Dostępne postaci leku

Cisplatyna jest dostępna w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji.

Działanie

Mechanizm działania cisplatyny został powiązany ze zdolnością do krzyżowania się z zasadami moczowymi na DNA w celu utworzenia adduktów DNA, uniemożliwiając naprawę DNA prowadzącą do uszkodzenia DNA, a następnie indukuje apoptozę w obrębie komórek nowotworowych.

Wskazania

Cisplatyna jest wskazana w leczeniu zaawansowanego lub przerzutowego:
-raka jąder,
-raka jajników,
−raka pęcherza moczowego,
−płaskonabłonkowego raka głowy i szyi,
−niedrobnokomórkowego raka płuc,
−drobnokomórkowego raka płuc.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania do stosowania cisplatyny obejmują:
-nadwrażliwość na substancję czynną,
-zahamowaniem czynności szpiku kostnego,
-znaczne odwodnienie,
-zaburzenie czynności nerek.

Działania niepożądane

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią:
-ciężkie lub utrzymujące się nudności i wymioty;
-problemy z widzeniem, ból za oczami;
-problemy ze słuchem, dzwonienie w uszach;
-ból, zaczerwienienie, obrzęk lub zmiany skórne w miejscu podania zastrzyku;
-supresja szpiku kostnego — zawroty głowy, bladość warg lub płytek paznokciowych, szybkie bicie serca, łatwe męczenie się lub brak tchu;
-problemy z nerkami — niewielkie oddawanie moczu lub brak oddawania moczu, obrzęk stóp lub kostek, uczucie zmęczenia lub brak tchu;
-niska liczba białych krwinek — gorączka, owrzodzenia jamy ustnej, owrzodzenia skóry, ból gardła, kaszel, kłopoty z oddychaniem; lub
-problemy z układem nerwowym — zmniejszone odruchy mięśniowe, drętwienie i mrowienie lub piekący ból w dłoniach lub stopach.

Częste działania niepożądane mogą obejmować:
-problemy ze słuchem;
-problemy z nerkami;
-drętwienie lub mrowienie;
-mdłości, wymioty;
-supresję szpiku kostnego.

Przedawkowanie

Przedawkowanie cisplatyny może powodować niewydolność nerek i wątroby,
głuchotę, toksyczny wpływ na oczy, istotną mielosupresję,
nudności i wymioty oporne na leczenie, a w skrajnych przypadkach może zakończyć się zgonem.

Środki ostrożności

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły:
-wcześniejsze leczenie cisplatyną;
-problemy ze słuchem lub wzrokiem;
-supresja szpiku kostnego;
-choroby nerek;
-choroby naczyń obwodowych, takie jak zespół Raynauda;
-radioterapia na mózg;
-choroby wątroby;
-jeśli u pacjenta wystąpiła ciężka reakcja alergiczna na podobne leki przeciwnowotworowe, takie jak karboplatyna lub oksaliplatyna.

Dziecko leczone cisplatyną może wymagać badania słuchu przed otrzymaniem pierwszej dawki.

Stosowanie cisplatyny może zwiększyć ryzyko zachorowania na białaczkę. Należy zapytać lekarza o indywidualne ryzyko.

Cisplatyna może zaszkodzić nienarodzonemu dziecku, jeśli matka lub ojciec stosują cisplatynę.

Jeśli pacjentka jest kobietą, nie powinna stosować cisplatyny, jeśli jest w ciąży. Przed rozpoczęciem leczenia może być konieczne wykonanie negatywnego testu ciążowego. Należy stosować skuteczną kontrolę urodzeń, aby zapobiec ciąży podczas stosowania tego leku i przez co najmniej 14 miesięcy po ostatniej dawce.

Jeśli jesteś mężczyzną, stosuj skuteczną kontrolę urodzeń, jeśli twoja partnerka seksualna jest w stanie zajść w ciążę. Należy zachować kontrolę urodzeń przez co najmniej 11 miesięcy po ostatniej dawce.

Trzeba natychmiast poinformować lekarza o zajściu w ciążę podczas stosowania cisplatyny przez matkę lub ojca.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania cisplatyny.