Farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta. Godne przypomnienia jest, że farmaceuta to tytuł zawodowy, który otrzymują absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja. Studia trwają 5,5 roku. W tym czasie student nabywa szczegółową wiedzę m.in. na temat farmakologii, chemii leków, ziołolecznictwa, postaci leku, a także toksykologii i żywieniu (czytaj także: Farmaceuta — źródło rzetelnej informacji o leku. Czym właściwie zajmują się farmaceuci?)

Farmaceuta — źródło rzetelnej informacji o leku. Czym właściwie zajmują się farmaceuci?

Pandemia zmieniła niemal każdy aspekt naszego życia, w tym również znacząco zmodyfikowała sposób korzystania z opieki zdrowotnej. Nie da się ukryć, że system ochrony zdrowia został znacząco przeciążony a dostęp do lekarza utrudniony. W tej sytuacji apteka stała się miejscem, gdzie najłatwiej można uzyskać pomoc i poradę.

REKLAMA
REKLAMA

Recepta farmaceutyczna — co trzeba o niej wiedzieć?

  1. Recepta farmaceutyczna wystawiana jest w postaci elektronicznej. To oznacza, że informacje o niej zostaną zapisane w Internetowym Koncie Pacjenta. Dostęp do tych danych będzie miał zarówno pacjent jak i jego lekarz pierwszego kontaktu. Jeśli pacjent przekaże dostęp do swojego IKP któremuś z członków rodziny – on również będzie mógł dowiedzieć się o szczegółach wystawionej recepty.
  2. Farmaceuta nie może przepisać leku, który zawiera środek odurzający lub psychotropowy. Jeżeli pacjent stosuje takie preparaty (np. środki nasenne), powinien zgłosić się do swojego lekarza zawsze, kiedy zawartość blistra zbliża się ku końcowi.
  3. Panie stosujące antykoncepcję hormonalną również powinny systematycznie kontaktować się z lekarzem ginekologiem w celu wystawienia recepty na bieżącą kurację. Prawo ogranicza bowiem farmaceucie wydanie środków antykoncepcji tylko w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego. Bez jasnej dyspozycji ze strony lekarza prowadzącego, aptekarz nie może zaopatrzyć pacjentki w tabletki hormonalne, wykorzystując do tego receptę farmaceutyczną. Warto wspomnieć, że tabletki „dzień po”, również należą do grupy doustnych środków antykoncepcyjnych, więc receptę na nie musi wystawić lekarz.
  4. W celu wystawienia recepty farmaceutycznej aptekarz musi uzyskać od pacjenta szczegółowe dane personalne: imię i nazwisko, adres oraz numer PESEL. Dodatkowo można się spodziewać, że farmaceuta przeprowadzi z pacjentem szczegółowy wywiad farmaceutyczny. Magister może zapytać o ostatnio przeprowadzone badania, postawione diagnozy lekarskie lub inne przyjmowane leki. Jest to bardzo ważne, ponieważ na tej postawie aptekarz weryfikuje właściwie zagrożenie zdrowia pacjenta.
  5. Recepta jest wystawiana i realizowana jednocześnie w tej samej aptece.
  6. Recepta farmaceutyczna jest zawsze wystawiana z odpłatnością 100%. Farmaceuta nie posiada wglądu w dokumentację medyczną pacjenta, nie jest zatem w stanie zweryfikować wskazania medycznego, które określił lekarz. Magister farmacji nie może również stawiać diagnozy, która jest poniekąd pierwszym krokiem do podjęcia decyzji o refundacji.

Zmiany w aptekach. Farmaceuta pomoże Ci w nowy sposób!

Warto podkreślić, że recepta farmaceutyczna jest uprawnieniem magistra farmacji, nie zaś obowiązkiem. Zaopatrując pacjenta w lek, który, co do zasady jest ordynowany z przepisu lekarza, farmaceuta przejmuje pełną odpowiedzialność za jego dalsze leczenie i stan zdrowia. W każdym przypadku ostateczna decyzja o wystawieniu recepty należy do aptekarza.