aleric

Aleric deslo USP

floradix

Floradix Żelazo i witaminy

nisita

Nisita

Biotilac Biotic

hascovir

Hascovir Control Max

kerabione

Kerabione

raphaholin C

Raphacholin C

ecomer

Ecomer Odporność + witamina E

chitosan

Olimp Chitosan+chrom

,

Poznaj nowe leki na ChAD

SPIS TREŚCI

Jakie są najnowsze metody leczenia ChAD?

Co to jest ChAD? Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD), określana także mianem zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, jest chorobą, która charakteryzuje się występowaniem epizodów depresji, manii, hipomanii lub epizodów mieszanych (maniakalnych i depresyjnych). Zazwyczaj między tymi epizodami występują okresy tak zwanej remisji, czyli całkowitego braku objawów albo występowania objawów, które posiadają niewielki stopień nasilenia. Choroba ta najczęściej rozpoczyna się […]

Co to jest ChAD?

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD), określana także mianem zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, jest chorobą, która charakteryzuje się występowaniem epizodów depresji, manii, hipomanii lub epizodów mieszanych (maniakalnych i depresyjnych). Zazwyczaj między tymi epizodami występują okresy tak zwanej remisji, czyli całkowitego braku objawów albo występowania objawów, które posiadają niewielki stopień nasilenia.

Choroba ta najczęściej rozpoczyna się w młodym wieku (przed 35 rokiem życia) i jest drugą co do częstości występowania, przyczyną niezdolności do pracy z powodów psychiatrycznych. Na przebieg i rokowanie choroby afektywnej dwubiegunowej kluczowy wpływ ma odpowiednio wczesne rozpoznanie (ze względu na trudności diagnostyczne choroby, szacuje się, że około 1/3 pacjentów jest błędnie diagnozowana) i szybko wdrożone leczenie, które stosowane będzie w sposób systematyczny. Zatem skuteczna, efektywna i bezpieczna terapia możliwa jest jedynie, kiedy przez cały czas leczenia utrzymana jest ścisła współpraca pacjenta  z lekarzem prowadzącym [1].

Nowe leki na ChAD (fot. Canva).

Jak wygląda  klasyczne leczenie ChAD?

Stosowane leczenie zależne jest od fazy choroby oraz od stanu, w jakim znajduje się pacjent [2]:

 • sole litu (węglan litu) – stosowany w epizodach maniakalnych, ale również w celu ich zapobiegania. Lek ten normalizuje i stabilizuje nastrój,
 • walproiniany – wykazują lepsze działanie w przypadku profilaktyki epizodów manii niż depresji,
 • karbamazepina – charakteryzuje się działaniem przeciwdrgawkowym oraz stabilizującym nastrój. Podobnie jak walproiniany, powinna być stosowana, w profilaktyce przy współistniejącej atypowości, na przykład w stanach mieszanych albo w sytuacji uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
 • atypowe leki neuroleptyczne (leki przeciwpsychotyczne II generacji): klozapina, olanzapina, kwetiapina, lamotrygina, arypiprazol.
 • chlorpromazyna – znajduje zastosowanie w leczeniu epizodów manii różnego rodzaju.

Jakie są nowe leki na ChAD?

Farmakoterapia choroby afektywnej dwubiegunowej to bardzo skomplikowany proces. Dlatego też ciągle prowadzone są badania nad nowymi lekami, które dawałyby pozytywne efekty zarówno w profilaktyce, jak i w leczeniu poszczególnych epizodów choroby [3,4]:

 • kariprazyna (Reagila) – jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym, stosowanym  w leczeniu epizodów maniakalnych lub mieszanych. Działania niepożądane, które pojawiają się najczęściej w trakcie stosowania tego leku to: niezamierzone drżenie, niewyraźna mowa, mimowolne ruchy mięśni, uczucie ciągłego przymusu poruszania się (akatyzja).
 • lumateperon (Caplyta) – atypowy lek przeciwpsychotyczny. Został zatwierdzony  w 2021r. przez FDA (Agencja Żywności i Leków) do leczenia schizofrenii oraz depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej u dorosłych. Stosowany  w monoterapii lub jako terapia wspomagająca.
 • memantyna – w badaniach przedklinicznych lek ten wykazał działanie przeciwmaniakalne. W połączeniu z lekiem normotymicznym (stabilizującym nastrój) może wykazywać działanie przeciwdepresyjne i prokognitywne.
 • asenapina (Sycrest) – należy do atypowych leków przeciwpsychotycznych. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że lek zmniejsza nasilenie objawów manii oraz objawów mieszanych.
 • olanzapina + samidorfan (Lybalvi) – nowy atypowy lek przeciwpsychotyczny, stosowany raz dziennie. Zatwierdzony w 2021r. przez FDA do leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej u dorosłych. Samidorfan zapewnia skuteczność olanzapiny przy jednoczesnym zmniejszeniu przyrostu masy ciała, który powodowany jest właśnie przez olanzapinę.

Bibliografia

 1. Jaworka-Andryszewska P.: Trauma wczesnodziecięca w chorobie afektywnej dwubiegunowej. Neuropsychiatria i neuropsychologia. 2016: 11: 39-46.
 2. Święcicki B.S.: Pozycja wybranych atypowych leków przeciwpsychotycznych w terapii choroby afektywnej dwubiegunowej – obecny stan wiedzy. Psychiatra i Psychologia Kliniczna. 2017, 17(1), 47-55.
 3. Intra-Cellular Therapies Announces US FDA Approval of Caplyta (lumateperone) for the Treatment of Bipolar Depression in Adults. Intra-Cellular Therapies; December 20, 2021. Accessed December 20, 2021.
 4. Monahan C, McCoy L, Powell J, Gums J.G.: Olanzapine/Samidorphan: New Drug Approved for Treating Bipolar I Disorders and Schizophrenia. Annals of Pharmacotherapy. 2022: 56(9); 1049-1057.

Omawiane substancje

 • Arypiprazol

  Arypiprazol jest lekiem stosowanym w leczeniu schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej. Substancja ta działa na receptory dopaminowe i serotoninowe w mózgu.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne
 • Asenapina

  Asenapina jest lekiem stosowanym w leczeniu schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej. Substancja ta działa na receptory dopaminowe i serotoninowe w mózgu.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne
 • Chlorpromazyna

  1. Chlorpromazyna to lek przeciwpsychotyczny stosowany w leczeniu schizofrenii i innych zaburzeń psychicznych. 2. Substancja ta działa na układ nerwowy, zmniejszając pobudzenie i łagodząc objawy takie jak halucynacje czy urojenia.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne
 • Karbamazepina

  Karbamazepina jest lekiem stosowanym w leczeniu padaczki i chorób afektywnych. Substancja ta działa na układ nerwowy, zmniejszając ilość impulsów nerwowych.
  substancje syntetyczne
 • Kariprazyna

  Kariprazyna to lek przeciwpsychotyczny stosowany w leczeniu schizofrenii i chorób afektywnych dwubiegunowych. Substancja ta działa głównie poprzez blokowanie receptorów dopaminowych i serotoninowych w mózgu.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne
 • Klozapina

  Klozapina jest lekiem stosowanym w leczeniu schizofrenii. Substancja ta działa na receptory dopaminowe i serotoninowe w mózgu.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne
 • Kwas walproinowy

  Kwas walproinowy jest stosowany w leczeniu padaczki i choroby afektywnej dwubiegunowej. Jest to substancja o działaniu przeciwpadaczkowym i stabilizującym nastrój.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne
 • Kwetiapina

  Kwetiapina jest lekiem stosowanym w leczeniu schizofrenii i chorób afektywnych dwubiegunowych. Substancja ta działa na receptory dopaminowe i serotoninowe, wpływając na poprawę nastroju i zmniejszenie objawów psychotycznych.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne
 • Lamotrygina

  Lamotrygina jest lekiem stosowanym w leczeniu padaczki oraz chorób afektywnych dwubiegunowych. Substancja ta działa poprzez hamowanie uwalniania neuroprzekaźników, co przyczynia się do zmniejszenia ilości napadów padaczkowych oraz stabilizacji nastroju u pacjentów z chorobami afektywnymi dwubiegunowymi.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne
 • Memantyna

  Memantyna jest lekiem stosowanym w leczeniu choroby Alzheimera. Substancja ta działa poprzez blokowanie receptorów NMDA w mózgu.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne
 • Olanzapina

  Olanzapina jest lekiem stosowanym w leczeniu schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej. Substancja ta działa na receptory dopaminowe i serotoninowe w mózgu.
  Substancje Syntetyczne i Biologiczne

Omawiane schorzenia

 • Zaburzenia afektywne dwubiegunowe

  Zaburzenia afektywne dwubiegunowe to choroba psychiczna charakteryzująca się okresami manii i depresji. Objawy mogą być różnorodne i wpływać na funkcjonowanie codzienne.

Więcej poradników

Wyświetlane poradniki pochodzą z kategorii czytanego artykułu: , .