agresywne, senność, ból głowy, podwójne widzenie, depresja oddechowa.

Przedawkowanie

Objawami przedawkowania bromazepamu są senność, zaburzenia koordynacji, zaburzenia mowy, a także oczopląs. W przypadku znacznego przedawkowania może pojawić się bezdech, niedociśnienie tętnicze, depresja oddechowa i śpiączka.

Środki ostrożności

Ważne jest, aby  terapia z wykorzystaniem bromazepamu, ale też innych pochodnych benzodiazepiny, była możliwie jak najkrótsza i w jak najmniejszej dawce, w związku z występowaniem zjawiska tolerancji, odczuwalnego jako zmniejszenie skuteczności działania leku. Maksymalny czas terapii bromazepamem wynosi 8-12 tygodni. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do psychicznego i fizycznego uzależnienia.