leki-orange

Poznaj nowe metody leczenia raka żołądka

Jakie są nowoczesne leki na raka żołądka?

Jakie są rodzaje raka żołądka?

Zdecydowana większość zachorowań to raki gruczołowe żołądka. Dzieli się je dodatkowo ze względu na umieszczenie w konkretnej części żołądka. W związku z tym mówimy o raku wpustu żołądka, raka pozawpustowego oraz raka połączenia przełykowo-żołądkowego.

We wczesnym stadium jest możliwość endoskopowego usunięcia nowotworu, jednak ze względu na to, że jego wykrycie tak wcześnie zwykle bywa przypadkowe, ponieważ nie daje właściwie żadnych objawów, to zazwyczaj choroba wykrywana jest na tyle późno, że chorego czeka radykalna operacja [1].

Jak wygląda standardowe leczenie raka żołądka?

Z powodu zwykle późnej diagnozy i braku efektywnych terapii najczęściej leczeniu ulegają zaawansowane stadia raka żołądka. Obecnie podstawa standardów terapii jest leczenie chirurgiczne na pierwszym w miejscu, następnie chemio- i radioterapia [1].

Jakie są nowoczesne leki na raka żołądka?

W nowoczesnej medycynie wykorzystujemy układ immunologiczny do zwalczania komórek nowotworowych. Poniżej możliwości, jakie wykorzystujemy w dzisiejszej medycynie:

Hamowanie punktów kontrolnych

Obecnie, co jest bardzo pocieszające, pojawiają się w klinikach leki wskazane w celowanym leczeniu raka żołądka takie jak: niwolumab oraz trastuzumab. Należą one do nowoczesnych, celowanych leków, które działają bezpośrednio na punkty kontrolne procesów, w jakich uczestniczą komórki nowotworowe. Są to leki biologiczne, a ich celem są:

  • Receptory programowanej śmierci komórki (PD-1)

Takie działanie ma przeciwciało monoklonalne niwolumab. PD-1 to receptory, które powodują hamowanie aktywacji układu odpornościowego. Blokada ich działania uruchamia naszą naturalną obronę [1].

  • Hamowanie PD-L1

PD-L1 jest substancją, która łącząc się z omówionym powyżej receptorem, powoduje jego uruchomienie. Nowotwory zoladka często wykazują silną ekspresję PD-L1, w związku z tym zahamowanie ich powoduje hamowanie rozwoju nowotworu [1].

  • Hamowanie CTLA-4

Jest to białko, które hamuje działanie limfocytów-T, czyli naszych komórek odpornościowych. Takie działanie wykazuje ipilimumab, który jest obecnie wprowadzony do terapii najczęściej w połączeniu z przeciwciałem monoklonalnym przeciwko PD-1 [1].

Jakie są nowe metody leczenia raka żołądka? (fot. Canva)

Leki biologiczne hamujące tworzenie naczyń krwionośnych

Rozwój nowotworu jest warunkowany tworzeniem przez niego naczyń krwionośnych, które będą przekazywać mu składniki odżywcze tak jak każdej innej komórce w organizmie ludzkim. Ten proces nazywamy angiogenezą. W celu zahamowania tworzenia osobnego krążenia stosujemy leki biologiczne hamujące aktywność śródbłonkowego czynnika wzrostu naczyń VEGFA. Leki o takim działaniu to bevacizumab, atezolizumab [1].

Szczepionka przeciwko nowotworom

Obecnie trwa wprowadzanie szczepionek typu mRNA, które po aplikacji do organizmu powodują produkcję białek skierowanych przeciwko komórkom nowotworowym. Nasz organizm samodzielnie nie wytwarza takich białek, ponieważ nie ma takich możliwości, a na dodatek nowotwór posiada szereg mechanizmów wyciszających naszą naturalną odpowiedź immunologiczną [1].

Terapia limfocytami CAR-T

Terapia polega na podawaniu zmodyfikowanych limfocytów typu T, które potrafią zidentyfikować komórki nowotworowe i je niszczyć. Są o wiele bardziej skuteczne niż te obecne w naszym organizmie, a sama terapia jest bardzo dobrze tolerowana przez pacjentów [1].

Zabieg PIPAC

W Polsce innowacja leczenia dotyczy nie tylko samych leków, ale także metod ich podawania. W centrach onkologicznych przeprowadza się podawanie chemioterapeutyków metodą PIPAC, która polega na rozprowadzeniu leku w postaci aerozolu bezpośrednio do jamy otrzewnowej. Dzięki temu chorego czeka mniej działań niepożądanych. Zabieg ten wykorzystuje się w leczeniu raka żołądka z przerzutami do otrzewnej [2].

Omawiane produkty
Brak przypisanych produktów.
Omawiane schorzenia
Nowotwór złośliwy żołądka zaczyna się, gdy komórki nowotworowe tworzą się w wewnętrznej wyściółce żołądka. Komórki te mogą rozrosnąć się do postaci guza. Czynniki, które zwiększają ryzyko wystąpienia …
Omawiane substancje
Atezolizumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym. Stosuje się go w leczeniu niektórych nowotworów piersi, skóry, płuc, wątroby lub pęcherza moczowego i dróg moczowych. Atezolizumab może być…
Ipilimumab to lek przeciwnowotworowy, który jest stosowany samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu niektórych rodzajów nowotworów, takich jak: rak skóry (czerniak); niedrobnokomór…
Niwolumab jest lekiem przeciwnowotworowym, który jest stosowany samodzielnie lub w skojarzeniu z innymi lekami w leczeniu osób dorosłych z: zaawansowanym rakiem skóry (czerniakiem); zaawansowanym n…
Trastuzumab jest stosowany w leczeniu niektórych rodzajów raka piersi lub raka żołądka, czasami w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi. Lek ma czasami zastosowanie, gdy nowotwór rozprzestrz…
Podsumowanie
SubstancjeAtezolizumab,
Ipilimumab,
Niwolumab,
Trastuzumab
SchorzeniaGuz żołądka,
Nowotwór złośliwy żołądka
KategoriaPrzewód pokarmowy i metabolizm
TematyChoroba nowotworowa,
Choroby przewodu pokarmowego
AutorMartyna Piotrowska
Ostatnia aktualizacja6 miesięcy temu
Data publikacji31.03.2023