Czym jest choroba Kawasaki?

Jest to choroba atakująca średnie i małe naczynia krwionośne. W większości przypadków choroba ustępuje samoistnie. Dotyka dzieci w wieku do 5 roku życia. Na naszym kontynencie nie jest aż tak powszechna jak w Azji. W przebiegu choroby dochodzi do zapalenia naczyń krwionośnych, które może prowadzić do trwałych niebezpiecznych dla zdrowia powikłań.

Jakie są przyczyny choroby Kawasaki?

Co dokładnie wywołuje chorobę Kawasaki, do tej pory nie jest do końca jasne. Jest to choroba stosunkowo nowa, ponieważ pierwsze przypadki zidentyfikowano w okolicy 1961 roku. Od tego czasu wg badań za rozwój choroby odpowiedzialne są czynniki genetyczne oraz występujące we wczesnym dzieciństwie infekcje. O mutacje genetyczne podejrzewa się receptory dla Immunoglobulin G. Przez zmiany w strukturze receptorów, organizm jest bardziej podatny na rozwój zapalenia naczyń krwionośnych.

Jak diagnozować chorobę Kawasaki?

Diagnoza powstaje na bazie dokładnego wywiadu lekarskiego. Specjalista po występujących objawach stwierdza występowanie choroby. Niestety nie ma testu, który pozwoliłby stwierdzić jednoznacznie chorobę Kawasaki.

REKLAMA
REKLAMA

Jak objawia się choroba Kawasaki?

Choroba Kawasaki jest ciężka do wykrycia z powodu różnego przebiegu u dzieci. Najczęściej występującym charakterystycznym objawem jest czerwony, obrzmiały język, przypominający truskawkę.

Oprócz tego w przebiegu choroby mogą pojawić się:

  • gorączka trwająca co najmniej 5 dni
  • zapalenie spojówek
  • wysypka na skórze
  • powiększenie węzłów chłonnych
  • oprócz “truskawkowego” języka zaczerwienienia mogą być rozsiane po całej śluzówce jamy ustnej
  • zapalenie stawów
  • przyspieszenie akcji serca

W przypadku braku leczenia lub zbyt późnej diagnozy może dojść do powikłań choroby. Najczęstsze dotykają nadmiernego rozrostu tętnic.

Jak leczyć chorobę Kawasaki?

Leczenie choroby Kawasaki opiera się o dożylne podawanie immunoglobulin. Są to naturalnie występujące w organizmie cząsteczki o działaniu przeciwzapalnym i modulującym układ immunologiczny w naszym organizmie. Dodatkowo kwas salicylowy i metyloprednizolon. To połączenie leków wzmacnia działanie przeciwzapalne. Jeśli nastąpi szybka diagnoza choroby i leki zostaną włączone, zanim zapalenie obejmie duże naczynia, stosowanie powyższej terapii jest w zupełności wystarczające. Choroba najczęściej ustępuje sama po jakimś czasie. W przypadku wystąpienia powikłań konieczne będzie leczenie specjalistyczne. Powikłania dotyczą przerostu tętnic, w związku z tym zazwyczaj leczenie kardiologiczne trwa długo, a czasem nawet kończy się zabiegiem chirurgicznym.

Jak zapobiegać?

Na dzisiejszym etapie wiedzy, nie ma metod skutecznie chroniących dzieci przed wystąpieniem choroby Kawasaki. W Polsce występuje rzadko. Ze względów na możliwe genetyczne podłoże choroby możliwe, że bardzo długo nie będzie wiadomo jakie środki prewencyjne zastosować w celu zapobiegania występowania schorzenia.