leki-orange

Budezonid w terapii COVID-19

Badania in vitro wykazały, że wziewne glikokortykosteroidy zmniejszają replikację wirusa SARS-CoV-2 w komórkach nabłonka dróg oddechowych.

COVID-19 to pandemia z wciąż rosnącą zachorowalnością i śmiertelnością na całym świecie. Początek choroby jest prawie zawsze łagodny, co daje potencjalną możliwość interwencji przed wystąpieniem ciężkiego przebiegu. Analiza badania STOIC (Steroids in COVID-19) przedstawia ocenę skuteczności wziewnego budezonidu u osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 we wczesnej fazie choroby.

Metodyka

Badanie STOIC to randomizowane, otwarte badanie kliniczne 2 fazy prowadzone w społeczności Oxfordshire w Wielkiej Brytanii przez zespół naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego. W doświadczeniu brali udział dorośli powyżej 18 roku życia, u których wystąpiły objawy sugerujące COVID-19 w ciągu 7 dni. Podstawową cechą wykluczającą z badania była stwierdzona alergia lub przeciwwskazania do przyjmowania interwencyjnego produktu leczniczego oraz stosowanie w ciągu 7 ostatnich dni glikokortykosteroidów wziewnych bądź ogólnoustrojowych.

Badanie miało na celu ocenę wpływu wziewnego budezonidu na prawdopodobieństwo pilnej interwencji lekarskiej, hospitalizacji, wyzdrowienie kliniczne, temperaturę ciała i natlenienie. Oceniono także wpływ leku na obciążenie wirusem SARS-CoV-2.

Eksperyment prowadzono od lipca do grudnia 2020 roku. Analizą objęto 139 uczestników, z czego 69 pacjentów otrzymywało podstawową opieką, a 70 przyjmowało budezonid przy użyciu inhalatora suchego proszku (Pulmicort Turbuhaler, AstraZeneca).

Wnioski

Wyniki badania potwierdziły hipotezę naukowców – wykazano, że budezonid podawany drogą wziewną przez krótki czas może być skutecznym sposobem leczenia wczesnej choroby COVID-19 u dorosłych. Do badań wybrano budezonid ze względu na nieoczekiwaną obserwację małej ilości pacjentów z astmą i POChP hospitalizowanych z powodu COVID-19. Powszechną terapią tych chorób płuc są glikokortykosteroidy wziewne. Dodatkowo dowody na użyteczność tej grupy leków w zmniejszaniu wirusowych zaostrzeń astmy są potwierdzone i znane od dziesięcioleci. Ponadto omawiany preparat jest prostym, bezpiecznym, dobrze zbadanym, niedrogim i szeroko dostępnym lekiem.

Dowodem na to, że budezonid modyfikuje proces chorobowy jest zaobserwowanie szybszego ustępowania objawów u pacjentów leczonych budezonidem oraz pozytywny wpływ na temperaturę i natlenienie.

Badanie STOIC sugeruje, że interwencja z wziewnymi glikokortykosteroidami może wpływać na częstość utrzymujących się długotrwałych objawów COVID-19 i powinno to być dalej badane ze względu na znaczące długoterminowe skutki zdrowotne i ekonomiczne długotrwałej choroby COVID-19.

 

Źródło: Sanjay Ramakrishnan et al., Inhaled budesonide in the treatment of early COVID-19 illness: a randomised controlled trial. February 8, 2021.https://doi.org/10.1101/2021.02.04.21251134

Omawiane produkty
Brak przypisanych produktów.
Podsumowanie
KategoriaCovid-19
TematyCOVID-19,
Glikokortykosteroidy
AutorRedakcja leki.pl
Ostatnia aktualizacja10 miesięcy temu
Data publikacji01.03.2021