aleric

Aleric deslo USP

floradix

Floradix Żelazo i witaminy

nisita

Nisita

Biotilac Biotic

hascovir

Hascovir Control Max

kerabione

Kerabione

raphaholin C

Raphacholin C

ecomer

Ecomer Odporność + witamina E

chitosan

Olimp Chitosan+chrom

,

Nowa szansa dla osób z niedrobnokomórkowym rakiem płuc

Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła preparat Rybrevant (amivantamab-vmjw) jako pierwsze ukierunkowane leczenie pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z mutacjami insercyjnymi egzonu 20 receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR).

Dotychczasowe leczenie

Rak płuc jest główną przyczyną zgonów zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Stanowi prawie 25% wszystkich zgonów z powodu raka. Obecnie dostępne terapie celowane, takie jak inhibitory kinazy tyrozynowej EGFR. Inhibitory te są niewrażliwe w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc wywołanego mutacjami inercyjnymi egzonu 20. Nowotwór wywołany tą mutacją ma gorsze rokowanie w porównaniu z rakiem płuca wywołanym częstszymi mutacjami EGFR, takimi jak np. delecje egzonu 19 i substytucje L858R.

Czytaj również: Nowa strategia walki z rakiem szyjki macicy – Cemiplimab

Decyzja FDA

21 maja Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson ogłosiło, że FDA udzieliła przyspieszonej zgody na rejestrację  Rybrevantu. Lek uzyskał zgodę w leczeniu dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z mutacjami insercyjnymi 20 egzonu, u których choroba postępowała w trakcie lub po chemioterapii opartej na platynie. Rybrevant jest pierwszym w pełni ludzkim, bispecyficznym przeciwciałem zatwierdzonym do leczenia pacjentów cierpiących na ten rodzaj nowotworu. Lek wiąże się na zewnątrz komórki. Ponadto, hamuje wzrost guza i prowadzi do śmierci jego komórek. Przyspieszone zatwierdzenie przez FDA opiera się na pozytywnych wynikach pierwszej fazy wieloośrodkowego badania klinicznego. Badanie oceniało preparat w monoterapii u pacjentów włączonych do wcześniejszej chemioterapii platyną.

Czytaj również: Rak żołądka – FDA zatwierdza pierwszą immunoterapię

Szanse dla pacjentów

Rak płuc to złożona choroba, a dzięki badaniom i głębszemu zrozumieniu zmian genetycznych, takich jak mutacje insercyjne w egzonie 20 EGFR, jesteśmy w stanie celować w tę chorobę w nowy sposób i poprawiać wyniki leczenia pacjentów” – powiedział badacz dr Joshua K. Sabari z New York University Langone’s Perlmutter Cancer Center. Przedstawił on najnowsze wyniki badań klinicznych na Światowej Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Rakiem Płuc w Singapurze. Lek wprowadza nowe podejście terapeutyczne dla tej jednostki chorobowej. Staje się więc obietnicą dla osób chorych i ich rodzin.

Źródło: https://www.drugs.com/newdrugs/fda-approves-rybrevant-amivantamab-vmjw-first-targeted-patients-non-small-cell-lung-cancer-egfr-5525.html  [dostęp: 09/06/2021]

Bibliografia

Omawiane substancje

W tym poradniku nie omawiamy konkretnych substancji.

Omawiane schorzenia

  • Drobnokomórkowy rak płuc

    Drobnokomórkowy rak płuc jest jednym z najbardziej agresywnych i śmiertelnych nowotworów, który rozwija się w komórkach nabłonka oskrzelowo-pęcherzykowego. Wczesne wykrycie i agresywna terapia są kluczowe dla poprawy rokowań pacjenta.

Więcej poradników

Wyświetlane poradniki pochodzą z kategorii czytanego artykułu: , .