👋 Witaj, uruchomiliśmy nową wersję strony z ogromną ilością zmian. Część treści może chwilowo działać inaczej niż powinna. Przepraszamy!
leki-orange

Exkivity-nowy lek dla chorujących na niedrobnokomórkowego raka płuc

Firma Takeda ogłosiła 15 września 2021 roku, że amerykańska agencja Food and Drug Administration (FDA) zatwierdziła nowy lek Exkivity. Rejestracja dotyczy leczenia dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC) ze szczególnie rzadką mutacją receptora naskórkowego czynnika wzrostu.

Kogo obejmują wskazania?

Lek został zatwierdzony dla osób chorujących na niedrobnokomórkowego raka płuc z mutacjami receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) w eksonie 20, u których nastąpił rozwój choroby po chemioterapii opartej na platynie. FDA zatwierdziło również testy służące do identyfikacji mutacji w eksonie 20. Exkivity jest pierwszą i jedyną zatwierdzoną terapią doustną zaprojektowaną specjalnie w celu zwalczania mutacji EGFR eksonu 20. FDA zatwierdziło to wskazanie w trybie przyspieszonego zatwierdzenia. Weryfikacja i opis korzyści klinicznych w badaniu potwierdzającym będą miały znaczący wpływ na jego dalsze losy.

Czytaj również: Nowa szansa dla osób z niedrobnokomórkowym rakiem płuc

Mobocertynib

Mobocertynib jest substancją czynną obecną w leku Exkivity. Jest to pierwszy w swojej klasie, doustny inhibitor kinazy tyrozynowej (TKI). Lek został zaprojektowany specjalnie do selektywnego zwalczania mutacji eksonu 20 receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). Badania kliniczne 1 i 2 fazy z zastosowaniem mobocertinibu u pacjentów chorujących na NSCLC z mutacją EGFR w eksonie 20 wykazały, że mobocertinib spowodował odsetek odpowiedzi na leczenie na poziomie 43%.

Niedrobnokomórkowy rak płuc

Niedrobnokomórkowy rak płuca (NSCLC) jest najczęstszą postacią raka płuca. Stanowi on około 85% z szacunkowej liczby 2,2 miliona nowych przypadków raka płuca rozpoznawanych każdego roku na świecie. Natomiast pacjenci chorujący na NSCLC z mutacją EGFR w pozycji eksonu 20 stanowią około 1-2% pacjentów z NSCLC. Choroba ta występuje częściej w populacjach azjatyckich w porównaniu z populacjami zachodnimi. Co więcej, NSCLC z mutacją eksonu 20 wiąże się z gorszym rokowaniem niż inne mutacje EGFR. Wynika to z niedostatecznego poznania tego przypadku oraz braku możliwości leczenia celowanego. Leczenie celowane może poprawić wskaźniki odpowiedzi na leczenie.

Źródło: https://www.drugs.com/newdrugs/fda-approves-exkivity-mobocertinib-egfr-exon20-insertion-non-small-cell-lung-cancer-nsclc-5656.html

 

 

Omawiane produkty
Brak przypisanych produktów.
Podsumowanie
KategoriaLeki przeciwnowotworowe i immunomodulujące
TematyFDA,
rak płuc
AutorRedakcja leki.pl
Ostatnia aktualizacja2 tygodnie temu
Data publikacji20.09.2021