Metodyka badania

Związek między przyjmowaniem hydroksymocznika a wynikami w nauce zainteresował badaczy z Mahatma Gandhi Memorial College w Indiach. Podkreślają oni, że terapia hydroksymocznikiem przynosi korzyści w zapobieganiu epizodom bólu u chorych na niedokrwistość sierpowatokrwinkową, jednak ze względu na przewlekłe stosowanie tego leku istotne jest zbadanie jego wpływu na cały organizm – w tym wzrost i rozwój.

W badaniu trwającym 6 miesięcy wzięło udział 73 dzieci w wieku 5-14 lat ze zdiagnozowaną anemią sierpowatą. Pacjenci przyjmowali hydroksymocznik w ustalonej dawce 20 mg/kg m.c. na dobę. Następnie badacze przeanalizowali ich frekwencję w szkole oraz wyniki egzaminów. Parametry te porównano z danymi z poprzedniego roku, przed wdrożeniem terapii hydroksymocznikiem.

 

REKLAMA
REKLAMA

Wnioski

Po analizie statystycznej zaobserwowano poprawę ocen u 33.3% pacjentów, jak również brak pogorszenia ocen i frekwencji. Ponadto odsetek uczniów z najwyższymi ocenami wzrósł, natomiast z niskimi – zmalał. Odnotowano również wzrost w średniej frekwencji, jednak nie był on istotny statystycznie.

„Terapia hydroksymocznikiem zmniejsza częstotliwość nawracającego niedotlenienia, anemii i bezobjawowego lub pełnoobjawowego udaru, ostrych epizodów bólu i powtarzającej się hospitalizacji, tym samym redukując liczbę dni zwolnienia chorobowego. To ostatecznie poprawia wyniki w szkole, osiągnięcia i ogólne samopoczucie pacjenta”komentują badacze.

 

Wcześniejsze obserwacje

Doniesienia te pozostają w zgodzie z wcześniejszym badaniem, które powiązało roczną terapię hydroksymocznikiem z poprawą funkcji intelektualnych i osiągnięć akademickich. Badanie to przeprowadzono w grupie pacjentów o średniej wieku wynoszącej ok. 12 lat przy zastosowaniu takich metod, jak m.in. rezonans magnetyczny, przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska, jak również ocena hematologiczna i neuropsychologiczna.

Niemniej jednak wspomniane powiązania wymagają potwierdzenia w dalszych i zakrojonych na szerszą skalę badaniach, które pozwolą również lepiej zrozumieć mechanizmy tych zależności.

 

Źródło: https://www.hcplive.com/view/hydroxyurea-sickle-cell-anemia-linked-improved-academic-performance