Co to jest angiopatia obwodowa?

Angiopatia obwodowa jest zaburzeniem krążenia krwi, które powoduje, że naczynia krwionośne poza sercem i mózgiem zwężają się, blokują lub kurczą. Może to wystąpić w tętnicach lub żyłach.

Przyczyny

Jakie są przyczyny angiopatii obwodowej?

Angiopatia, czyli nieprawidłowości w naczyniach krwionośnych, rozwijają się wskutek toczących się w organizmie chorób. Najczęściej zmiany w obrębie naczyń są konsekwencją nadciśnienia tętniczego (angiopatia nadciśnieniowa), mogą być także skutkiem choroby metabolicznej – cukrzycy (angiopatia cukrzycowa) lub towarzyszyć chorobie degeneracyjnej ośrodkowego układu nerwowego (angiopatia amyloidowa).

Objawy

Jakie są objawy angiopatii obwodowej?

Angiopatia obwodowa zwykle powoduje ból i zmęczenie, często w nogach, zwłaszcza podczas wysiłku fizycznego. Ból zwykle ustępuje po odpoczynku.

Diagnoza

Jak diagnozuje się angiopatię obwodową?

Rozpoznanie angiopatii kończyn odbywa się na różne sposoby. Najpierw ocenia się ogólny stan pacjenta, następnie przeprowadza się badania, które w przyszłości pozwolą określić stopień uszkodzenia układu naczyniowego kończyn i zarysować główne metody leczenia.

Na pierwszym etapie przeprowadzane są następujące badania:
– biochemia krwi (cukier we krwi, ilość mocznika i kreatyniny, wskaźnik protrombiny, fibrynogen, płytki krwi);
– elektrokardiogram (w spoczynku i pod obciążeniem);
– RTG chorej kończyny w co najmniej dwóch występach;
jeśli występują ropne wydzieliny, są one wysyłane do bakteriozy (określają przynależność i czułość mikroflory);
– określenie ciśnienia w tętnicach obwodowych.

Do określenia stopnia uszkodzenia naczyń stosuje się następujące metody:
– pomiar ciśnienia tętniczego na kostce (do badania hemodynamiki);
– analizę spektralną sygnałów przepływu krwi dopplerowskiej wzdłuż kończyny;
– angiografię z wprowadzeniem środka kontrastowego w dystalnej części kończyn.

Leczenie

Jak leczy się angiopatię obwodową?

Leczenie angiopatii jest ściśle uzależnione od przyczyny jej powstawania. Jeżeli angiopatia jest skutkiem cukrzycy, dąży się do wyrównania choroby tak, aby nie była przyczyną powstawania powikłań w obrębie naczyń krwionośnych. W przypadku choroby nadciśnieniowej leczenie polega na farmakoterapii obniżającej ciśnienie krwi. W przebiegu angiopatii amyloidowej leczenie wiąże się z leczeniem choroby podstawowej, której towarzyszy angiopatia, dodatkowo pacjentowi ordynowane są leki zmniejszające syntezę i odkładanie amyloidu w naczyniach. W każdym z wymienionych przypadków kluczową rolę odgrywa prawidłowa gospodarka lipidowa, która zmniejsza ryzyko wystąpienia miażdżycy i groźnych w konsekwencjach powikłań naczyniowych.

Zapobieganie

Jaki zapobiega się angiopatii obwodowej?

Zapobieganie występowaniu choroby ściśle łączy się z szybkim podjęciem leczenia choroby, która odpowiada za powstawanie angiopatii.